معما های سخت


Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ف ی ز ی ک در شنبه 17 خرداد 1393 - 10:27

ویستاM نوشته است:
ف ی ز ی ک نوشته است:این معما یکی از سخت ترین معماهای منطقی هستش.به نظرتون میتونید حلش کنید؟!
معما : سه خدا داریم که یکی از اونا راست گو،یکی دیگه دروغگو و اون یکی تصادفی هست. یعنی در پاسخ به سوالات معلوم نیست که راست بگه یا دروغ بگه وهیچی معلوم نیست!
ما میخوام با سه سوال بله-خیر (تاکید میکنم فقط سوال بله-خیر) هویت این خدا هارو شناسایی کنیم.به این صورت که از هرخدا باید یه سوال بپرسیم.واین خدا ها جواب مارو با بله یا خیر نمیگن! بلکه در پاسخ از کلمات da یا ja استفاده میکنند که یکی از اونا معنی بله داره ویکی دیگه معنی خیر. وما نمیدونیم معنی کدوم کلمه بله و کدوم خیر هست! حالا باید چیکار کنیم؟ یعنی شما سه سوال طرح کنید تااز هرخدا یکی از اون سوال هارو بپرسیم ودر نهایت هویت مرموز اونارو بفهمیم.

من فقط 1 ساعت روس فکر کردم و بررسی نکردم ببینم کاملا بی نقصه یا نه اما فکر کنم ایده ی خوبی باشه
البته توی منطق «یا» و «و» معانی متفاوتی دارند و وقتی پاسخ p and q یا پاسخ p or q نادرست باشه فکرکنم در وضعیت اول هردو غلط و در وضعیت دوم فقط یکی نادرسته (اگه اشتباه میگم بفرمایید)
خب!
اول باید فرق ja و da رو معلوم کنیم پس پیش اولین فرد میریم و میپرسیم:
- تو دروغگو هست؟!
پاسخ های قطعی
راستگو: خیر دروغگو: خیر (چون دروغگوست!) و نفر سوم چه دروغگو باشه چه راستگو پاسخش خیره پس میفهمیم هرکلمه ای که بگه معنیش خیر هست.

حال سراغ دومی میریم و میپرسیم:
- آیا هرسه نفر شما دروغگو هستید؟! (جواب درست این سوال نه است چون مطمئنا یک نفر راستگوست)
پاسخ های قطعی:
راستگو : خیر دروغگو:بله و شخص سوم هم تفاوتی نمیکنه چی میگه چون پاسخ بله به معنای دروغگو بودنه و پاسخ خیر به معنای راستگو بودن.

حال اگه شخص دوم راستگو باشه از نفر سوم میپرسیم:
- آیا فرد اول راستگو و دومی دروغگوست؟! (شخص دوم راستگوست پس جواب درست این سوال نه است)
پاسخ بله باشد : شخص سوم دروغگوست و چون ترکیب عطفی است (و) شخص اول هم راستگو نیست بنابرین دروغگوست

پاسخ خیر باشد: شخص سوم راستگوست و به همان دلیل بالا شخص اول دروغگوست

حال اگه شخص دوم دروغگو بود میپرسیم:
-آیا فرد اول دروغگو و فرد دوم راستگوست؟!
پاسخ بله باشد: فرد سوم راستگوست و فرد سوم قطعا دروغگوست چون حداقل یک فرد دروغگو در جمع وجود داره و هرسه راستگو نیستند!

پاسخ خیر باشد: فرد سوم دروغگوست بنابرین بدلیل ترکیب عطفی سوال شخص اول راستگوست
...
بنظرتون درست میگم؟!

majid313mirzaei نوشته است:
ویستاM نوشته است:
ف ی ز ی ک نوشته است:این معما یکی از سخت ترین معماهای منطقی هستش.به نظرتون میتونید حلش کنید؟!
معما : سه خدا داریم که یکی از اونا راست گو،یکی دیگه دروغگو و اون یکی تصادفی هست. یعنی در پاسخ به سوالات معلوم نیست که راست بگه یا دروغ بگه وهیچی معلوم نیست!
ما میخوام با سه سوال بله-خیر (تاکید میکنم فقط سوال بله-خیر) هویت این خدا هارو شناسایی کنیم.به این صورت که از هرخدا باید یه سوال بپرسیم.واین خدا ها جواب مارو با بله یا خیر نمیگن! بلکه در پاسخ از کلمات da یا ja استفاده میکنند که یکی از اونا معنی بله داره ویکی دیگه معنی خیر. وما نمیدونیم معنی کدوم کلمه بله و کدوم خیر هست! حالا باید چیکار کنیم؟ یعنی شما سه سوال طرح کنید تااز هرخدا یکی از اون سوال هارو بپرسیم ودر نهایت هویت مرموز اونارو بفهمیم.

