صفحه 1 از 1

فضای دوگان چیست؟

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۹ - ۲۰:۳۵
توسط tempel
سلام، فضای دوگان چیست؟

Re: فضای دوگان چیست؟

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۱:۵۶
توسط rohamjpl
فکر کنم فضای بُرداری متشکل از همۀ تابعک‌های خطی بر یک فضای بُرداری مفروض باشه .فضایی گفته می‌شود که از نگاشت‌های خطی X به K تشکیل شده که گاهی به آن‌ها تابعک‌های خطی پیوسته (Continuous Linear Functionals) نیز می‌گویند.شکل ان $ X’= B(X,K)$ نشون میدن

Re: فضای دوگان چیست؟

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۳:۱۷
توسط عبدالرضا علي پور
فضای دوگان و یا فضای باناخ به فضای مورد نیاز جهت اندازه گیری بردارهای دو تابع و عملگرهاش به صورت مشترک گفته میشود --- فضایی که لازم دارید که با یک متر در این فضای مشترک بتونید هر دو بردار را اندازه بگیرید این تعریفش است ولی من به محاسباتش وارد نیستم -- یک تابع و عملگرهاش یک بردار داره و یک تابع دیگه و عملگرهاش نیز بردار دیگری --حالا شما اگر بخوای یک متر برداری و این دوبردار را اندازه بگیرید با متر به یک فضا ی مشترکی نیاز دارید به این فضای مورد نیاز فضای دوگان یا باناخ گفته میشود------- البته خیلی مطمعن نیستم برداشت خودم را نوشتم اشتباه مردود نیست