شليک در قطار

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
ehsan.m1354

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۶/۲۵ - ۰۷:۰۱


پست: 141

سپاس: 29

شليک در قطار

پست توسط ehsan.m1354 »

قطاري داريم به طول 54 ميليون کيلومتر و با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند
فرض کنيم دو تفنگ داريم :
1- تفنگ داراي گلوله معمولي که مي تواند با سرعت نور شليک انجام دهد ( درست است که مطابق نظريه انيشتين هيج جسمي به سرعت نور نمي رسد ولي شما فرض کنيد که ميرسد)
2- تفنگ نوري که با استفاده از نور ( مثلا ليزر) قادر به کشتن انسان است
انساني داريم که در وسط قطار با هر دو تفنگ نوري و گلوله اي همزمان به دو طرف ابتدايي و انتهايي قطار شليک مي کند و همزمان انساني در ايستگاه (زماني که فرد شليک کننده در قطار روبروي فرد ثابت قرار ميگيرد) همزمان و همانند مرد متحرک او نيز با هر دو تفنگ به هر دو طرف قطار شليک مي کند.

حال :
1- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
2- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
3- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
4- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

5- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
6- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
7- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
8- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

adroit

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۴ - ۱۵:۴۸


پست: 272

سپاس: 52

Re: شليک در قطار

پست توسط adroit »

از قسمت دوم سوال چند برداشت کردم لطفا دقیق تر بگو
حیات غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست

سهراب

نمایه کاربر
ehsan.m1354

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۶/۲۵ - ۰۷:۰۱


پست: 141

سپاس: 29

Re: شليک در قطار

پست توسط ehsan.m1354 »

ehsan.m1354 نوشته شده:قطاري داريم به طول 54 ميليون کيلومتر و با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند
فرض کنيم دو تفنگ داريم :
1- تفنگ داراي گلوله معمولي که مي تواند با سرعت نور شليک انجام دهد ( درست است که مطابق نظريه انيشتين هيج جسمي به سرعت نور نمي رسد ولي شما فرض کنيد که ميرسد)
2- تفنگ نوري که با استفاده از نور ( مثلا ليزر) قادر به کشتن انسان است
انساني داريم که در وسط قطار با هر دو تفنگ نوري و گلوله اي همزمان به دو طرف ابتدايي و انتهايي قطار شليک مي کند و همزمان انساني در ايستگاه (زماني که فرد شليک کننده در قطار روبروي فرد ثابت قرار ميگيرد) همزمان و همانند مرد متحرک او نيز با هر دو تفنگ به هر دو طرف قطار شليک مي کند.

حال :
1- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
2- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
3- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
4- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

5- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
6- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
7- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
8- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
-------------------------------------------------------------------------
اين همه بحث در مورد زمان در اين تالار انجام شده ولي چرا وقتي من سئوالي مي کنم که بطور اصولي و علمي بخواهيم به بحث در مورد زمان پاسخ دهيم ( يعني همون دلايلي که باعث شده نسبيت بوجود بياد ) کسي وارد بحث نمي شه؟
سئوال دوم اينکه اگر بتوان در زمان سفر کرد يعني به گذشته سفر نمودچرا تا بحال کسي از اينده به زمان ما نيامده؟ ( يعني سفر در زمان امکان ندارد يا ما در اينده نابود خواهيم شد و يا نمي توانيم امکانات سفر در زمان را فراهم کنيم )

نمایه کاربر
- Keyhan -

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۱/۹/۸ - ۱۷:۰۸


پست: 329

سپاس: 235

جنسیت:

تماس:

Re: شليک در قطار

پست توسط - Keyhan - »

ehsan.m1354 نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:قطاري داريم به طول 54 ميليون کيلومتر و با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند
فرض کنيم دو تفنگ داريم :
1- تفنگ داراي گلوله معمولي که مي تواند با سرعت نور شليک انجام دهد ( درست است که مطابق نظريه انيشتين هيج جسمي به سرعت نور نمي رسد ولي شما فرض کنيد که ميرسد)
2- تفنگ نوري که با استفاده از نور ( مثلا ليزر) قادر به کشتن انسان است
انساني داريم که در وسط قطار با هر دو تفنگ نوري و گلوله اي همزمان به دو طرف ابتدايي و انتهايي قطار شليک مي کند و همزمان انساني در ايستگاه (زماني که فرد شليک کننده در قطار روبروي فرد ثابت قرار ميگيرد) همزمان و همانند مرد متحرک او نيز با هر دو تفنگ به هر دو طرف قطار شليک مي کند.

حال :
1- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
2- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
3- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
4- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

5- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
6- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
7- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
8- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
-------------------------------------------------------------------------
اين همه بحث در مورد زمان در اين تالار انجام شده ولي چرا وقتي من سئوالي مي کنم که بطور اصولي و علمي بخواهيم به بحث در مورد زمان پاسخ دهيم ( يعني همون دلايلي که باعث شده نسبيت بوجود بياد ) کسي وارد بحث نمي شه؟
سئوال دوم اينکه اگر بتوان در زمان سفر کرد يعني به گذشته سفر نمودچرا تا بحال کسي از اينده به زمان ما نيامده؟ ( يعني سفر در زمان امکان ندارد يا ما در اينده نابود خواهيم شد و يا نمي توانيم امکانات سفر در زمان را فراهم کنيم )
کسانی که پایبند نسبیت هستند در جواب به سوال شما نظریه ی جهان های موازی را مطرح کرده اند که برای اطلاعات بیش تر درباره ی این نظریه می توانید آن را سرچ کنید.

نمایه کاربر
ehsan.m1354

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۶/۲۵ - ۰۷:۰۱


پست: 141

سپاس: 29

Re: شليک در قطار

پست توسط ehsan.m1354 »

دوستدار فیزیک نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:قطاري داريم به طول 54 ميليون کيلومتر و با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند
فرض کنيم دو تفنگ داريم :
1- تفنگ داراي گلوله معمولي که مي تواند با سرعت نور شليک انجام دهد ( درست است که مطابق نظريه انيشتين هيج جسمي به سرعت نور نمي رسد ولي شما فرض کنيد که ميرسد)
2- تفنگ نوري که با استفاده از نور ( مثلا ليزر) قادر به کشتن انسان است
انساني داريم که در وسط قطار با هر دو تفنگ نوري و گلوله اي همزمان به دو طرف ابتدايي و انتهايي قطار شليک مي کند و همزمان انساني در ايستگاه (زماني که فرد شليک کننده در قطار روبروي فرد ثابت قرار ميگيرد) همزمان و همانند مرد متحرک او نيز با هر دو تفنگ به هر دو طرف قطار شليک مي کند.

حال :
1- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
2- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
3- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
4- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

5- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
6- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
7- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
8- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
-------------------------------------------------------------------------
اين همه بحث در مورد زمان در اين تالار انجام شده ولي چرا وقتي من سئوالي مي کنم که بطور اصولي و علمي بخواهيم به بحث در مورد زمان پاسخ دهيم ( يعني همون دلايلي که باعث شده نسبيت بوجود بياد ) کسي وارد بحث نمي شه؟
سئوال دوم اينکه اگر بتوان در زمان سفر کرد يعني به گذشته سفر نمودچرا تا بحال کسي از اينده به زمان ما نيامده؟ ( يعني سفر در زمان امکان ندارد يا ما در اينده نابود خواهيم شد و يا نمي توانيم امکانات سفر در زمان را فراهم کنيم )
کسانی که پایبند نسبیت هستند در جواب به سوال شما نظریه ی جهان های موازی را مطرح کرده اند که برای اطلاعات بیش تر درباره ی این نظریه می توانید آن را سرچ کنید.
====================================================
يعني ما در راستاي هيچ جهان موازي قرار نداريم يا جهان هاي موازي خيالي اند؟ يا جهان هاي موازي واقعي و ما خيالي هستيم؟

