چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط خروش »

در سده نهم ترسایی، در فرانسه، دستنوشته‌ای نگاشته شد با نام "Propositiones ad acuendos iuvenes " پرسمان هایی برای پرورش روان جوانان (چیستان هایی برای "تیز کردن هوش" جوانان). این کهن ترین کتابی در اروپاست که در آن چیستان به زبان لاتین گردآوری شده است. نویسنده‌ی این دستنوشته ناشناس مانده، ولی بسیاری آن را نوشته‌ی آلکوین فون یورک دانشمند سده‌ی هشتم می دانند. در این کتاب ۵۶ پرسمان گردآوری شده که بیشتر آن چیستان و سرگرمی ریاضی است. بسیاری از آنها گردآوری شده از پرسمان های رومی، یونانی، بیزانسی و عربی است.
پرسمان گذر از رودخانه برگرفته از آن دستنوشه است:
-----
چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه
سه مرد، هر یک به همراه خواهر خود به رودخانه ای می رسند و می خواهند از آن تراگذرند (عبور کنند). در آنجا یک کرجی یافتند که در آن بیش از دو تن نمی توانند سوار شوند. هر مردی هوای خواهر دو مرد دیگر را در سر دارد. چگونه همه‌ی آنها می توانند به آنسوی رودخانه روند، بی آنکه بی آبرویی پدید آید؟ دست کم چندبار کرجی از رودخانه ترامی‌گذرد؟
هیچ زنی بی برادر خود با مرد/مردان دیگری در کنار رودخانه نمی ماند و یا سوار کرجی نمی شود.
هیچ زنی پروانه ندارد به تنهایی با کرجی به آنسوی رودخانه رود، اگر در آنسوی تنها مرد یا مردان دیگر هستند و برادرش در سوی دیگر رودخانه است.
روشن است که زن با زن می تواند سوار کرجی شود.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
slice_of_god

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ - ۱۸:۱۲


پست: 1166

سپاس: 1373

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط slice_of_god »

از سه زن دو تا می روند.
سپس برادر آن دو زن نیز می روند.
یک خواهر بردار دیگر می مانند که این دو به راحتی می روند و هیچ آبروریزی پیش نمیاد و روسفید می مانند.
میشه سه بار رفت. و سه بار برگشت.کلا 6 بار رفت و برگشت.
کسی که سکوت می کند
بازی را مسخره کرده
ما که حرف می زنیم
باخته ایم .

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط خروش »

Void_wolf نوشته شده:از سه زن دو تا می روند.
سپس برادر آن دو زن نیز می روند.
یک خواهر بردار دیگر می مانند که این دو به راحتی می روند و هیچ آبروریزی پیش نمیاد و روسفید می مانند.
میشه سه بار رفت. و سه بار برگشت.کلا 6 بار رفت و برگشت.
یک قایق بیشتر نیست، یکی باید قایق را برگرداند!
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
slice_of_god

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ - ۱۸:۱۲


پست: 1166

سپاس: 1373

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط slice_of_god »

خروش نوشته شده:
Void_wolf نوشته شده:از سه زن دو تا می روند.
سپس برادر آن دو زن نیز می روند.
یک خواهر بردار دیگر می مانند که این دو به راحتی می روند و هیچ آبروریزی پیش نمیاد و روسفید می مانند.
میشه سه بار رفت. و سه بار برگشت.کلا 6 بار رفت و برگشت.
یک قایق بیشتر نیست، یکی باید قایق را برگرداند!
دو زن با یک برادرِ یکی از آن ها می توانند بمانند؟!
یا دو برادر با یکی از خواهرهایشان؟!
کسی که سکوت می کند
بازی را مسخره کرده
ما که حرف می زنیم
باخته ایم .

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط خروش »

Void_wolf نوشته شده:
خروش نوشته شده:
Void_wolf نوشته شده:از سه زن دو تا می روند.
سپس برادر آن دو زن نیز می روند.
یک خواهر بردار دیگر می مانند که این دو به راحتی می روند و هیچ آبروریزی پیش نمیاد و روسفید می مانند.
میشه سه بار رفت. و سه بار برگشت.کلا 6 بار رفت و برگشت.
یک قایق بیشتر نیست، یکی باید قایق را برگرداند!
دو زن با یک برادرِ یکی از آن ها می توانند بمانند؟!
یا دو برادر با یکی از خواهرهایشان؟!
نه!

