صفحه 1 از 1

دستگاه بیضوی

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 10 آبان 1397 - 02:15
از سوی tempel
سلام،کسی میتونه دستگاه و توابع بیضوی واینکه به طورکلی به چه فرمی هستند (همچنین کاربردشان) را توضیح دهد