0M.n.M0

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۲۱ - ۱۶:۳۳


پست: 39

سپاس: 12

جنسیت:

Re: شليک در قطار

پست توسط 0M.n.M0 »

در مورد سفر در زمان و اینکه چرا از اینده به حال سفر نکرده اند.یکی از علتاش اینکه :برای سفر در زمان نیاز به ایجاد حلقه داریم و اولین حلقه زمان وقتی به وجود میاد که ما یک ماشین زامان بسازیم. در کل توضیحش مفصله! smile042
توی هرکاری که وارد میشی سعی کن بهترین باشی چه خواستی یک فیزیک دان شوی و یا چه دزد.
خودم :دی

adroit

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۴ - ۱۵:۴۸


پست: 272

سپاس: 52

Re: شليک در قطار

پست توسط adroit »

با این که بحثی که میکنید به موضوع تاپیک ربطی نداره:
من طرفدار تیر نسبیت هستم ولی معتقدم سفر در زمان رو نمیشه سفر نامید چرا که هر سفری یه برگشتی داره ومعتقدم سفر به گذشته بی معنی است مثلا فرض کنیم قطاری دور کره ی زمین میتواند حرکت کند ان هم با سرعت نور وما شخصی را درون این قطار میگذاریم وقطار حرکت میکند بعد از گذشت مثلا100سال قطار را نگه میداریم خوب شخص داخل قطار فقط فکر میکند که سفر کرده در زمان.همه ما درحال کوچ در زمان هستیم واین شخص فقط در زمان کوچ نکرده
حیات غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست

سهراب

نمایه کاربر
ehsan.m1354

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۶/۲۵ - ۰۷:۰۱


پست: 141

سپاس: 29

Re: شليک در قطار

پست توسط ehsan.m1354 »

adroit نوشته شده:با این که بحثی که میکنید به موضوع تاپیک ربطی نداره:
من طرفدار تیر نسبیت هستم ولی معتقدم سفر در زمان رو نمیشه سفر نامید چرا که هر سفری یه برگشتی داره ومعتقدم سفر به گذشته بی معنی است مثلا فرض کنیم قطاری دور کره ی زمین میتواند حرکت کند ان هم با سرعت نور وما شخصی را درون این قطار میگذاریم وقطار حرکت میکند بعد از گذشت مثلا100سال قطار را نگه میداریم خوب شخص داخل قطار فقط فکر میکند که سفر کرده در زمان.همه ما درحال کوچ در زمان هستیم واین شخص فقط در زمان کوچ نکرده
============================================
منظورتون از اينکه ميگيد به موضوع تاپيک ربطي نداره يعني چي؟ لطفا بيشتر توضيح بدين
مگر نسبيت سفر در زمان را مطرح نکرد؟
مگه ميشه طرفدار تير نسبيت بود ولي به سفر در زمان ان معتقد نبود؟
مگه بواسطه حل مسئله سرعت ثابت حرکت نور مستقل از ناظر نسبيت شکل نگرفت؟

نمایه کاربر
foumanvilla

نام: فومن ویلا

محل اقامت: فومن

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۷/۱۸ - ۱۶:۱۶


پست: 5

سپاس: 4

جنسیت:

تماس:

Re: شليک در قطار

پست توسط foumanvilla »