من فقط 1 ساعت روس فکر کردم و بررسی نکردم ببینم کاملا بی نقصه یا نه اما فکر کنم ایده ی خوبی باشه
البته توی منطق «یا» و «و» معانی متفاوتی دارند و وقتی پاسخ p and q یا پاسخ p or q نادرست باشه فکرکنم در وضعیت اول هردو غلط و در وضعیت دوم فقط یکی نادرسته (اگه اشتباه میگم بفرمایید)
حال اگه شخص دوم دروغگو بود میپرسیم:
-آیا فرد اول دروغگو و فرد دوم راستگوست؟!
پاسخ بله باشد: فرد سوم راستگوست و فرد سوم قطعا دروغگوست چون حداقل یک فرد دروغگو در جمع وجود داره و هرسه راستگو نیستند!
پاسخ خیر باشد: فرد سوم دروغگوست بنابرین بدلیل ترکیب عطفی سوال شخص اول راستگوست
بنظرتون درست میگم؟!

منم مث شما حلش کردم اما آخرش متفاوت بود:
اگر پاسخ بله باشد: فرد اول راستگو و فرد دوم و سوم دروغگو هستن
اگر خیر باشه: اول راستگو و دومیش دروغگو و سومی راستگوست

اولین ایراد اساسی که در هردو جواب وجود داره اینه که شخصی که تصادفی حرف میزنه در پاسخ به این سوال که 《آیا تو دروغ گو هستی؟》الزما جواب "خیر" نمیده.حقیقت اینه که اون دروغ گو نیست و جواب "خیر" درسته، اما از کجا معلوم، شاید اون به سرش بزنه و بخواد به شما دروغ بگه! (این که اشخاص راست گو و دروغ گو حتما میگن "خیر" درسته ولی شخص تصادفی معلوم نیست چی میگه! اگه بخواد راست بگه، میگه "خیر" ولی اگه بخواد دروغ بگه، میگه "بله") یعنی شما نمیتونی بفهمی که معنای da و ja چیه. پس کل این جواب ایراد داره چون شما متوجه معنی درست کلمات افراد نمیشید.
 
سپـاس : 120 times

ارسـال : 86


نام نویسی: 93/1/24

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ف ی ز ی ک در شنبه 17 خرداد 1393 - 10:36

فک کنم یه عذر خواهی بدهکارم چون انگار سوال رو خوب توضیح ندادم!
وقتی شما از یه نفر سوالی میپرسی که جوابش "بله" است،و اگر شخص در جواب گفت بله، شما نمیتونی بگی اون حتما راست گوست. چون ممکنه تصادفی باشه و تصادفا به شما راست گفته باشه.پس تنها چیزی که میشه گفت اینه که اون شخص دروغ گو نیست.
یعنی اگه فرض کنیم که شما معنی da و ja رو درست هم فهمیده باشی، بازم این ایراد وجود داره.
خیالتون راحت. این معما به این نون و ماستیا حل نمیشه!!
 
سپـاس : 120 times

ارسـال : 86


نام نویسی: 93/1/24

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی armin57ghazal در شنبه 17 خرداد 1393 - 11:26

ف ی ز ی ک نوشته است:یعنی شما نمیتونی بفهمی که معنای da و ja چیه.

من میگم بیام مرحله به مرحله این سوالو حل کنیم
باید سه سوال بپرسیم، پس این باید سه مرحله ای حل میکنیم
اول باید معانی کلمات ja و da را بدانیم
بعد نفر دوم را معلوم کنیم که راستگو یا دروغگو است و بعدش نفر سوم.
یک نکته:ما اینجا فقط با دو نوع موجود سروکار داریم (راستگو و دروغگو)
برای معانی کلمات ja و da باید سوالی بپرسیم که بدانیم جوابش "بله" یا "خیر" است.
پس میتونیم بپرسیم "آیا تو دروغگو هستی؟"
اگر راستگو باشد می گوید" خیر"-- و اگر دروغگو باشد (باید بگوید بله اما چون دروغ می گوید) پس جوابش باید "خیر" باشد

