زمان چیست؟؟؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

chera

نام: چرا

عضویت : شنبه ۱۳۹۱/۹/۴ - ۰۰:۴۶


پست: 1

سپاس: 1

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط chera »

نوشته های جالبی خوندم.
هردو معنای فیزیکی وفلسفی کاملا درست هستند.فلسفه وفیزیک دریک نقطه به اشتراک خواهند رسید همانطورکه تمامی علوم درابتدا یکی بودن مانند تمام نیروها وموادبنیادین.
تمامی فیزیکدانان براین باورندکه نمیتوان زمان را کوانتیده کرد وبه اجزای کوچک واحد مدار تبدیل کرد.به طور مثال همه چیز در عالم اتم دارد اما زمان اتم ندارد.من عقیده ی متفاوتب دارم وفکرمیکنم زمان هم اتم دارد اما از جنس خودش ؛نه از جنس ماده گونه.وقتی فیزیکدانان میگویند زمان با حرکت معنی میابد یعنی حرکت (یاهرجنبش دیگری)تنهاشروع وپایان داردامابه طورمثال میتوان گفت که دریک حرکت ضبط شده توسط دوربین فریم های تصویر اجزای حرکت وزمان به شمار میایند که با کنارهم قرار گرفتن آنها حرکت وزمان تکمیل میشود.به طورکلی میتوان گفت که حرکت(تغییر ویا جنبش)جزء تفکیک ناپذیرتشخیص زمان از نقطه نظر فیزیکی واز نظر فلسفی حافظه ما ویاایجادتغییرات قابل مشاهده عنصر تشخیص وجود زمان است.برای اشخاص دچاراختلال حافظه(آلزایمر)گذززمان معناندارد.ازطرفی درک معنا وطول گذر زمان نسبت قابل ملاحظه ای به فهم ما ازگذر زمان درحالتهای متفاوت دارد.برای مثال زمان برای شخصی که داخل مسابقه بوکس است (به عنوان منظره)میتواند بسته به حالتهای تشخیصی(ادراکی)(سخت گذر بودن یا راحت گذر بودن) زودتر ویادیر تر از کسی که تماشاگر (ناظر)مسابقه است گذر کند.
پس زمان باحرکت معنا میابد.همانطور که درابتدای خلقت وقبل از انفجار بزرگ زمان معنا نداشته است؛در جسم بدون تغییر در یک فضای تنها(مثل همان مثالی که دوستمون از شخصی که تو تاریکی مطلق قرار گرفته)وبدون مقایسه گذر زمان مفهومی نخواهد داشت زیرا نیازی به زمان نخواهیم داشت.

نمایه کاربر
meta energy

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۱ - ۱۵:۰۰


پست: 36

سپاس: 5

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط meta energy »

به نظر من هر جا که حجم و فضا باشه زمان هم هست. به نظر من زمان از موقع انفجار بزرگ به وجود آمده و یعنی زمان معلول جهان مادی است و وجودش وابسته به جهان مادی می باشد.

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط هرمز پگاه »

meta energy نوشته شده:به نظر من هر جا که حجم و فضا باشه زمان هم هست. به نظر من زمان از موقع انفجار بزرگ به وجود آمده و یعنی زمان معلول جهان مادی است و وجودش وابسته به جهان مادی می باشد.
پس ماده در هر "زمانی" بوده و خواهد بود؟
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
meta energy

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۱ - ۱۵:۰۰


پست: 36

سپاس: 5

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط meta energy »

هرمز پگاه نوشته شده:
meta energy نوشته شده:به نظر من هر جا که حجم و فضا باشه زمان هم هست. به نظر من زمان از موقع انفجار بزرگ به وجود آمده و یعنی زمان معلول جهان مادی است و وجودش وابسته به جهان مادی می باشد.
پس ماده در هر "زمانی" بوده و خواهد بود؟
بله.