دوستان پیشنهاد میکنم مستند Into The Universe with Stephen Hawking رو حتما دانلود کنید و ببینید.
خیلی ساده و بصورت تصویری به سوالاتتون در مورد سفر به آینده و گذشته و جهان های موازی و پارادوکس های موجود از زبان استفن هاوکینگ پاسخ داده.
villa reservation >>>> http://www.foumanvilla.ir
fouman & ghalehroudkhan & masouleh

adroit

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۴ - ۱۵:۴۸


پست: 272

سپاس: 52

Re: شليک در قطار

پست توسط adroit »

ehsan.m1354 نوشته شده:
adroit نوشته شده:با این که بحثی که میکنید به موضوع تاپیک ربطی نداره:
من طرفدار تیر نسبیت هستم ولی معتقدم سفر در زمان رو نمیشه سفر نامید چرا که هر سفری یه برگشتی داره ومعتقدم سفر به گذشته بی معنی است مثلا فرض کنیم قطاری دور کره ی زمین میتواند حرکت کند ان هم با سرعت نور وما شخصی را درون این قطار میگذاریم وقطار حرکت میکند بعد از گذشت مثلا100سال قطار را نگه میداریم خوب شخص داخل قطار فقط فکر میکند که سفر کرده در زمان.همه ما درحال کوچ در زمان هستیم واین شخص فقط در زمان کوچ نکرده
============================================
منظورتون از اينکه ميگيد به موضوع تاپيک ربطي نداره يعني چي؟ لطفا بيشتر توضيح بدين
مگر نسبيت سفر در زمان را مطرح نکرد؟
مگه ميشه طرفدار تير نسبيت بود ولي به سفر در زمان ان معتقد نبود؟
مگه بواسطه حل مسئله سرعت ثابت حرکت نور مستقل از ناظر نسبيت شکل نگرفت؟
ربط داره ولی موضوع تاپیکی که زدی گفتگو در رابطه با سفر در زمان نیست
حیات غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست

سهراب

نمایه کاربر
ehsan.m1354

عضویت : جمعه ۱۳۹۰/۶/۲۵ - ۰۷:۰۱


پست: 141

سپاس: 29

Re: شليک در قطار

پست توسط ehsan.m1354 »

adroit نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:
adroit نوشته شده:با این که بحثی که میکنید به موضوع تاپیک ربطی نداره:
من طرفدار تیر نسبیت هستم ولی معتقدم سفر در زمان رو نمیشه سفر نامید چرا که هر سفری یه برگشتی داره ومعتقدم سفر به گذشته بی معنی است مثلا فرض کنیم قطاری دور کره ی زمین میتواند حرکت کند ان هم با سرعت نور وما شخصی را درون این قطار میگذاریم وقطار حرکت میکند بعد از گذشت مثلا100سال قطار را نگه میداریم خوب شخص داخل قطار فقط فکر میکند که سفر کرده در زمان.همه ما درحال کوچ در زمان هستیم واین شخص فقط در زمان کوچ نکرده
============================================
منظورتون از اينکه ميگيد به موضوع تاپيک ربطي نداره يعني چي؟ لطفا بيشتر توضيح بدين
مگر نسبيت سفر در زمان را مطرح نکرد؟
مگه ميشه طرفدار تير نسبيت بود ولي به سفر در زمان ان معتقد نبود؟
مگه بواسطه حل مسئله سرعت ثابت حرکت نور مستقل از ناظر نسبيت شکل نگرفت؟
ربط داره ولی موضوع تاپیکی که زدی گفتگو در رابطه با سفر در زمان نیست
=========================================================
سرعت انتشار نور مستقل از وضعییت منبع آن است
وقتي با تعريف فوق روبرو مي شويم خيلي ها فرض مي کنند که منظور اين است که مثلا اگر با ماشيني با سرعت 1000 کيلومتر در حرکت باشيم نور چراغ هاي عقب و جلو با يک سرعت حرکت خواهند کرد مثلا چراغ هاي جلو c+1000 نخواهد بود و نور هر دو چراغ با سرعت ثابت 300 هزارکيلومتر ( حدودا ) حرکت خواهد کرد. خوب اين موضوع درست است و با در نظر گرفتن اينکه نور فاقد جرم است مسئله حل مي شود يعني اينکه ماشين يا هر منبع نور نمي تواند به نور سرعت بدهد( يا نيرويي را بر نور تحميل کند ) بواسطه اينکه نور جرم ندارد.
ولي مسئله اين نيست مشکل در جاي ديگر است
مشکل اين است که اگر با هر سرعتي به منبع نور نزديک شويم و يا از منبع نور دور شويم بازهم از منظر متحرک سرعت نور ثابت است! يعني :
اگر با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانبه به منبع نور نزديک شويم بازهم سرعت نور به سمت ما 300 هزارکيلومتر در ثانيه خواهد بود و يا اگر با سرعت 240 هزارکيلومتر در ثانيه از منبع نور دور شويم باز هم سرعت نور به سمت ما 300 هزار کيلومتر در ثانيه خواهد بود !
خوب اين مسئله را چطور توجيه ميکنيد ظاهرا انيشتين با دزديدن زمان ( کوتاه شدن زمان ) مسئله را حل کرد