پس به این طریق میتوانیم بدانیم کدام کلمه معنی خیر و کدام معنی بله دارد
البته میتوانستیم سوال "آیا تو راستگو هستی؟" رو نیز بپرسیم که در این صورت جواب" بله" میدادن
دقت کنید که اون نفری که معلوم نیست راستگوست یا دروغگو اصلا این خصلتش برای ما مهم نیست
چون یا راستگوست یا دروغگو(بالا اشاره کردم که با دو موجود سروکار داریم)
فعلا فقط درباره این بحث کنیم... خب اشکالی دارد یا نه؟؟؟
نماد کاربر
 
سپـاس : 583 times

ارسـال : 484


نام: آرمین
شهر: تهران
نام نویسی: 89/11/6

مرد

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ویستاM در شنبه 17 خرداد 1393 - 12:46

ف ی ز ی ک نوشته است:فک کنم یه عذر خواهی بدهکارم چون انگار سوال رو خوب توضیح ندادم!
وقتی شما از یه نفر سوالی میپرسی که جوابش "بله" است،و اگر شخص در جواب گفت بله، شما نمیتونی بگی اون حتما راست گوست. چون ممکنه تصادفی باشه و تصادفا به شما راست گفته باشه.پس تنها چیزی که میشه گفت اینه که اون شخص دروغ گو نیست.
یعنی اگه فرض کنیم که شما معنی da و ja رو درست هم فهمیده باشی، بازم این ایراد وجود داره.
خیالتون راحت. این معما به این نون و ماستیا حل نمیشه!!

من فکر کردم شخص تصادفی از نظر ما تصادفیه یعنی مشخص نیست 2 دروغگو و 1 راستگو درجمع داریم یا برعکس اما چیزی که شما میگید به ماهیت تصادفی بودن برمیگرده یعنی این فرد هیچ منطقی توی کارش نیست!
دوستی پاسخ اصلی معما رو از ویکی برام فرستاد اما من نخوندم و مصرانه میخوام حلش کنم.
نکته مهم اینه که هر سوال باید دو قسمت داشته باشه
بخش اول مربوط به دروغگویی یا راستگویویی خود فرد یا دیگران و بخش دوم پرسیدن معنی ja و da...
من روش فکر میکنم!
امیدوارم درست حلش کنم!
پیروز باشید
جهان به حق مدیون ملت و ملیت ایرانی است
با افتخار و غرور ایرانی ام بر سر جهانیان فریاد میزنم که:
من نواده ی کوروش کبیرم
نماد کاربر
 
سپـاس : 345 times

ارسـال : 399


نام نویسی: 89/5/16

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ف ی ز ی ک در شنبه 17 خرداد 1393 - 15:08

majid313mirzaei نوشته است:
ف ی ز ی ک نوشته است:یعنی شما نمیتونی بفهمی که معنای da و ja چیه.

من میگم بیام مرحله به مرحله این سوالو حل کنیم
باید سه سوال بپرسیم، پس این باید سه مرحله ای حل میکنیم
اول باید معانی کلمات ja و da را بدانیم
بعد نفر دوم را معلوم کنیم که راستگو یا دروغگو است و بعدش نفر سوم.
یک نکته:ما اینجا فقط با دو نوع موجود سروکار داریم (راستگو و دروغگو)
برای معانی کلمات ja و da باید سوالی بپرسیم که بدانیم جوابش "بله" یا "خیر" است.
پس میتونیم بپرسیم "آیا تو دروغگو هستی؟"
اگر راستگو باشد می گوید" خیر"-- و اگر دروغگو باشد (باید بگوید بله اما چون دروغ می گوید) پس جوابش باید "خیر" باشد

پس به این طریق میتوانیم بدانیم کدام کلمه معنی خیر و کدام معنی بله دارد
البته میتوانستیم سوال "آیا تو راستگو هستی؟" رو نیز بپرسیم که در این صورت جواب" بله" میدادن
دقت کنید که اون نفری که معلوم نیست راستگوست یا دروغگو اصلا این خصلتش برای ما مهم نیست
چون یا راستگوست یا دروغگو(بالا اشاره کردم که با دو موجود سروکار داریم)
فعلا فقط درباره این بحث کنیم... خب اشکالی دارد یا نه؟؟؟

