صفحه 2 از 2

Re: تکنیک حل معادله

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۳ - ۱۷:۰۳
توسط rohamjpl
شما در x=1.4 جواب نداری اما ان بسیار ساده هست .اگر $ 49 - (7 x)^2/(1.4 - x)^2 > 0 $ لذا $x.<.07$
تصویر
حالا داریمتصویر