صفحه 1 از 1

فرمول ثابت ها در ترکیب حرکت موج

ارسال شده: شنبه ۱۳۹۶/۴/۲۴ - ۱۶:۳۰
توسط رضا دانشجو
فرمول طلایی که در رابطه با بافت فضا زمان است و مربوطه به حرکت موج است به این شرح است.این فرمول در واقع پیوند بین علم شیمی و فیزیک است که در آن تمامی اعضا ثابت هستند.عدد پی بتوان دو در عدد طلایی بتوان نه، کل آن زیر رادیکال و کل آن تقسیم بر دو برابر است با ثابت گرانش بتوان دو بعلاوه عدد طلایی بتوان دو کل آن زیر رادیکال،بعلاوه،ثابت پلانک بتوان دو بعلاوه عدد طلایی بتوان دو کل آن زیر رادیکال.موفق باشید.