اگه شخصی که تصادفی هست در پاسخ به سوال "آیا تو دروغ گو هستی؟" بخواد دروغ بگه، به نظر شما چه جوابی میده؟ آیا نمیگه بله؟.شخص دروغ گو همواره دروغ گوست و در پاسخ به این سوال میگه خیر، چون جواب درستش بله هست.اما شخص تصادفی همواره دروغ گو نیست پس دروغ گو به حساب نمیاد،پس جواب اون به سوال ما معلوم نیست.
حالا یک سوال، مثلا "آیا ایران در قاره ی آسیا قرار دارد؟" رو اگه به این شکل از فرد اول بپرسیم چی پیش میاد؟ "آیا جواب این سوال که ایران در آسیاست da می باشد؟"
 
سپـاس : 120 times

ارسـال : 86


نام نویسی: 93/1/24

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی armin57ghazal در شنبه 17 خرداد 1393 - 15:56

ف ی ز ی ک نوشته است:اما شخص تصادفی همواره دروغ گو نیست پس دروغ گو به حساب نمیاد،پس جواب اون به سوال ما معلوم نیست.
حالا یک سوال، مثلا "آیا ایران در قاره ی آسیا قرار دارد؟" رو اگه به این شکل از فرد اول بپرسیم چی پیش میاد؟ "آیا جواب این سوال که ایران در آسیاست da می باشد؟"

اون چیزی که بنظرم حواست بهش نیست اینه که این 3نفر از دو حالت خارج نیستن یا "دروغگو" یا "راستگو"
اون نفر تصادفی هم یا راستگوست یا دروغگو(که در هر صورت جوابش مثل اونیه که راستگوست یا دروغگوست)
اینجا چیزی که باعث سردرگمی شما شده است این جور برطرف میشه:
این 3 نفر از دو حالت خارج نیستن یا 2 دروغگو و 1 راستگو هستن
یا اینکه 1 دروغگو و 2 راستگو هستن
شما سوال"آیا تو دروغگو هستی؟" رو از افراد این دو حالت بپرس:: دروغگوها میگن"خیر" و راستگوها هم میگن"خیر"
پس فرقی نمی کند اون نفر تصادفی دروغگو باشه یا راستگو در هر صورت جوابش به این سوال خیر است
نماد کاربر
 
سپـاس : 583 times

ارسـال : 484


نام: آرمین
شهر: تهران
نام نویسی: 89/11/6

مرد

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی armin57ghazal در شنبه 17 خرداد 1393 - 16:14

نوآور نوشته است:تو تالار «جملات ارزشمند»، جمله ای از آبراهام لینکلن (تولد: ۱۲ فوریهٔ ۱۸۰۹ م. ترور: ۱۵ آوریل ۱۸۶۵ م ) آورده شده است:
viewtopic.php?p=501771#p501771
به نظرتون یک جای کار این صحبت لینکلن در مورد اینترنت، عیب ندارد؟!

خب اینترنت از دهه 1960 بوجود اومده اما اون تقریبا 1 قرن قبل ترش مرده بوده!!!!!!!!!!!!!!
واپسین ویرایش بدست armin57ghazal در شنبه 17 خرداد 1393 - 16:29, رویهم 1 بار.
نماد کاربر
 
سپـاس : 583 times

ارسـال : 484


نام: آرمین
شهر: تهران
نام نویسی: 89/11/6

مرد

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی armin57ghazal در شنبه 17 خرداد 1393 - 16:28

popularscience نوشته است:یک میله ی چوبی داریم به طول 80 سانتی متر. یک اره، یک مداد برای علامت گذاری و یک خط کش غیر مدرج به طول 20 سانتی متر هم داریم.می خواهیم بوسیله ی این خط کش غیر مدرج میله ی چوبی را به گونه ای اره کنیم که به دوقسمت 30 و 50 سانتی متری تقسیم شود. چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ درضمن هیچ وسیله ی اندازه گیری دیگری نداریم واز مداد هم نمی توانیم برای علامت گذاری روی خط کش استفاده کنیم.