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط هرمز پگاه »

meta energy نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
meta energy نوشته شده:به نظر من هر جا که حجم و فضا باشه زمان هم هست. به نظر من زمان از موقع انفجار بزرگ به وجود آمده و یعنی زمان معلول جهان مادی است و وجودش وابسته به جهان مادی می باشد.
پس ماده در هر "زمانی" بوده و خواهد بود؟
بله.
پس ماده ازلی و ابدی است؟
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
meta energy

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۱ - ۱۵:۰۰


پست: 36

سپاس: 5

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط meta energy »

هرمز پگاه نوشته شده:
meta energy نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
meta energy نوشته شده:به نظر من هر جا که حجم و فضا باشه زمان هم هست. به نظر من زمان از موقع انفجار بزرگ به وجود آمده و یعنی زمان معلول جهان مادی است و وجودش وابسته به جهان مادی می باشد.
پس ماده در هر "زمانی" بوده و خواهد بود؟
بله.
پس ماده ازلی و ابدی است؟
از دیدگاه من به وجود آمدن زمان هم دارای مبدعی است و در جایی هم به پایان می رسد. پس به کار بردن کلمه ازلی و ابدی درست نیست در صورتی که مبدع و مقصدی در کار باشد.

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط هرمز پگاه »

meta energy نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
meta energy نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده: ...
پس ماده در هر "زمانی" بوده و خواهد بود؟
بله.
پس ماده ازلی و ابدی است؟
از دیدگاه من به وجود آمدن زمان هم دارای مبدعی است و در جایی هم به پایان می رسد. پس به کار بردن کلمه ازلی و ابدی درست نیست در صورتی که مبدع و مقصدی در کار باشد.
شما گفتید که ماده در هر زمانی بوده و خواهد بود.
این همان است که در فلسفه میگویند ازلی و ابدی
ازلی = چیزی که در هر زمانی در گذشته بوده
ابدی= چیزی که در هر زمانی در آینده خواهد بود


از سوی دیگر، واژه های آغاز ( مبداَ) و پایان ( مقصد)، خودشان واژه های
زمانی ( temporal ) هستند و از خود پنداره ی زمان بدست آمده اند و
نمیتوان خود همان هارا برروی زمان بکار برد. برای نمونه نمیتوانید بگویید
که پیش از دیروز، زمان نبوده است، یا بگویید : آغاز زمان ، یا پایان زمان!
مانند همین که نمیتوانیم بگوییم که "پشت" این در مکان به پایان میرسد.

هنگامی که شما از "مبدا زمان" (آغاز زمان) سخن میگویید، برابر این است
که "پیش" از آن زمان نبوده ولی این "پیش" در چه گسترا( بـُعد) بوده؟
آیا درست است که بگوییم که یک زمانی بوده که در آن زمان نبوده؟
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
meta energy

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۱ - ۱۵:۰۰


پست: 36

سپاس: 5

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط meta energy »

شاید از نظر لغوی اشکال داشته باشد چون کلمه بهتری بلد نبودم ولی شما به مفهوم نگاه کنید.

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط هرمز پگاه »

meta energy نوشته شده:شاید از نظر لغوی اشکال داشته باشد چون کلمه بهتری بلد نبودم ولی شما به مفهوم نگاه کنید.
من هم درست به همان نگاه کردم.
اگر میتوانید روشن کنید که آغاز زمان به چه چم(معنی) است،
چون "آغاز و پایان" خودشان باید در بستر یک گسترا (بـُعد) روی بدهند.
--
از سوی دیگر "ازلی" بودن تنها به گسترای "زمان" بر میگردد و نه گسترای دیگر.
به زبان دیگر اگر ماده در همه ی زمان ها بوده وخواهد بود( که شما گفتید
که چنین است) ، پس ماده ازلی و ابدی است.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
meta energy

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۱ - ۱۵:۰۰


پست: 36

سپاس: 5

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط meta energy »

