صفحه 16 از 16

Re: جنس زمان از چیست؟ اصلا زمان چیست؟

نوشتهنوشته شده در: جمعه 17 خرداد 1398 - 03:37
از سوی عبدالرضا علي پور
تا اینجا با مشاهدات میشه فهمید که عالم ما و عوالم موازی میتونه با مقادیر ثابتی در تقابل دو نوع ماده و انرژی متضادکه همیشه بوده و دایما این چرخه تغییرات وجود داشته و وجود خواهد داشت کار میکند نمونش ایجاد و زوال منظومه هاست که مشاهده میشود و این سوال که قبل از زمان چه بوده؟ و قبل از زمان قبل زمان چه بوده؟ در یک چرخه تغییر و ایجاد مجدد خلاصه میشود و در یک چرخه این سوال بیهوده هست مثلا منظومه شمسی ما معلومه که چطور ایجاد شده و با انفجار یک سهابی متراکم شده از گرد و غبار و گازهای هیدروژن و هلیوم با یک انفجار اغاز شده و عمرش اندازه گیری شده هست و قبل از ان در چرخه بزرگتری از همین نوع خودش قرار داشته و با از دست دادن انرژی خودش باز به ورطه نابودی خواهد رفت و به مواد اولیه در چرخه مبدل میشود برای یک ایجاد دیگر و کاربرد زمان به غیر از اندازه گیری عمر یک چارچوب هیچ خاصییت دیگری ندارد پس نتیجه این میشود که موجودییت ازلی و ابدیست و با یک چرخه در حال تغییر و تحول هست ولی زمان ایجاد و زوال یک چارچوب و یا سیستم را اندازه گیری میکند