صفحه 21 از 21

Re: Re:

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ - ۲۱:۵۸
توسط خروش
candle نوشته شده:
خروش نوشته شده:همانگر =عضو خنثي
0 همانگر افزايش است = 0 عضو خنثي جمع است
1 همانگر زنش است = 1 عضو خنثي ضرب است


بنمايه:
http://www.shomarozaban.com/pdfd/pdfs/S00-darAmad.pdf


این نشانی در برگیرنده پرونده pdf در بنمایه؛ شوربختانه دیگر بارگذاری نمی شود. چنانچه شدنی است، آنرا دوباره نشان دهی نمائید. با سپاس

شوربختانه من فایل آن تاربرگ را پیاده نکردم. از جابجایی آن تاربرگ هم آگاهی ندارم. اگر زمانی به آنها دوباره دسترسی داشتم، پیوند اینجا را به روز خواهم کرد.