صفحه 2 از 2

Re: چرخش به دور درخت با سرعت نور

نوشتهنوشته شده در: شنبه 18 خرداد 1398 - 14:28
از سوی عبدالرضا علي پور
با چه جرم و حجمی میخوای با سرعت نور حرکت کنید؟

Re: چرخش به دور درخت با سرعت نور

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 20 خرداد 1398 - 04:34
از سوی عبدالرضا علي پور
shadishadi نوشته است:سلام.....یه مطلبی که شوخی شوخی برام سوال شده!

به نظر شما اگه با سرعت نور دور یه درخت بچرخم میتونم خودمو بگیرم؟؟؟؟؟؟ smile033

ممنون میشم اگه بجوابید! smile124

هر چیزی که بخواد با سرعت نور حرکت کنه در درجه اول باید خواص نور را پیدا کنه و بعد جواب سوالتون این میشه که اگه خود نور بتونه به صورت محدود در شعاع کمی به اندازه دور درخت بچرخه شما هم اگه خاصیت نور را پیدا کنید میتونید بچرخید و اگر این چرخش در شعاع کم برای نور دور یک درخت در فضای باز امری محال باشه شما نیز حتا اگه خاصییت نور را هم پیدا کنید باز نمیتونید smile055

Re: چرخش به دور درخت با سرعت نور

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 20 خرداد 1398 - 06:33
از سوی عبدالرضا علي پور
smile039 حالا به فرض محال شما به یک فوتون تبدیل شده ای و درون یک استوانه ای از اینه که دور درخت هست شروع به حرکت میکنید از دید ناظر بیرونی به لحاظ سیکل بالای نوسان گردش که اگه فرض کنیم محیط داخلی اینه استوانه ای یک متر باشه دفعات گردش شما به 300/000/000 بار گردش در یک ثانیه میرسه پیوسته به نظر میرسید ولی چنانچه دستگاهی داشته باشید که ازش فیلم برداری کنید و بتونه دستگاه شما این قابلییت رو داشته باشه که دور را به بیش از 300/000/000 بار کندتر کنه میبینی که فقط شما دارید میچرخید و هیچ وقت به خودتون نمیرسید

Re: چرخش به دور درخت با سرعت نور

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 20 خرداد 1398 - 11:52
از سوی M_J1364@yahoo.com
یادمه وقتی نوجَوون بودم و کتابای آیزاک آسیموف رو می خوندم، توی یکی از اون کتابا، آسیموف مدعی شده بود که اگه فردی روی یه ستاره ی نوترونی بایسته و مثلاً به سمت افق نگاه کنه، تصویرِ "پشت سرش" رو می تونه ببینه و این بخاطر اینه که نورهایی که از پشت سرِ ناظر ساطح میشن، به علت گرانشِ زیادِ ستاره ی نوترونی توی یه مسیر دایره ای (به دور ستاره) می چرخن و دوباره در جهت مخالف به چشم فرد می رسن!