برای اینکه وسط خط کش معلوم بشه اول میله 4 قسمت میشه بعدش مطابق شکل تقریبا وسط خط کش را با یکی از اون علامت های 20 سانتی مطابقت میدیم و روی خط کش علامتش میزنیم و دو انهتای خط کش رو هم روی میله علامت میزنیم
بعدش خط کش رو داخل یکی از اون 20 سانتی ها میزاریم اگر وسط خط کش رو درست انتخاب کرده باشیم که علامت ها روی هم می افتند
اما اگر درست انتخاب نشده باشه روی هم نمی افتن-
حال دقیقا همونقدر که بین دو علامت ها اختلاف است باید آن را جابجا کرد و دقیقا وسط خط کش معلوم میشه
پیوست ها
DSC00226.JPG
DSC00226.JPG (153.01 KIB) بازدید 4837 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 583 times

ارسـال : 484


نام: آرمین
شهر: تهران
نام نویسی: 89/11/6

مرد

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ویستاM در شنبه 17 خرداد 1393 - 21:12

majid313mirzaei نوشته است:
ف ی ز ی ک نوشته است:اما شخص تصادفی همواره دروغ گو نیست پس دروغ گو به حساب نمیاد،پس جواب اون به سوال ما معلوم نیست.
حالا یک سوال، مثلا "آیا ایران در قاره ی آسیا قرار دارد؟" رو اگه به این شکل از فرد اول بپرسیم چی پیش میاد؟ "آیا جواب این سوال که ایران در آسیاست da می باشد؟"

اون چیزی که بنظرم حواست بهش نیست اینه که این 3نفر از دو حالت خارج نیستن یا "دروغگو" یا "راستگو"
اون نفر تصادفی هم یا راستگوست یا دروغگو(که در هر صورت جوابش مثل اونیه که راستگوست یا دروغگوست)
اینجا چیزی که باعث سردرگمی شما شده است این جور برطرف میشه:
این 3 نفر از دو حالت خارج نیستن یا 2 دروغگو و 1 راستگو هستن
یا اینکه 1 دروغگو و 2 راستگو هستن
شما سوال"آیا تو دروغگو هستی؟" رو از افراد این دو حالت بپرس:: دروغگوها میگن"خیر" و راستگوها هم میگن"خیر"
پس فرقی نمی کند اون نفر تصادفی دروغگو باشه یا راستگو در هر صورت جوابش به این سوال خیر است

نکته ی مهم و سخت این سوال وجود فرد تصادفیه!
منم مثل شما فکر میکردم اما سوال اصلا اینطور نیست.اون فرد تصادفی به صورت تصادفی دروغگو یا راستگو نیست بلکه این پاسخ اونه که تصادفیه یعنی تصادفا میگه بله یا خیر
این مطلب رو خیلی پیچیده میکنه چون به هیچ وجه نمیشه سوالی مطرح کرد که معنی ja و da معلوم باشه بنابرین همونطور که ف ی ز ی ک گفت باید سوالات دوبخشی طرح کنیم و در بخش دوم معنی این دو کلمه رو دربیاریم
به عبارتی این یک مساله ی 3 معادله 3 مجهول جفت شدست!
جهان به حق مدیون ملت و ملیت ایرانی است
با افتخار و غرور ایرانی ام بر سر جهانیان فریاد میزنم که:
من نواده ی کوروش کبیرم
نماد کاربر
 
سپـاس : 345 times

ارسـال : 399


نام نویسی: 89/5/16

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی armin57ghazal در شنبه 17 خرداد 1393 - 21:20

ویستاM نوشته است:
majid313mirzaei نوشته است:
ف ی ز ی ک نوشته است:

نکته ی مهم و سخت این سوال وجود فرد تصادفیه!
منم مثل شما فکر میکردم اما سوال اصلا اینطور نیست.اون فرد تصادفی به صورت تصادفی دروغگو یا راستگو نیست بلکه این پاسخ اونه که تصادفیه یعنی تصادفا میگه بله یا خیر

اگر اینجور باشد خب خیلی سخت می شود-- من فکر میکردم که فرد تصادفی، به صورت تصادفی دروغگو یا راستگو ست
باید روش فکر کنم
نماد کاربر
 
سپـاس : 583 times

ارسـال : 484


نام: آرمین
شهر: تهران
نام نویسی: 89/11/6

مرد

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ف ی ز ی ک در يكشنبه 18 خرداد 1393 - 13:54

