اثبات کنید یک مساوی دو


اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی asemanphy در شنبه 4 خرداد 1392 - 08:37

سلام هر کس تونست ثابت کنه
1=2
 
سپـاس : 3

ارسـال : 6


نام: parsa
سن: 32 سال
شهر: اصفهان
نام نویسی: 92/3/2

مرد

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی Vita در شنبه 4 خرداد 1392 - 10:13

x = y
x^2 = xy
x^2 + x^2 - 2xy = xy + x^2 - 2xy
2(x^2) - 2xy = x^2 -xy
2(x^2 - xy) = 1(x^2 -xy)
1 = 2


اما حاصل عبارت درون پرانتز صفره، و صفرو نمیشه فاکتور گرفت و از دو طرف برابری حذف کرد.
مثل اینه که بگیم 0 = 0 پس 0*2 = 0*1 بنابراین 2 = 1. اگه چیز دیگه ای هست من نمی دونم.
 
سپـاس : 829

ارسـال : 717


نام نویسی: 90/11/17

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی no-name در شنبه 4 خرداد 1392 - 10:29

قبول داريم:1-3=4-6
هردو طرف رو ضرب در 1- مي كنيم:3-1=6-4
به دو طرف يك مقدار مساوي اضافه مي كنيم:3-1+9/4=6-4+9/4
هردو طرف تساوي رو به توان مي رسونيم با توجه به:2^(a-b)
كه مي شود:
2^(1-3/2)=2^(2-3/2)
و اگر از دو طرف جذر بگيريم مي شود:
1-3/2=2-3/2
حالا به دو طرف تساوي 3/2 را اضافه مي كنيم و خواهيم داشت:
1=2
(كتاب رياضي تكميلي سال سوم راهنمايي)
واپسین ویرایش بدست no-name در شنبه 4 خرداد 1392 - 10:48, رویهم 1 بار.
دین افیون توده ها
 
سپـاس : 159

ارسـال : 234


نام نویسی: 91/9/30

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی garamaleki در شنبه 4 خرداد 1392 - 10:42

اشتباه هستند
بعضی ها با انجام عملیات غیر مجاز این کارو می کنند
اولی رو که دوستمون گفتند دومی:
\sqrt{x^2}=|x|\rightarrow \sqrt{(1-\frac{3}{2})^2}=|1-\frac{3}{2}|=\frac{1}{2}
نماد کاربر
 
سپـاس : 83

ارسـال : 64


سن: 22 سال
نام نویسی: 91/1/9

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی slice_of_god در شنبه 4 خرداد 1392 - 11:05

a=b
a^2=ab
a^2 - b^2=ab - b^2
(a-b)(a+b)=b(a-b)
a+b=b
b+b=b
2b=b
2=1
کسی که سکوت می کند
بازی را مسخره کرده
ما که حرف می زنیم
باخته ایم .
نماد کاربر
 
سپـاس : 1531

ارسـال : 1166


نام نویسی: 90/12/12

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی garamaleki در شنبه 4 خرداد 1392 - 11:08

slice_of_god نوشته است:a=b
a^2=ab
a^2 - b^2=ab - b^2
(a-b)(a+b)=b(a-b)
a+b=b
b+b=b
2b=b
2=1

a=b پس
a-b=0شما نمی تونید a-b را خط بزنید
چون در واقع دارید معادله رو به a-b که صفره تقسیم می کنید که تقسیم بر صفر تعریف نشدست
نماد کاربر
 
سپـاس : 83

ارسـال : 64


سن: 22 سال
نام نویسی: 91/1/9

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی slice_of_god در شنبه 4 خرداد 1392 - 11:22

تصویر
اولین معادله که یک چیز واضحه
دومین معادله سینوس رو آوردین سمت راست معادله
سومین معادله که جذر گرفتیم
چهارمین معادله تقسیم دو طرف به رادیکال دو
پنجمین معادله که 3/2 را به دو طرف اضافه کردیم
در ششمی x=سه پی چهارم جایگزین کردیم
اشکال این کجاست؟
کسی که سکوت می کند
بازی را مسخره کرده
ما که حرف می زنیم
باخته ایم .
نماد کاربر
 
سپـاس : 1531

ارسـال : 1166


نام نویسی: 90/12/12

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی خروش در شنبه 4 خرداد 1392 - 11:37

یکی از شوخی های بالا به زبانی دیگر:

x : وزن پیل
y : وزن مورچه
2s : وزن پیل و مورچه
از آنجا
x – 2s = -y
x = -y + 2s

دو سوی دو همچندی (معادله) بالا را در هم ضرب می کنیم و به دوسوی آن s * s می افزاییم:

x * x – 2sx + s * s = y * y – 2sy + s * s
(x - s) (x - s) = (y - s) (y - s)

ریشه‌ی آن را بدست می آوریم:
x - s = y - s
x = y
وزن پیل = وزن مورچه
;-)
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست
نماد کاربر
 
سپـاس : 2195

ارسـال : 3009


نام نویسی: 86/1/23

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی no-name در شنبه 4 خرداد 1392 - 11:38

اولین معادله که یک چیز واضحه
دومین معادله سینوس رو آوردین سمت راست معادله
سومین معادله که جذر گرفتیم
چهارمین معادله تقسیم دو طرف به رادیکال دو
پنجمین معادله که 3/2 را به دو طرف اضافه کردیم
در ششمی x=سه پی چهارم جایگزین کردیم
اشکال این کجاست؟

در سمت چپ رابطه سوم ميشود
راديكالx
نه x
واپسین ویرایش بدست no-name در شنبه 4 خرداد 1392 - 15:51, رویهم 1 بار.
دین افیون توده ها
 
