آیا تبدیلات لورنتس برای تحلیل خود فوتون درست کار می کند؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
ehsan mehdipour

نام: احسان مهدی پور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۳/۸/۱۵ - ۱۳:۱۶


پست: 10

سپاس: 7

آیا تبدیلات لورنتس برای تحلیل خود فوتون درست کار می کند؟

پست توسط ehsan mehdipour »

تبدیلات لورنتس برای ذراتی که نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند خوب کار می کند. ولی وقتی درمورد فوتون صحبت می کنیم چون دقیقا با سرعت نور حرکت می کند مخرج کسر را دقیقا برابر صفر می کند! مگر عدد تقسیم بر صفر مطلق بی معنی نیست؟ چرا باید آن را بینهایت در نظر بگیرند؟ عدد بر صفر حدی بینهایت است. وقتی می خواهد جرم نسبیتی فوتون را اندازه بگیرند جرم سکون را برابر صفر گرفته و رابطه ی تبدیل جرم به صورت صفر بر صفر درمی آید که آن را رفع ابهام می کنند. مگر صفر مطلق بر صفر مطلق از صور مبهم است که رفع ابهام کنیم؟
مشکلاتی که برای من به وجود آمده این ها هستند:
اول این که فوتون در هر جهتی که بخواهد حرکت کند فاصله ها تا صفر مطلق برای فوتون منقبض خواهد شد. پس دیگر حرکت معنایی برای فوتون نخواهد داشت. فوتون کیهان را بی بعد خواهد اندازه گیری خواهد کرد! پس دیگر چه مفهمی دارد وقتی درباره ی حرکت نسبی فوتون نسبت به اشیا و حرکت نسبی آنان نسبت به فوتون صحبت می کنیم؟ فاصله ای در برابر فوتون نیست.
خواهشا راهنمایی کنید.
مورد دوم درباره ی جرم است. فوتونی که از کنار سنگی کوچک معلق در فضا حرکت می کند چون نسبت به خود ساکن است جرم خود را صفر و چون سنگ نسبت به او با سرعت نور حرکت می کند جرم سنگ را طبق تبدیلات لورنتس بینهایت اندازه گیری خواهد کرد! آیا در این صورت فوتون نمی بایست انتظار مشاهده ی تکینگی حول سنگ را می داشت و در آن سقوط می کرد؟ درحالیکه فوتون چنان از کنار سنگ عبور می کند که گویی جرم سنگ را بینهایت اندازه نگرفته است!
خواهشا راهنمایی کنید!

ارسال پست