رياضيات در چامه پارسی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2111

Re: رياضيات در چامه پارسی

پست توسط خروش »

خواب ریاضی

باز هم خواب ریاضی دیده ام
خواب خطهای موازی دیده ام

خواب دیدم خوانده ام ایگرگ زگوند
خنجر دیفرانسیل هم گشته کند

از سر هر جایگشتی می پرم
دامن هر اتحادی می درم

دست و پای بازه ها را بسته ام
از کمند منحنی ها رسته ام

شیب هر خط را به تندی می دوم
گوش هر ایگرگ وشی را می جوم

گاه در زندان قدر مطلقم
گه اسیر زلف حد و مشتقم

گاه خطها را موازی میکنم
با توانها نقطه بازی میکنم

لشکر تمرین دارم بیشمار
تیغی از فرمول دارم در کنار

ناگهان دیدم توابع مرده اند
پاره خطها، نقطه ها، پژمرده اند

در ریاضی بحث انتگرال نیست
صحبت از تبدیل و رادیکال نیست

کاروان جذرها کوچیده است
استخوان کسرها پوسیده است

از لگ و بسط نپر اثار نیست
ردپایی از خط و بردار نیست

هیچکس را زین مصیبت غم نبود
صفر صفرم هم دگر مبهم نبود

آری آری خواب افسون میکند
عقده را از سینه بیرون می کند

مردم از این y ,x داد، داد
روزهای بی ریاضی یاد باد

اکرامی
http://www.mohebimath.ir/page.php?14
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

ارسال پست