سپـاس : 159

ارسـال : 234


نام نویسی: 91/9/30

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی garamaleki در شنبه 4 خرداد 1392 - 11:39

slice_of_god نوشته است:[ تصویر ]
اولین معادله که یک چیز واضحه
دومین معادله سینوس رو آوردین سمت راست معادله
سومین معادله که جذر گرفتیم
چهارمین معادله تقسیم دو طرف به رادیکال دو
پنجمین معادله که 3/2 را به دو طرف اضافه کردیم
در ششمی x=سه پی چهارم جایگزین کردیم
اشکال این کجاست؟

\sqrt{cos^2(\frac{3\pi}{4} )}=|cos(\frac{3\pi}{4})|=\frac{\sqrt{2}}{2}
نماد کاربر
 
سپـاس : 83

ارسـال : 64


سن: 22 سال
نام نویسی: 91/1/9

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی ehsan.helli1 در شنبه 4 خرداد 1392 - 13:03

ببینید این فرایندی که داره اتفاق میفته اسمش اضافه شدن جواب خارجی در اثر ضرب کردن عبارت در یک چیز دیگه هست.یک مثال میزنم بهتر متوجه شید
فرض کنید میخواهیم جواب های معادله 2x+1=x-2 رو به دست بیاریم.واضح هستش که جواب -3 هستش ولی میخواهیم از یک راه دیگر جواب را به دست بیاوریم
1- (2x+1)(x+1)=(x-2)(x+1)
دو طرف معادله را ضرب در x+1 میکنیم پس
2- 2x^2+3x+1=x^2-x-2
3- x^2+4x+3=0
4- (x+1)(x+3)=0
5- x=1 ~~~OR~~ ~x=-3
این جواب -1از کجا اضافه شده؟بیایید برگشت پذیری معادلات را چک کنیم
معادله از خط 5 به 4 و از 4 به 3 و از 2 به 1 برگشت پذیر است ولی ما نمیتوانیم از عبارت خط اول به معادله اصلی برسیم چون در این مرحله باید عبارت را بر x+1 تقسیم کنیم و اگر x=-1 این عمل تعریف نشده خواهد بود.پس یک شرط داریم که x نامساوی -1.این جواب خارجی یعنی -1 وقتی اضافه شد که ما عبارت را در یک چیز ضرب کردیم،همچینین ممکن است با تقسیم کردن معادله بر یک عبارت جوابی را از دست بدهیم!
نماد کاربر
 
سپـاس : 646

ارسـال : 1688


نام: احسان
سن: 23 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/30

مرد

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی quasar در شنبه 4 خرداد 1392 - 20:31

f.sd نوشته است:قبول داريم:1-3=4-6
هردو طرف رو ضرب در 1- مي كنيم:3-1=6-4
به دو طرف يك مقدار مساوي اضافه مي كنيم:3-1+9/4=6-4+9/4
هردو طرف تساوي رو به توان مي رسونيم با توجه به:2^(a-b)
كه مي شود:
2^(1-3/2)=2^(2-3/2)
و اگر از دو طرف جذر بگيريم مي شود:
1-3/2=2-3/2
حالا به دو طرف تساوي 3/2 را اضافه مي كنيم و خواهيم داشت:
1=2
(كتاب رياضي تكميلي سال سوم راهنمايي)


آخی یادش بخیر ما هم اینو داشتیم smile054

این یک سفسطه است وقتی یک طرف در یک مرحله صفر بشه دیگه کار درست از آب در نمیاد
1=2 هم یک مغالطه یا سفسطه است.
بشر بخشی از یک کل است،کلی که ما آن را کائنات می نامیم.بشر بخشی محدود شده در زمان و فضا است.

" آلبرت انیشتین"
نماد کاربر
 
سپـاس : 44

ارسـال : 140


نام نویسی: 91/4/12

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی mycolony در شنبه 4 خرداد 1392 - 20:37

من راه حل ها رو خوندم ولی واقعا چرا باید ثابت کنیم 1=2
چه فایده
جانه من تا حالا به این موضوع فکر کردین
درون سینه هر آدمی یک خاورمیانه پنهان است.
پر از شر، شور، شراب، خدا، گناه، صلح، گُل، گلوله
نماد کاربر
 
سپـاس : 241

ارسـال : 784


سن: 31 سال
نام نویسی: 92/1/2

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی seven sky در دوشنبه 6 خرداد 1392 - 17:32

بنظرم یک هیچ وقت یک با دو مساوی نیست مگر در سرعت بالا و دید نسبیتی چون معنی اینکه 1=2 است این است که دو پدیده یک پدیده دیده شود که این در سرعت بالا انجام میشود(seven sky)
 
سپـاس : 4

ارسـال : 6


نام نویسی: 92/3/6

ذکر نشده

Re: اثبات کنید یک مساوی دو

نوشتهاز سوی ehsan.helli1 در سه شنبه 7 خرداد 1392 - 10:08

seven sky نوشته است:بنظرم یک هیچ وقت یک با دو مساوی نیست مگر در سرعت بالا و دید نسبیتی چون معنی اینکه 1=2 است این است که دو پدیده یک پدیده دیده شود که این در سرعت بالا انجام میشود(seven sky)

1و2 و ... فقط عدد هستند.شما نمیتوانید بگویید این اعداد نشانگر تعداد پدیده ها و .. هستند...حرف شما همانقدر اشتباه است که این حرف اشتباه است:
1 سیب=2گلابی!
نماد کاربر
 
سپـاس : 646

ارسـال : 1688


نام: احسان
سن: 23 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/10/30

مرد

بعدی

بازگشت به رياضيات در فيزيك

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 20 مهمان


cron