نظریه جدید تعریف بعد زمان


نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در جمعه 2 تير 1396 - 20:05

زمان در واقع چیزی نیست که ساعت بتواند آنرا نشان دهد چون ساعت گردش دایره ای ثانیه شمار است که با گردش دقیقه شمار و ساعت شمار همراه میشود و همانطوریکه میدانیم گردش دایره ای همواره در حال تکرار شدن است. در نتیجه هر روز که میگذرد ما شاهد همان گردش اولیه ایم و اما فصلها و شبانه روز که مدام از پی هم میآیند هم بصورت گردشی تکرار میشوند پس درست است بگوئیم گردش ایام. ولی دلیل اینکه به این صورت منظم و دقیق باهم تطابق دارند باید به حرکت برگردد زیرا این زمان که خلق دست ماست از روی حرکت زمین و سایر سیارات و منظومه ویا حتی کهکشان تنظیم شده است و به بخش های کوچکتر نظیر ساعت و یا حتی ثانیه تقسیم شده است پس وقت و مطابقتش به دلیل حرکت است و برای همین بکار ما میاید.در نتیجه سایر حرکت ها نسبت به حرکت اصلی سنجیده میشود همینطور سایر تغییرات بعبارت دیگر ما همه در هر حال درحال حرکتیم.حال دوباره به ساعت برمی گردیم از آنجا که میدانیم گردش دایره ای عقربه ها همانندی رفت و آمد آونگ زیر آن همچنان تکرار میشوند پس مفهوم زمان چیز دیگری است حال اگر همان آونگ رادر نظر بگیریم که برای یک لحظه کند تر میشود به مفهوم زمان دست پیدا میکنیم در نتیجه مفهوم زمان مدتی
نیست که ما آنرا براساس حرکت سیارات تنظیم کنیم و به قسمت های کوچکتر تقسیم نماییم بلکه زمان تند یا کند میگردد و مفهومی دیگر دارد. ابتدا دشوار است که بخواهیم مفهوم زمان و وابستگی آنرا به حرکت و گرانش بگوئیم فقط همین کافی است که چون همه ما در حال حرکتیم

زمان برای ما معنی دارد«گرانش بروی ما تاثیر دارد»و زمان ما از روی همین حرکت تعیین شده است و در ادامه میتوان گفت زمان حرکت و گرانش سه روی یک سکه اند!!!

..................ادامه دارد.......................
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

نظریه جدید تعریف بعد زمان 2

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در جمعه 2 تير 1396 - 21:38

حال با نگاه به انقباض لورنس و سایر پدیده ها مانند ژئودزیک ها شاید بتوان گفت:که حرکت نیز نسبی است و نسبت به زمان «یا گرانش» اندازه گیری میشود و میشود گفت:خود حرکت نیز «مانند زمان یا گرانش»مفهوم است در واقع مسافتی که به قسمت های کوچکتر تقسیم کرده ایم«مثل زمان» نسبت به زمان و گرانش که در آن زندگی میکنیم. طبق فرمول مشهور انیشتین 2*e=mc که ثابت میکند اگر با سرعت نور حرکت کنیم به انرژی تبدیل میشویم میتوان اینگونه تصور کرد که حرکت راهی برای تبدیل جرم به انرژی است و در توضیح اینکه چرا با دادن انرژی جرم حرکت میکند میشود اینطور برداشت کرد که هرکدام از ما با داشتن جایی در این حرکت بزرگ«چرخش سیارات،منظومه شمسی،کهکشان.......»دارای مقدار معینی انرژی و جرم هستیم که با انرژی گرفتن به یک جای جدید نسبت به مبدا«فرض که همه حرکت ها بدور آن مکان است» و دارای سطح انرژی خاص و جایگاه جدید منتقل میشویم.
دقت شود اگر جرم با وارد شدن انرژی حرکت نکند گرما آزاد میکند که در واقع واکنش فضا زمان به انرژی در همان مکان است پس گرما انرژی نیست فقط واکنش بعد گرانش است و اگر جسم حرکت کند با تغییر مکان به مکان هم عرض انرژی اش میرسد و تا زمانیکه زمان معنی دار نشود حرکت مقابل گرماست ولی اگر زمان معنی دار شود حرکت سبب رفتن جرم به بعد دیگر میشود که در این صورت نور میشود.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان 2

نوشتهاز سوی paradoxy در جمعه 2 تير 1396 - 21:54

بی زحمت همشو یه جا بزار وگرنه مدیریت پاک میکنه یا انتقال میده.بعدشم تک تک نظراتت ادعا های بزرگی هستند و خوشدون اثبات میخوان، همینطور نظریه در کردن که کشکی نیست. الان افرادیو داریم تو انجمن (اصلا منظورم شخص خاصی نیست smile021 ) همینطور نظریه دادن بیرون همه دست رد میزنن به سینشون، تازه کلی هم تلاش کردن که معقول کنند نظریشون رو با روابط ریاضی
نماد کاربر
 
