صفحه 1 از 1

Re: حجم کره پنجم که مماس 4 کره دیگر هست با حجم واحد

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۸:۵۳
توسط عبدالرضا علي پور
رهام1380 نوشته شده:
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۰۸:۴۸
چهار کره که دارای حجم 1 متر مکعب هستند ، همگی با یکدیگر مماس هستند. کره پنجمی وجود دارد که با هر چهار حوزه مماس است. حجم کره پنجم چقدر است؟
کره ای با حجم معینی که میتواند بین انها بگذرد به صورت مماس تا بی نهایت بزرگ تر میتواند بر هر 4 کره دریک نقطه مماس شود