خوب حقیقت اینه که من راه خلاص شدن از شر کلمات da و ja رو در یادداشت قبلی لو دادم.
فرض کنید شما میخواهید سوالی را بپرسید، ما برای راحتی اسم سوال رو Q میذاریم.برای این که منظور شخصی که به شما جواب میده رو بفهمید باید سوال رو این گونه مطرح کنید:
"اگر از شما سوال Q را بپرسم، آیا جواب شما da خواهد بود؟
در این صورت اگر شخص در جواب گفت da نظر او مثبت است (یعنی جواب او بله است)، و اگر در جواب گفت ja نظر او منفی است (یعنی جواب او خیراست). به این دلیل که:
حالت اول) da به معنای "بله" باشد: در این صورت شما گفته اید: اگر سوال Q را از شما بپرسم، جواب شما بله است؟ و فرد پاسخ داده :بله. یعنی جواب او به سوال Q بله است.
حالت دوم) da به معنای "خیر" باشد: در این صورت شما گفته اید: اگر سوال Q را از شما بپرسم، جواب شما خیراست؟ و فرد پاسخ داده:خیر .یعنی جواب او به سوال Q خیر نیست ، پس جوابش بله است.
به طریق مشابه می توان گفت که اگر شخص در پاسخ از لفظ ja استفاده کرد، جواب او خیر است.(این نکته ی منطقی چیزی است شبیه به این که مثبت در مثبت و همین طور منفی در منفی، مثبت است. و منفی در مثبت و مثبت در منفی، منفی است)
بدیهی است که شما میتوانید در صورت سوال خود به جای da از ja استفاده کنید،که در این صورت اگر فرد در جواب گفت ja یعنی بله. و اگر گفت da یعنی خیر.پس ما بدون این که معنی da و ja رو بفهمیم، منظور شخص را متوجه میشویم.
بنابراین از این جا به بعد هرکس ایده ای داشت لطفا ازهمان بله و خیر استفاده کند.چون مشکل da و ja حل شد.
 
سپـاس : 120 times

ارسـال : 86


نام نویسی: 93/1/24

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی armin57ghazal در چهارشنبه 21 خرداد 1393 - 11:01

Azin.qanbari نوشته است:در محله اي رديفي از پنج خانه وجود دارد.هر كدام از خانه ها داراي رنگ خاصي هستند.افرادي كه در اين خانه ها زندگي مي كنند نيز از پنج مليت متفاوت هستند.هر كدام از حيوان خاصي نگه داري ميكنند سيگارهاي متفاوتيم ي كشند و به نوشيدني هاي متفاوتي علاقه مند هستند.

1.مرد انگليسي در خانه قرمز زندگي مي كند.
2.سوئدي سگ در خانه نگاه مي دارد
3. مرد دانماركي چاي مي نوشد.
4 خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفيد قرار دارد.
5.صاحب خانه سبز قهوه مي نوشد.
6.شخصي كه سيگار pall mallمي كشد پرنده پرورش ميدهد.
7.صاحب خانه زرد سيگار dunhill مي كشد.
8.مردي كه در خانه وسطي زندگي ميك ند شير مي نوشد.
9.مرد نروژي در اولين خانه زندگي ميك ند.
10.مردي كه سيگار blends ميكشد در كنار مردي كه گربه نگه مي دارد زندگي مي كند.
11.مردي كه از اسب نگه داري ميكند كنار مردي كه dunhill ميكشد زندگي مي كند.
12.مردي كه سيگار blue master ميكشد آبجو مي نوشد.
13.مرد الماني سيگار prince ميك شد.
14.مرد نروژي كنار خانه آبي زندگي مي كند.
15.مردي كه سيگار blends ميكشد همسايه اي دارد كه آب مي نوشد.
سؤال اين است كه چه كسي ماهي پرورش مي دهد؟
این یه معما از اینشتینه که 2% مردم میتونن حلش کنن ولی من که فکر نمیکنم فقط 2% باشه چون اگه راهشو بفهمی و روش وقت بذاری آسونه


دانمارکی............. آلمانی ..............سوئدی ..............انگلیسی ................نروژی
سفید .................سبز . ................. آبی ...................قرمز .......................زرد
پرنده ....................گربه ..................سگ................. اسب..................... ماهی
dunhill ...............blue master.......... belends............... prince.............pall mall
چای..................... قهوه .................شیر................... آبجو ........................آب
نماد کاربر
 
سپـاس : 583 times

ارسـال : 484


نام: آرمین
شهر: تهران
نام نویسی: 89/11/6

مرد

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ویستاM در پنجشنبه 22 خرداد 1393 - 18:48