دوستان هر گونه راه حلي براي اين مسئله غير از راه حل انيشتين دارن ارائه بدن

نمایه کاربر
هرمز پگاه

محل اقامت: پاريس

عضویت : جمعه ۱۳۸۴/۶/۱۸ - ۱۹:۲۷


پست: 7300

سپاس: 1671


تماس:

Re: شليک در قطار

پست توسط هرمز پگاه »

همچبنان که در جستار های دیگر در گفتگو ها نیز گفته شد،
زمان هستی فربودین (واقعی) ندارد و یک پنداره ی برکشیده
از جنبش ( انتزاعی از حرکت) است. از آنجایی که اسپاش(فضا)
و بودگاه (مکان) فربودین هستند، و تـُندای نور هم پایه ای
میباشد، ناچار این "زمان" است که آپاندیسی از اینها میشود
و برای همین اکنون بجای اسپاش ، میگویند اسپاش-زمان
( time-space ) که نشانه به هم پیوستگی سرشتین
ایندو به هم است.
---
اگر نیک بنگری، ما هیچ تندایی جز تندای نور هم نداریم.
اگر ریزگان(ذرات) ماندمایه دار (دارای جرم سکون) هستند
که در گستره های سه گانه ی اسپاش، چنین مینمایند که
با تندای کمتری از تندای نور در جنبش اند، برای این است
که جنبش آنها در گستره های ریز را به شمار نمیآوریم.

برای دریافت بهتر: یک فرفره ، از دیدگاه دوردست،
ایستا و بی تندا دیده میشود ولی نزدیک که میشویم،
میبینم که ریزگان آن، با تندایی بالا در جنبش اند.خرد، زنده ی جــاودانی شنــاس
خرد، مايه ی زنــدگانی شنــاس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد
بــدانــش روان را هــمی پــرورد

نمایه کاربر
hhamid

عضویت : جمعه ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ - ۲۳:۰۶


پست: 488

سپاس: 50

جنسیت:

تماس:

Re: شليک در قطار

پست توسط hhamid »

ehsan.m1354 نوشته شده:
adroit نوشته شده:با این که بحثی که میکنید به موضوع تاپیک ربطی نداره:
من طرفدار تیر نسبیت هستم ولی معتقدم سفر در زمان رو نمیشه سفر نامید چرا که هر سفری یه برگشتی داره ومعتقدم سفر به گذشته بی معنی است مثلا فرض کنیم قطاری دور کره ی زمین میتواند حرکت کند ان هم با سرعت نور وما شخصی را درون این قطار میگذاریم وقطار حرکت میکند بعد از گذشت مثلا100سال قطار را نگه میداریم خوب شخص داخل قطار فقط فکر میکند که سفر کرده در زمان.همه ما درحال کوچ در زمان هستیم واین شخص فقط در زمان کوچ نکرده
============================================
منظورتون از اينکه ميگيد به موضوع تاپيک ربطي نداره يعني چي؟ لطفا بيشتر توضيح بدين
مگر نسبيت سفر در زمان را مطرح نکرد؟
مگه ميشه طرفدار تير نسبيت بود ولي به سفر در زمان ان معتقد نبود؟
مگه بواسطه حل مسئله سرعت ثابت حرکت نور مستقل از ناظر نسبيت شکل نگرفت؟
در دانش چيزي به نام طرفداري و گرايش وجود ندارد!