هرمز پگاه نوشته شده:
meta energy نوشته شده:شاید از نظر لغوی اشکال داشته باشد چون کلمه بهتری بلد نبودم ولی شما به مفهوم نگاه کنید.
من هم درست به همان نگاه کردم.
اگر میتوانید روشن کنید که آغاز زمان به چه چم(معنی) است،
چون "آغاز و پایان" خودشان باید در بستر یک گسترا (بـُعد) روی بدهند.
--
از سوی دیگر "ازلی" بودن تنها به گسترای "زمان" بر میگردد و نه گسترای دیگر.
به زبان دیگر اگر ماده در همه ی زمان ها بوده وخواهد بود( که شما گفتید
که چنین است) ، پس ماده ازلی و ابدی است.
از دیدگاه من قبل از به وجود آمدن جهان (قبل از بیگ بنگ) حجم و فضایی وجود نداشته پس در نتیجه زمانی هم وجود نداشته. و بعد از نابود شدن جهان هم به همین ترتیب زمانی وجود ندارد. «شاید قبل از و بعد از کلمات مناسبی نباشند ولی کلمه دیگری وجود ندارد»

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط هرمز پگاه »

meta energy نوشته شده:
هرمز پگاه نوشته شده:
meta energy نوشته شده:شاید از نظر لغوی اشکال داشته باشد چون کلمه بهتری بلد نبودم ولی شما به مفهوم نگاه کنید.
من هم درست به همان نگاه کردم.
اگر میتوانید روشن کنید که آغاز زمان به چه چم(معنی) است،
چون "آغاز و پایان" خودشان باید در بستر یک گسترا (بـُعد) روی بدهند.
--
از سوی دیگر "ازلی" بودن تنها به گسترای "زمان" بر میگردد و نه گسترای دیگر.
به زبان دیگر اگر ماده در همه ی زمان ها بوده وخواهد بود( که شما گفتید
که چنین است) ، پس ماده ازلی و ابدی است.
از دیدگاه من قبل از به وجود آمدن جهان (قبل از بیگ بنگ) حجم و فضایی وجود نداشته پس در نتیجه زمانی هم وجود نداشته. و بعد از نابود شدن جهان هم به همین ترتیب زمانی وجود ندارد. «شاید قبل از و بعد از کلمات مناسبی نباشند ولی کلمه دیگری وجود ندارد»
ولی شما گفتید "قبل" از بیگ بنگ. پس این قبل در چه زمانی است اگر زمان نبود؟
به وارون گفته ی شما، واژه ها درست هستند، دریافت خود را از چیزها باید درست کنیم.
smile018
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
meta energy

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۱ - ۱۵:۰۰


پست: 36

سپاس: 5

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط meta energy »

خُب اگه حجم و فضا وجود نداشته باشه چطور زمان می تواند وجود داشته باشد؟ یا به قول شما قبل و بعد؟

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط هرمز پگاه »

meta energy نوشته شده:خُب اگه حجم و فضا وجود نداشته باشه چطور زمان می تواند وجود داشته باشد؟ یا به قول شما قبل و بعد؟
چیزی که دارم سراسر زمان میگویم این است که
زمان و اسپاش(مکان) و ماده به هم درند و یکی بی دیگری نمیتوان باشد
پس در هر زمانی ماده بوده است. پس ما کاری نداریم که شاید در "حالتی"
زمان بوده یا نبوده، می گوییم در هر زمانی ماده بوده و این بسنده است که
بگوییم ماده ازلی است چرا که ازلی بودن در زمان تعریف شده و نه بیرون از آن.
خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

terme

نام: firooze eidizade

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۱/۹/۶ - ۰۱:۱۰


پست: 1Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط terme »

به نظر من زمان یک اصطلاحی هستش که خودمون واسه راحتی کار استفاده می کنیم...در واقع ما به سرعت انجام ی کار زمان میگیم!

نمایه کاربر
نوآور

محل اقامت: اصفهان

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۶ - ۱۹:۱۵


پست: 948

سپاس: 1554

جنسیت:

Re: زمان چیست؟؟؟

پست توسط نوآور »

نمی دانم چرا با اینکه قوانین فیزیک، نسبت به آینده و گذشته بی تفاوتند، اما تغییرات جهان طبیعت، نسبت به زمان، برگشت ناپذیرند؟

ارسال پست