صفحه 1 از 1

دامنه اين عبارت چه ميشود؟

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ - ۱۰:۵۲
توسط alirezaha
تصویر

Re: دامنه اين عبارت چه ميشود؟

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ - ۱۱:۵۸
توسط farazb29
اگه اشتباه نکنم دامنه اش می شود(در حوزه اعداد حقیقی R):
[tex]x<0[/tex]

Re: دامنه اين عبارت چه ميشود؟

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ - ۱۳:۰۶
توسط armin57ghazal
1- مخرج باید مخالف صفر باشد
2- زیر رادیکال بافرجه زوج باید بزرگترمساوی صفر باشد
نتیجه زیر رادیکال باید بزرگتر از صفر باشد
یعنی x|> x|
برای اعداد مثبت درست نیست و هم چنین صفر
پس فقط مجموعه اعداد منفی می تواند جواب باشد
یعنی x<0