"هیچ زنی بی برادر خود با مرد/مردان دیگری در کنار رودخانه نمی ماند و یا سوار کرجی نمی شود."
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
sheBalBa

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۰/۵/۱۶ - ۱۸:۳۰


پست: 332

سپاس: 98

جنسیت:

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط sheBalBa »

وقتی اون سمت رودخونه یه برادر و خواهر جفت شن ، میرن دیگه ؟!
جایی که همه چیز غلطه
درست بودن هم غلطه . . .

نمایه کاربر
MetaZehn

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۹ - ۲۰:۵۵


پست: 1029

سپاس: 644

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط MetaZehn »

5 رفت، 4 برگشت
خواهر و برادر اولی رفت، خواهر برگشت
خواهر و برادر دومی رفت، خواهر دومی برگشت.
خواهر و برادر سومی رفت، برادر اولی برگشت.
خواهر و برادر اولی رفت، برادر دومی برگشت.
خواهر و برادر دومی رفت.

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط خروش »

MetaZehn نوشته شده:5 رفت، 4 برگشت
خواهر و برادر اولی رفت، خواهر برگشت
خواهر و برادر دومی رفت، خواهر دومی برگشت.
خواهر و برادر سومی رفت، برادر اولی برگشت.
خواهر و برادر اولی رفت، برادر دومی برگشت.
خواهر و برادر دومی رفت.
هیچ زنی پروانه ندارد به تنهایی با کرجی به آنسوی رودخانه رود، اگر در آنسوی تنها مرد یا مردان دیگر هستند و برادرش در سوی دیگر رودخانه است.
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
Behjo

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۰/۴/۵ - ۱۸:۳۳


پست: 747

سپاس: 396

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط Behjo »

خروش نوشته شده:چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

سه مرد، هر یک به همراه خواهر خود به رودخانه ای می رسند و می خواهند از آن تراگذرند (عبور کنند). در آنجا یک کرجی یافتند که در آن بیش از دو تن نمی توانند سوار شوند.

هر مردی هوای خواهر دو مرد دیگر را در سر دارد.

چگونه همه‌ی آنها می توانند به آنسوی رودخانه روند، بی آنکه بی آبرویی پدید آید؟ دست کم چندبار کرجی از رودخانه ترامی‌گذرد؟

هیچ زنی بی برادر خود با مرد/مردان دیگری در کنار رودخانه نمی ماند و یا سوار کرجی نمی شود.
هیچ زنی پروانه ندارد به تنهایی با کرجی به آنسوی رودخانه رود، اگر در آنسوی تنها مرد یا مردان دیگر هستند و برادرش در سوی دیگر رودخانه است.
روشن است که زن با زن می تواند سوار کرجی شود.
زن 1، زن 2 را می برد و خودش برمیگردد
زن1،زن3 را می برد و خودش برمیگردد
زن1،مرد1 را می برد و خودش آن سو میماند و مرد1 برمیگردد
مرد1،مرد2 را می برد و هردو آن سوی رود می مانند
و زن 3 قایق را می آورد و مرد3 را با خودش میبرد.
فرق یک انسان خوشبخت با یک بدبخت در انتخاب هاییست که میکند

بدرود هوپا

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط خروش »

Behjo نوشته شده:
خروش نوشته شده:چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

سه مرد، هر یک به همراه خواهر خود به رودخانه ای می رسند و می خواهند از آن تراگذرند (عبور کنند). در آنجا یک کرجی یافتند که در آن بیش از دو تن نمی توانند سوار شوند.

هر مردی هوای خواهر دو مرد دیگر را در سر دارد.

چگونه همه‌ی آنها می توانند به آنسوی رودخانه روند، بی آنکه بی آبرویی پدید آید؟ دست کم چندبار کرجی از رودخانه ترامی‌گذرد؟

هیچ زنی بی برادر خود با مرد/مردان دیگری در کنار رودخانه نمی ماند و یا سوار کرجی نمی شود.
هیچ زنی پروانه ندارد به تنهایی با کرجی به آنسوی رودخانه رود، اگر در آنسوی تنها مرد یا مردان دیگر هستند و برادرش در سوی دیگر رودخانه است.
روشن است که زن با زن می تواند سوار کرجی شود.
زن 1، زن 2 را می برد و خودش برمیگردد
زن1،زن3 را می برد و خودش برمیگردد
زن1،مرد1 را می برد و خودش آن سو میماند و مرد1 برمیگردد
مرد1،مرد2 را می برد و هردو آن سوی رود می مانند
و زن 3 قایق را می آورد و مرد3 را با خودش میبرد
.
زن سوم بی برادر خود کنار دو مرد بیگانه؟ زمین لرزه میاد!
:-)
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
Behjo

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۰/۴/۵ - ۱۸:۳۳


پست: 747

سپاس: 396

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط Behjo »

مرد 1 و 2 با کرجی میروند آن سوی رودخانه نزد خواهرانشان و زن3 با کرجی به سوی
مرد3 در این سوی رودخانه برمیگردد و او را باخودش میبرد.