قبل از هر چيز منظور و تعريف از زمان و سفر را روشن كنيد. اگر شما با سرعت نزديك به نور از زمين دور شويد و مدتي بعد برگرديد ،‌ بسيار بيشتر از آنچيزي كه در سفينه تان اندازه گرفته ايد روي زمين گذشته است و شما به نسبت جوان مانده ايد.

اگر شما فكر مي كنيد نسبيت ، سفر در زمان( كه نامي بي مسما است) را به شكلي غير از مثال من نتيجه مي دهد لطفا بيان كنيد.
رويايي كه جزئياتش به اندازه ي بيداري باشد ... رنج و لذت را دو برابر مي كند.

زندگي يك تصادف و بي رنگ است . آنچه مي بينيم عبور اين صحنه ي بي رنگ از شيشه هاي رنگي تفكرات و عقايدماست.

adroit

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۴ - ۱۵:۴۸


پست: 272

سپاس: 52

Re: شليک در قطار

پست توسط adroit »

hhamid نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:
adroit نوشته شده:با این که بحثی که میکنید به موضوع تاپیک ربطی نداره:
من طرفدار تیر نسبیت هستم ولی معتقدم سفر در زمان رو نمیشه سفر نامید چرا که هر سفری یه برگشتی داره ومعتقدم سفر به گذشته بی معنی است مثلا فرض کنیم قطاری دور کره ی زمین میتواند حرکت کند ان هم با سرعت نور وما شخصی را درون این قطار میگذاریم وقطار حرکت میکند بعد از گذشت مثلا100سال قطار را نگه میداریم خوب شخص داخل قطار فقط فکر میکند که سفر کرده در زمان.همه ما درحال کوچ در زمان هستیم واین شخص فقط در زمان کوچ نکرده
============================================
منظورتون از اينکه ميگيد به موضوع تاپيک ربطي نداره يعني چي؟ لطفا بيشتر توضيح بدين
مگر نسبيت سفر در زمان را مطرح نکرد؟
مگه ميشه طرفدار تير نسبيت بود ولي به سفر در زمان ان معتقد نبود؟
مگه بواسطه حل مسئله سرعت ثابت حرکت نور مستقل از ناظر نسبيت شکل نگرفت؟
در دانش چيزي به نام طرفداري و گرايش وجود ندارد!

قبل از هر چيز منظور و تعريف از زمان و سفر را روشن كنيد. اگر شما با سرعت نزديك به نور از زمين دور شويد و مدتي بعد برگرديد ،‌ بسيار بيشتر از آنچيزي كه در سفينه تان اندازه گرفته ايد روي زمين گذشته است و شما به نسبت جوان مانده ايد.

اگر شما فكر مي كنيد نسبيت ، سفر در زمان( كه نامي بي مسما است) را به شكلي غير از مثال من نتيجه مي دهد لطفا بيان كنيد.
من معتقدم که اصلا سفری صورت نگرفته.
حیات غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست

سهراب

نمایه کاربر
hhamid

عضویت : جمعه ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ - ۲۳:۰۶


پست: 488

سپاس: 50

جنسیت:

تماس:

Re: شليک در قطار

پست توسط hhamid »

بله همينطور است. والبته نشان داده مي شود.
ربطي به اعتقاد ندارد.
رويايي كه جزئياتش به اندازه ي بيداري باشد ... رنج و لذت را دو برابر مي كند.

زندگي يك تصادف و بي رنگ است . آنچه مي بينيم عبور اين صحنه ي بي رنگ از شيشه هاي رنگي تفكرات و عقايدماست.

ارسال پست