صفحه 1 از 1

چيستان-6 پدر سهراب كجاست؟

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۸۶/۳/۱ - ۲۲:۲۳
توسط خروش
اين چيستان ساده را براي خود حل كنيد، نيازي نيست كه پاسخش را در اينجا بياوريد،
اگر اين چیستان را درست حل كرديد، لبخندي بر لبتان خواهد نشست، آنگاه ميتوانيد
بجاي پاسخ در اينجا، تنها به گذاشتن يك اسمايلي قناعت كنيد. و اينك چيستان:

تهمينه دقيقا 25 سال از فرزندش سهراب بزرگتر است، 7 سال بعد سن مادر 5 برابر سن
فرزندش است. پدر سهراب كجاست؟

ارسال شده: شنبه ۱۳۸۶/۳/۵ - ۱۴:۴۵
توسط خروش
فكر نمي كنم كه حل اين معادله ساده دشوار باشه !!!

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۸۶/۳/۹ - ۱۱:۴۶
توسط خروش
x : سن سهراب
x + 25 : سن مادر سهراب، تهمينه
x+7 : سن سهراب 7 سال بعد
x + 25 +7 = x +32 : سن تهمينه 7 سال بعد
هفت سال بعد سن مادر پنج برابر سن فرزند است

x +32 =5 * (x+7

كمك كافي نيست؟

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۳/۱۷ - ۱۹:۲۶
توسط خروش
x + 32 = 5x + 35
-4x = 3
x = -3/4

3/4 سال يعني 9 ماه و اين يعني، سهراب 9 ماه ديگر زاده خواهد شد.

ارسال شده: جمعه ۱۳۸۶/۳/۱۸ - ۱۴:۰۲
توسط ADMIN
جالب بود!