زن3 که پیشِ مرد1و2 نمی ماند که زبانم لال ... smile021
فرق یک انسان خوشبخت با یک بدبخت در انتخاب هاییست که میکند

بدرود هوپا

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط خروش »

Behjo نوشته شده:مرد 1 و 2 با کرجی میروند آن سوی رودخانه نزد خواهرانشان و زن3 با کرجی به سوی
مرد3 در این سوی رودخانه برمیگردد و او را باخودش میبرد.

زن3 که پیشِ مرد1و2 نمی ماند که زبانم لال ... smile021
یک دَم هم بی برادر نزد مردان بیگانه؟ استغفرالله
--
همان اَنزاتس MetaZehn بهتر است، ولی پس از آنکه خواهر و برادر به آنسوی رودخانه رفتند، برادر با کرجی بر می گردد. و سپس دو خواهر دیگر با بلم به آنسوی می روند، ...
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
slice_of_god

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ - ۱۸:۱۲


پست: 1166

سپاس: 1373

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط slice_of_god »

خب ابتدا دو مرد با یکدیگر می روند.
سپس مرد دومی باز می گردد و مرد سومی را با خود می برد.
مرد سومی را به آن سوی رودخانه می برد.
مرد دومی به قبل از رودخانه باز می گردد و پیاده می شود.
دو خواهر مرد اولی و سومی را سوار می کند و خواهر سومی را پیاده می کند و خواهر اولی پیاده می شود و خواهر سومی باز می گردد و خواهر دومی را سوار می کند و سپس خواهر دومی باز می گردد و برادرش را می برد.
کسی که سکوت می کند
بازی را مسخره کرده
ما که حرف می زنیم
باخته ایم .

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط خروش »

Void_wolf نوشته شده:خب ابتدا دو مرد با یکدیگر می روند.
سپس مرد دومی باز می گردد و مرد سومی را با خود می برد.
مرد سومی را به آن سوی رودخانه می برد.
مرد دومی به قبل از رودخانه باز می گردد و پیاده می شود.
دو خواهر مرد اولی و سومی را سوار می کند و خواهر سومی را پیاده می کند و خواهر اولی پیاده می شود و خواهر سومی باز می گردد و خواهر دومی را سوار می کند و سپس خواهر دومی باز می گردد و برادرش را می برد.
خواهران این دو مرد تنها نزد مرد سوم؟ وای- وای
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
نسيم*7*

محل اقامت: آنلا

عضویت : شنبه ۱۳۸۶/۱۱/۶ - ۱۴:۰۸


پست: 600

سپاس: 55

Re: چیستان ریاضی در گذرگاه تاریخ - گذر از رودخانه

پست توسط نسيم*7* »

طراح سوال مسلمان بوده.

____________________________
زن 1 و مرد 1 به آن سوی رودخانه میروند،مرد 1 بر میگردد و پیاده میشود.
مرد 2 بهمراه زن 2 به آنسوی رودخانه میرود ومرد 2 بر میگردد و پیاده میشود،
مرد 3 بهمراه خواهرش(زن 3) به آنسوی رودخانه رفته و پیاده میشوند و دو زن 1 و 2 سوار شده و به سوی دیگر (جای اولی)باز میگردند.
زن 1و مرد 1 با هم میروند (دومین بار) و مرد 1 پیاده میشه، زن 1 و زن 3 بر میگردن.
زن 2 و مرد 2 میرن طرف دیگر رودخانه ی لعنتی!
مرد 3 بر میگردد زن 3 را با خود میبرد
مرد 2 هم برمی گردد زن 2 را با خود می برد.
یعنی در کل:
هفت بار رفت.شش بار برگشت!
"هر چه كمتر شود فروغ حيات،رنج را جانگداز تر بيني"
"سوي مغرب چو رو كند خورشيد،سايه ها را درازتر بيني"
"رهي معيري"

ارسال پست