سپـاس : 1057

ارسـال : 1955


نام: داود حاجي تقي تهراني
سن: 17 سال
نام نویسی: 93/10/22

ذکر نشده

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان 2

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در جمعه 2 تير 1396 - 22:13

سلام.خسته نباشید.ممنون که اطلاع دادید بهم بی اطلاع بودم.یک نظریه به نام سه گانه نظریه واحد جهانی دارم.که این بخش یکشه.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان 2

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در جمعه 2 تير 1396 - 22:24

با سلام من سعی کردم به مسایل از نگاه جدیدی بنگرم و توانستم مسیر تازه ای برای علوم فیزیک پیدا کنم.ممنون از اینکه یاریم نمودید.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی MENERVA در پنجشنبه 8 تير 1396 - 18:55

رضا دانشجو نوشته است:زمان در واقع چیزی نیست که ساعت بتواند آنرا نشان دهد چون ساعت گردش دایره ای ثانیه شمار است که با گردش دقیقه شمار و ساعت شمار همراه میشود و همانطوریکه میدانیم گردش دایره ای همواره در حال تکرار شدن است. در نتیجه هر روز که میگذرد ما شاهد همان گردش اولیه ایم و اما فصلها و شبانه روز که مدام از پی هم میآیند هم بصورت گردشی تکرار میشوند پس درست است بگوئیم گردش ایام. ولی دلیل اینکه به این صورت منظم و دقیق باهم تطابق دارند باید به حرکت برگردد زیرا این زمان که خلق دست ماست از روی حرکت زمین و سایر سیارات و منظومه ویا حتی کهکشان تنظیم شده است و به بخش های کوچکتر نظیر ساعت و یا حتی ثانیه تقسیم شده است پس وقت و مطابقتش به دلیل حرکت است و برای همین بکار ما میاید.در نتیجه سایر حرکت ها نسبت به حرکت اصلی سنجیده میشود همینطور سایر تغییرات بعبارت دیگر ما همه در هر حال درحال حرکتیم.حال دوباره به ساعت برمی گردیم از آنجا که میدانیم گردش دایره ای عقربه ها همانندی رفت و آمد آونگ زیر آن همچنان تکرار میشوند پس مفهوم زمان چیز دیگری است حال اگر همان آونگ رادر نظر بگیریم که برای یک لحظه کند تر میشود به مفهوم زمان دست پیدا میکنیم در نتیجه مفهوم زمان مدتی
نیست که ما آنرا براساس حرکت سیارات تنظیم کنیم و به قسمت های کوچکتر تقسیم نماییم بلکه زمان تند یا کند میگردد و مفهومی دیگر دارد. ابتدا دشوار است که بخواهیم مفهوم زمان و وابستگی آنرا به حرکت و گرانش بگوئیم فقط همین کافی است که چون همه ما در حال حرکتیم

زمان برای ما معنی دارد«گرانش بروی ما تاثیر دارد»و زمان ما از روی همین حرکت تعیین شده است و در ادامه میتوان گفت زمان حرکت و گرانش سه روی یک سکه اند!!!

..................ادامه دارد.......................smile072
نماد کاربر
 
سپـاس : 1210

ارسـال : 790


شهر: تهران
نام نویسی: 90/12/26

زن

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در شنبه 24 تير 1396 - 15:10

سلام میبخشید چرا نمیشه فایل پیوست کرد من سعی میکنم ولی نمیشه.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی DARKENERGY در شنبه 24 تير 1396 - 16:35

حجم فایل نباید بیشتر از 250 کیلوبایت باشه.
قوانین انجمن

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید
نماد کاربر
مدير انجمن

مدير انجمن
 
سپـاس : 5613

ارسـال : 6853


نام: Melina
سن: 29 سال
نام نویسی: 90/12/18

زن

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در چهارشنبه 28 تير 1396 - 20:33

با سلام میخواستم مطالباتی رو تحت عنوان نکته بگویم.از نظر من گرانش نیرو نیست بلکه بعدی تحت عنوان گرانش است همانند بعد زمان که تحت عنوان فضا زمان می شناسیم. در واقع وجود در بعد گرانش بی زمان ممکن نیست.در واقع ما در یک چهار بعدی زندگی میکنیم که حاصل ضرب دو صفحه در هم است که یک صفحه طول و زمان آن و عرض و زمان آن است ولی چون ما نمیتوانیم بیشتر از سه بعد باشیم بنابراین بصورت سه و نیم بعد است که آن نیم بعد شیب فضا زمان است که حاصل زمان های قطعه قطعه شده است.و اما جرم گرانش خالصی است که در بعد زمان معنی دارد و انرژی زمان خالصی است که در بعد گرانش معنی دارد.دقت شود زمان برای انرژی بی معنی است چون از بین نمیرود .
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان 2

نوشتهاز سوی candle در پنجشنبه 29 تير 1396 - 12:02

رضا دانشجو نوشته است:با سلام من ... توانستم مسیر تازه ای برای علوم فیزیک پیدا کنم...

