شليک در قطار

مدیران انجمن: parse, javad123javad

adroit

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۴ - ۱۵:۴۸


پست: 272

سپاس: 52

Re: شليک در قطار

پست توسط adroit »

hhamid نوشته شده:بله همينطور است. والبته نشان داده مي شود.
ربطي به اعتقاد ندارد.
صحیح است
حیات غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست

سهراب

kazhal.kh

عضویت : شنبه ۱۳۹۰/۸/۲۸ - ۲۳:۵۴


پست: 17

سپاس: 4

Re: شليک در قطار

پست توسط kazhal.kh »

ehsan.m1354 نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:قطاري داريم به طول 54 ميليون کيلومتر و با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند
فرض کنيم دو تفنگ داريم :
1- تفنگ داراي گلوله معمولي که مي تواند با سرعت نور شليک انجام دهد ( درست است که مطابق نظريه انيشتين هيج جسمي به سرعت نور نمي رسد ولي شما فرض کنيد که ميرسد)
2- تفنگ نوري که با استفاده از نور ( مثلا ليزر) قادر به کشتن انسان است
انساني داريم که در وسط قطار با هر دو تفنگ نوري و گلوله اي همزمان به دو طرف ابتدايي و انتهايي قطار شليک مي کند و همزمان انساني در ايستگاه (زماني که فرد شليک کننده در قطار روبروي فرد ثابت قرار ميگيرد) همزمان و همانند مرد متحرک او نيز با هر دو تفنگ به هر دو طرف قطار شليک مي کند.

حال :
1- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
2- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
3- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
4- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

5- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
6- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
7- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
8- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
-------------------------------------------------------------------------
اين همه بحث در مورد زمان در اين تالار انجام شده ولي چرا وقتي من سئوالي مي کنم که بطور اصولي و علمي بخواهيم به بحث در مورد زمان پاسخ دهيم ( يعني همون دلايلي که باعث شده نسبيت بوجود بياد ) کسي وارد بحث نمي شه؟
سئوال دوم اينکه اگر بتوان در زمان سفر کرد يعني به گذشته سفر نمودچرا تا بحال کسي از اينده به زمان ما نيامده؟ ( يعني سفر در زمان امکان ندارد يا ما در اينده نابود خواهيم شد و يا نمي توانيم امکانات سفر در زمان را فراهم کنيم )
سفر به زمان تنها شامل سفر به آینده میشه و اون هم سفری غیر قابل بازگشت هست...اینکه الان آینده همزرمان با حال وجود داره مسخرس!!!
تصورات ما راجب سفر زمان غلطه

adroit

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۴ - ۱۵:۴۸


پست: 272

سپاس: 52

Re: شليک در قطار

پست توسط adroit »

kazhal.kh نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:قطاري داريم به طول 54 ميليون کيلومتر و با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند
فرض کنيم دو تفنگ داريم :
1- تفنگ داراي گلوله معمولي که مي تواند با سرعت نور شليک انجام دهد ( درست است که مطابق نظريه انيشتين هيج جسمي به سرعت نور نمي رسد ولي شما فرض کنيد که ميرسد)
2- تفنگ نوري که با استفاده از نور ( مثلا ليزر) قادر به کشتن انسان است
انساني داريم که در وسط قطار با هر دو تفنگ نوري و گلوله اي همزمان به دو طرف ابتدايي و انتهايي قطار شليک مي کند و همزمان انساني در ايستگاه (زماني که فرد شليک کننده در قطار روبروي فرد ثابت قرار ميگيرد) همزمان و همانند مرد متحرک او نيز با هر دو تفنگ به هر دو طرف قطار شليک مي کند.

حال :
1- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
2- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
3- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
4- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

5- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
6- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
7- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
8- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
-------------------------------------------------------------------------
اين همه بحث در مورد زمان در اين تالار انجام شده ولي چرا وقتي من سئوالي مي کنم که بطور اصولي و علمي بخواهيم به بحث در مورد زمان پاسخ دهيم ( يعني همون دلايلي که باعث شده نسبيت بوجود بياد ) کسي وارد بحث نمي شه؟
سئوال دوم اينکه اگر بتوان در زمان سفر کرد يعني به گذشته سفر نمودچرا تا بحال کسي از اينده به زمان ما نيامده؟ ( يعني سفر در زمان امکان ندارد يا ما در اينده نابود خواهيم شد و يا نمي توانيم امکانات سفر در زمان را فراهم کنيم )
سفر به زمان تنها شامل سفر به آینده میشه و اون هم سفری غیر قابل بازگشت هست...اینکه الان آینده همزرمان با حال وجود داره مسخرس!!!
تصورات ما راجب سفر زمان غلطه
ماهم الان داریم به اینده میریم.
ولی منظورتون که گفتید زمان حال با اینده همزمانه چیه؟کی همچین حرفی زده که شما میگی مسخرس.
زمان حال با اینده همزمان نیست بلکه حال واینده وگذشته در تمام نقاط فضا وجود دارند.ونمیتوان گفت گذشته ها گذشته.بلکه هنوز وجود دارد.هم گذشته وهم اینده.
همانطور که در تمام نقاط زمان همه ی ابعاد فضا وجود دارد.
حیات غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست

