صفحه 1 از 1

چيستان-7 آيا شما نيز سن تك تك فرزندان شهرام را ميدانيد؟

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۸۶/۳/۲ - ۲۱:۰۶
توسط خروش
اين چيستان ساده را حتا در بن مايه هاي (منابع) پارسي ديدم كه براي نوجوانان برگردانده (ترجمه)
شده بود. اين چيستان يك پله از چيستان شماره 4 آسانتر و كمكي ست براي دريافت بهتر آن. و اينك اما چيستان:
بازديد دو يار كهن
شهرام و بهرام - هر دو رياضيدان- پس از سال ها دوري همديگر را مي بينند و پس از احوال پرسي:
شهرام: ميداني كه من اكنون سه فرزند دارم...
بهرام: جدي، چند ساله اند؟
شهرام: شما كه منطق دان و رياضيدان هستيد، مي توانيد به آساني آنرا (سن بچه ها را) پيدا كنيد.
حاصل ضرب سنشان 36 است و مجموع سنشان شماره پلاك خانه اي تان است كه سالها پيش در شيراز داشتيد.
بهرام: (پس از اندكي درنگ) داده ها براي يافتن سن فرزندانت بسنده نيست.
شهرام: راست مي گوييد. فرزند بزرگم دختر است.
بهرام: آهان، كنون ميدانم سن فرزند هايتان را.
و اينك پرسش من از شما. آيا شما نيز سن تك تك فرزندان شهرام را ميدانيد؟

ارسال شده: شنبه ۱۳۸۶/۳/۱۹ - ۱۴:۵۷
توسط خروش
تصویر

تنها هنگامي جمع، سن فرزندان برابر 13 است، داده هاي چيستان مي تواند در درجه نخست بسنده، نباشد.
و از آنجا كه سخن از فرزند بزرگ است، گزينه 1 و 6 و 6 به كنار گذاشته مي شود.
پس سن فرزندان ِ شهرام 2 و 2 و 9 مي باشد.

ارسال شده: شنبه ۱۳۸۶/۳/۱۹ - ۱۵:۳۷
توسط خروش
كاظم فائقي كتابي به نام "تستهاي براي تقويت هوش و پرورش استعداد هاي درخشان" براي دانش آموزان سال پنجم ابتدايي
ترجمه كرده (نام نويسنده و منبع نامعلوم ؟ )، انتشارات ارديبهشت (6405689).

اين چيستان معروف در آنجا نيز در صفحه 94 آمده است.

Re: چيستان-7 آيا شما نيز سن تك تك فرزندان شهرام را ميداني

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۳/۶/۲۸ - ۱۱:۴۹
توسط رادمهر
این چیستان مسئله imc2005 بود.