غلطه!
مرد نروژی کنار خانه ی آبی زندگی میکند!در حالیه که اینجا خونه ی کناریش قرمزه
مردی که سیگار blends میکشد همسایه ای دارد که اب می نوشد!در حالی که همسایه این فرد ابجو و قهوه مینوشند!
پاسخ:
مرد المانی ماهی پرورش میده
ببخشید ولی وقت ندارم جواب کلی رو بذارم امیدوارم شما حلش کنید!
پیروز باشید
جهان به حق مدیون ملت و ملیت ایرانی است
با افتخار و غرور ایرانی ام بر سر جهانیان فریاد میزنم که:
من نواده ی کوروش کبیرم
نماد کاربر
 
سپـاس : 345 times

ارسـال : 399


نام نویسی: 89/5/16

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی عطر یاس در پنجشنبه 22 خرداد 1393 - 19:41

Azin.qanbari نوشته است:در محله اي رديفي از پنج خانه وجود دارد.هر كدام از خانه ها داراي رنگ خاصي هستند.افرادي كه در اين خانه ها زندگي مي كنند نيز از پنج مليت متفاوت هستند.هر كدام از حيوان خاصي نگه داري ميكنند سيگارهاي متفاوتيم ي كشند و به نوشيدني هاي متفاوتي علاقه مند هستند.

1.مرد انگليسي در خانه قرمز زندگي مي كند.
2.سوئدي سگ در خانه نگاه مي دارد
3. مرد دانماركي چاي مي نوشد.
4 خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفيد قرار دارد.
5.صاحب خانه سبز قهوه مي نوشد.
6.شخصي كه سيگار pall mallمي كشد پرنده پرورش ميدهد.
7.صاحب خانه زرد سيگار dunhill مي كشد.
8.مردي كه در خانه وسطي زندگي ميك ند شير مي نوشد.
9.مرد نروژي در اولين خانه زندگي ميك ند.
10.مردي كه سيگار blends ميكشد در كنار مردي كه گربه نگه مي دارد زندگي مي كند.
11.مردي كه از اسب نگه داري ميكند كنار مردي كه dunhill ميكشد زندگي مي كند.
12.مردي كه سيگار blue master ميكشد آبمیوه مي نوشد.
13.مرد الماني سيگار prince ميك شد.
14.مرد نروژي كنار خانه آبي زندگي مي كند.
15.مردي كه سيگار blends ميكشد همسايه اي دارد كه آب مي نوشد.
سؤال اين است كه چه كسي ماهي پرورش مي دهد؟
این یه معما از اینشتینه که 2% مردم میتونن حلش کنن ولی من که فکر نمیکنم فقط 2% باشه چون اگه راهشو بفهمی و روش وقت بذاری آسونهمن این سوالو 2 سال پیش حل کرده بودم.
سوئدی.........................................آلمانی.......................انگلیسی.............................دانمارکی.............................نروزی
سفید............................................سبز............................قرمز......................................آبی..................................زرد
سگ...........................................ماهی............................پرنده.....................................اسب...............................گربه
duhill.............................blends................................pull mall...........................prince...............................blue master
آب میوه........................................قهوه.............................شیر......................................چای.................................آبsmile026
جاده جوانی لغزنده است
زنجیر ایمان را ببندید


صلوات شاه کلید همه قفل های بسته است.


آدم بد را هرطور که هست تحمل می کنم
کاسه صبرم از آدم هایی لبریز است که با ادعای خوب بودن بدی می کنندmy physic channel ID : @physicGV
نماد کاربر
 
سپـاس : 532 times

ارسـال : 415


شهر: ای کاش مشهد بود
نام نویسی: 93/2/10

ذکر نشده

Re: معما های سخت

نوشتهاز سوی ف ی ز ی ک در شنبه 24 خرداد 1393 - 20:19

یه معمای دیگه:
در یک فنجان مقداری شیر و در فنجان دیگر همان مقدار قهوه وجود دارد.یک قاشق شیر از فنجان اول بر می داریم و در فنجان دوم می ریزیم و خوب هم می زنیم.سپس از مخلوط شیر و قهوه که در فنجان دوم است، یک قاشق بر می داریم و در فنجان اول می ریزیم. کدام بیشتر است: مقدار شیری که در فنجان دوم است یا مقدار قهوه ای که در فنجان اول است؟
البته منو ببخشید که تو ایام امتحانات که هیچ کس حوصله نداره معما میذارم!
 
سپـاس : 120 times

ارسـال : 86


نام نویسی: 93/1/24

ذکر نشده

قبلیبعدی

بازگشت به رياضيات در فيزيك

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 7 مهمان