سهراب

kazhal.kh

عضویت : شنبه ۱۳۹۰/۸/۲۸ - ۲۳:۵۴


پست: 17

سپاس: 4

Re: شليک در قطار

پست توسط kazhal.kh »

adroit نوشته شده:
kazhal.kh نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:
ehsan.m1354 نوشته شده:قطاري داريم به طول 54 ميليون کيلومتر و با سرعت 240 هزار کيلومتر در ثانيه حرکت مي کند
فرض کنيم دو تفنگ داريم :
1- تفنگ داراي گلوله معمولي که مي تواند با سرعت نور شليک انجام دهد ( درست است که مطابق نظريه انيشتين هيج جسمي به سرعت نور نمي رسد ولي شما فرض کنيد که ميرسد)
2- تفنگ نوري که با استفاده از نور ( مثلا ليزر) قادر به کشتن انسان است
انساني داريم که در وسط قطار با هر دو تفنگ نوري و گلوله اي همزمان به دو طرف ابتدايي و انتهايي قطار شليک مي کند و همزمان انساني در ايستگاه (زماني که فرد شليک کننده در قطار روبروي فرد ثابت قرار ميگيرد) همزمان و همانند مرد متحرک او نيز با هر دو تفنگ به هر دو طرف قطار شليک مي کند.

حال :
1- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
2- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
3- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
4- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟

5- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله معمولي مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
6- از منظر مرد متحرک ( در وسط قطار ) گلوله نوري مرد ثابت بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
7- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله معمولي مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
8- از منظر مرد ثابت در ايستگاه گلوله نوري مرد متحرک بعد از چندثانيه به انتها و ابتداي قطار ميرسد چرا؟
-------------------------------------------------------------------------
اين همه بحث در مورد زمان در اين تالار انجام شده ولي چرا وقتي من سئوالي مي کنم که بطور اصولي و علمي بخواهيم به بحث در مورد زمان پاسخ دهيم ( يعني همون دلايلي که باعث شده نسبيت بوجود بياد ) کسي وارد بحث نمي شه؟
سئوال دوم اينکه اگر بتوان در زمان سفر کرد يعني به گذشته سفر نمودچرا تا بحال کسي از اينده به زمان ما نيامده؟ ( يعني سفر در زمان امکان ندارد يا ما در اينده نابود خواهيم شد و يا نمي توانيم امکانات سفر در زمان را فراهم کنيم )
سفر به زمان تنها شامل سفر به آینده میشه و اون هم سفری غیر قابل بازگشت هست...اینکه الان آینده همزرمان با حال وجود داره مسخرس!!!
تصورات ما راجب سفر زمان غلطه
ماهم الان داریم به اینده میریم.
ولی منظورتون که گفتید زمان حال با اینده همزمانه چیه؟کی همچین حرفی زده که شما میگی مسخرس.
زمان حال با اینده همزمان نیست بلکه حال واینده وگذشته در تمام نقاط فضا وجود دارند.ونمیتوان گفت گذشته ها گذشته.بلکه هنوز وجود دارد.هم گذشته وهم اینده.
همانطور که در تمام نقاط زمان همه ی ابعاد فضا وجود دارد.
در پاسخ به این سوال بود که چرا کسی از زمان حال به زمان ما نیومده...!یعنی شما معتقدین میشه به گذشته برگشت؟پس فرایند های برگشت ناپذیر تکلیفشون چی هست؟انبساط عالم چی؟

adroit

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۴ - ۱۵:۴۸


پست: 272

سپاس: 52

Re: شليک در قطار

پست توسط adroit »

ehsan.m1354 نوشته شده:
در پاسخ به این سوال بود که چرا کسی از زمان حال به زمان ما نیومده...!یعنی شما معتقدین میشه به گذشته برگشت؟پس فرایند های برگشت ناپذیر تکلیفشون چی هست؟انبساط عالم چی؟
خیر منظور من این نبود که میتوان به گذشته رفت.من گفتم که همانطور که در هرنقط ای از زمان همه ی فضا ها وجود دارند،همهی زمان ها هم در هر نقطه ای از فضا وجود دارند.
حیات غفلت رنگین یک دقیقه ی حواست

سهراب

ارسال پست