_ از آنجا که گردش دایره ای عقربه ها دائما تکرار میشود پس مفهوم زمان چیز دیگری است
_ اگر آونگ را در نظر بگیریم که برای یک لحظه کندتر میشود، به مفهوم زمان دست پیدا میکنیم
_ زمان معنی دارد، گرانش تاثیر دارد و زمان از روی حرکت تعیین شده؛ پس زمان، حرکت و گرانش سه روی یک سکه اند
_ از نظر من گرانش، بعدی تحت عنوان گرانش است
_ ما در یک چهار بعدی زندگی میکنیم که بصورت سه و نیم بعد است که آن نیم بعد شیب فضا-زمان است
_ جرم، گرانش خالصی است که در بعد زمان معنی دارد
_ انرژی، زمان خالصی است که در بعد گرانش معنی دارد


احتمالا این خیلی خوبه که تا این حد اعتماد به نفس دارید اما به نظرم بالاخره فردی باید پیدا شود و صادقانه به شما بگوید که متاسفانه این جملات قصار درهم و برهم، بار دانشی دقیق و مستندی ندارند و خلاصه در فیزیک نظری، قضایا و اثبات آنها اصلا بدین سادگیها نیست و توصیه ی دوستانه ام به شما (و خودم) این است که اگر می خواهید درباره ی مفاهیمی مثل فضا - زمان، گرانش و ... نظریه ای با اعتبار علمی مطرح نمائید، دست کم نیاز دارید تا مثلا ریاضیات پایه ای مرتبط با معادلات میدان اینشتین را دقیقا مطالعه کنید؛. من رو ببخشید اما قصدم، تنها و تنها آگاه سازی است.
نماد کاربر
 
سپـاس : 1576

ارسـال : 864


نام نویسی: 93/1/4

ذکر نشده

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در جمعه 30 تير 1396 - 11:15

سلام smile020
آقای دانشجو میشه لطفاً بگید چند ساله تونه؟ smile042
ز عشقِ ((فرنیا)) کُشتم خودم را...........که آخر خون.. به پا.. کرد او.. خدایا
شدم نابود و.. جز.. یادی نماندش...........از آن چشمانِ گریان، وان فغان ها
نماد کاربر
 
سپـاس : 457

ارسـال : 1252


نام: محمّد جوانشیری
سن: 34 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در جمعه 30 تير 1396 - 17:19

با سلام خسته نباشید میبخشید ولی حرف خاصی نزدم که بنظر تا این حدعجیب بیاد در ضمن چون به مدیریت قول دادم پیام هام رو هم در ادامه ی این پست می نویسم و اگر به پیشبرد دانسته های کسی کمک نکنه حداقل کمک به دیدی تازه میکنه که چندان دور از واقعیت نیس.متشکرم از تذکر بموقع شما.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان 2

نوشتهاز سوی غلامعلی نوری در جمعه 30 تير 1396 - 23:59

رضا دانشجو نوشته است:پس گرما انرژی نیست فقط واکنش بعد گرانش است


درود
تعریف انرژی چی بود ؟
نخست باید تعریف انرژی رو بیاد بیاوریم سپس ببینیم گرما در ان دامنه می گنجد یا نه ؟


تعریف زمان چیه ؟

بدون وجود ماده آیا زمان تعریفی داره ؟
نماد کاربر
 
سپـاس : 1112

ارسـال : 1062


سن: 51 سال
نام نویسی: 91/4/20

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در شنبه 31 تير 1396 - 23:23

سلام خسته نباشید میبخشید منظورم اینه که گرما واکنش فضا زمان به انرژی به جای حرکت است.
و اما زمان میشه گفت پدیده«ماده»،حرکت و زمان سه روی یک مفهومند.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: نظریه جدید تعریف بعد زمان

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در يكشنبه 1 مرداد 1396 - 13:38

گرانش چیست؟حرکت زمین علت گرانش است«حرکت در زمان گرانش میسازد»و دیگر اینکه در فضا_زمان یک بعد بصورت زمان ضربدر انرژی و بعد دیگر بصورت گرانش ضربدر جرم و بعد سوم حرکت است.انرژی در زمان مطلق است و جرم در گرانش مطلق.گرانش در زمان سبب حرکت میشود و زمان در گرانش تغییر حالت است.زمان در حرکت نور است ،نور حالتی از حرکت است که به سمت انرژی میرود و گرما حالتی از گرانش است که به سمت حرکت میرود حرکت در گرانش گرما و گرانش در حرکت زمان « انرژی،میشود
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 93


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

بعدی

بازگشت به نسبیت

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 113 مهمان