صفحه 3 از 3

Re: انرژی از هیچ، با انرژی پتانسیل گرانشی

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۶/۴/۲ - ۰۴:۰۸
توسط M_J1364@yahoo.com
paradoxy نوشته شده:جواب صحیح این هستش که تا زمانی که فوتون به سطح زمین نرسیده، اصلا زمین خبر دار نشده که جسم بغل دستیش شده انرژی و بنابرین تغییری در انرژی پتانسیل زمین رخ نمیده که بخواد به شکل جرم سکون، درون ظاهر بشه. بنابرین مادامی که فوتون نرسیده، انرژی کل سیستم پایسته هست، یکی بلو میشه یکی رد شیف درست به یک اندازه و زمین هم تغییر انرژی پتانسیلی درش ایجاد نمیشه که کلا بخواد پارادوکسیکال باشه!

اصلاً مگه باید زمین خبردار بشه؟! مگه ما اینجا رو سیاره ها ناظر داریم؟ حالا فرض کن اون بلو شیفته برسه و بچسبه به زمین، اونوقت چی؟
ما کل سیستم رو داریم از نظر انرژی بررسی می کنیم و کاری به ناظرا نداریم، این از اون مثالاییه که ما به ساعت های همزمان شده کار داریم که در هر لحظه باید پایستگی انرژیو تأیید کنه و به مشاهده ی ناظرا کاری نداریم. خیال کردی اینم مثل پارادوکس تسمه نقاله حل میشه؟! smile021 هر چند که توی پارادوکس تسمه نقاله هم ما با ساعت های همزمان شده کار داریم و نه مشاهده ی ناظرا.

Re: انرژی از هیچ، با انرژی پتانسیل گرانشی

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۶/۴/۲ - ۰۴:۱۲
توسط paradoxy
اصلاً مگه باید زمین خبردار بشه؟! مگه ما اینجا رو سیاره ها ناظر داریم؟

صب کن ببینم، فک کنم انقدر به ساخت پارادوکس مشغول شدی که حتی اصول نسبیت هم یادت رفته. همین الان تو منظومه شمسی خورشید غیب شه، کی زمین از مدارش پرت میشه بیرون؟

Re: انرژی از هیچ، با انرژی پتانسیل گرانشی

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۶/۴/۲ - ۱۳:۴۵
توسط M_J1364@yahoo.com
paradoxy نوشته شده:
اصلاً مگه باید زمین خبردار بشه؟! مگه ما اینجا رو سیاره ها ناظر داریم؟

صب کن ببینم، فک کنم انقدر به ساخت پارادوکس مشغول شدی که حتی اصول نسبیت هم یادت رفته. همین الان تو منظومه شمسی خورشید غیب شه، کی زمین از مدارش پرت میشه بیرون؟

بابا هشت دیقه بعد! smile031
اگه می خوای بگی توی این هشت دقیقه پایستگی انرژی نقض میشه من می گم اشتباه می کنی، چون انرژی موج گرانشی رو ندید گرفتی. اگه از دید مشاهده هم بخوای بررسیش کنی، ناظر زمینی "می بینه" که همزمان با غیب شدن خورشید، زمین هم از مدارش خارج میشه چون پیام غیب شدن و موج گرانشی همزمان بهش می رسن ...

Re: انرژی از هیچ، با انرژی پتانسیل گرانشی

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۶/۴/۲ - ۲۲:۳۶
توسط paradoxy
خب گلم، اینجا هم همینه، وقتی دو سیاره مماس هستند و یکیشون که شد انرژی، آنن اون یکی سیاره متوجه نمیشه که سیاره بغل دستیش شده انرژی و باید فوتون نوری از مرکز جرم سیاره بغلیش، به دستش برسه تا اینو درک کنه. اون فوتون نور نمیتونه سریع تر از همون فوتون نوری که بلو شیفت شده حرکت کنه بنابرین تغییر انرژی پتانسیل توی سیاره ای که نشده انرژی به وجود نمیاد، جرم سکونش افزایش پیدا نمیکنه پس مادامی که فوتون آبی نرسیده به سطح زمین پایستگی انرژی برقرار هست. یکبار دیگه پارادوکس رو بخون که حل رو متوجه بشی.
دیگه اون همه دری وری نمیخواست که گفته بودی.

Re: انرژی از هیچ، با انرژی پتانسیل گرانشی

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۶/۸/۱۲ - ۱۹:۱۶
توسط paradoxy
یک جواب ضمنی دیگه هم برای این پارادوکس توی کتاب ریندلر پیدا کردم:

تصویر
که nimafat در خلال حل پارادوکس بهش رسیده بود.