نظريه ريسمان

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست


نويد قاءمي

نظريه ريسمان

پست توسط نويد قاءمي »

تئوري ريسمان

كمتر از يكصد سال است كه فيزيك براي ذرات بنيادي الگوئي در نظر گرفت است كه به كمك اين الگو بخوبي توانسته است مشكلات خود را حل نموده و به پيش بيني هاي موفقيت آميزي نيز دست پيدا كنددر اين مدل ذرات بنيادي به صورت نقاطي در نظر مي گرفته مي شود كه فاقدهرگونه گستردگي فضايي مي باشند در اين ميان تئوري ريسمان بر خلاف ايده هاي پيشين ادعا دارد كه جهان اساسا از چيز هاي يك بعدي ساخته شده اند كه به طور ساده آنها را ريسمان مي نامند.اين ريسمانها آنقدربايد كوچك باشند كه شبيه نقطه به نظر آيند در اين تئوري ذرات بنيادي توسط الگوهاي مختلف ارتعاش ريسمانها به وجود مي آيند بدين معنا كه تعداد بيشمارذرهاي كه در طبيعت ديده مي شود تنها از تشديد هاي مختلف ريسمان است .
توجه ويژه به تئوري ريسمان را بايد مربوط به ناتواني علم فيزيك در حل مشكلاتي بدانيم كه دههاست با آنها دست و پنجه نرم مي كند مشكلاتي چون نسبيت عام كه توسط اينشتين پايه ريزي شد و جهان را در مقياس بزرگ كيهاني شرح مي دهد اين نظريه به هيچ روي با نظريه مكانيك كوانتومي كه رفتار ذرات را در مقياس اتمي و زير اتمي مورد مطالعه قرار مي دهد و مدل استاندارد كه قادر است جهان را در مقياس زيراتمي تشريح كند همساز و همراه نمي شود در مدل استاندارد وجود 20 پارامتر اختياري كه شامل جرم لپتون ها و ذرات W. Z است ،
استفاده از كپي هاي سه تايي كوارك و لپتون كه تنها از نظر جرمي با هم متفاوتند نقصيهايي براي اين مدل به حساب مي آيند شايد وجود همين مشكلات موجب شده است تا نتوانيم نسبيت عام را با اين مدل آشتي بدهيم وبه تبع ان گرانش را با ساير نيروها يكي كنيم( مدل استاندارد موفق شد 3 تا از چهار نيروي بنيادي را با هم متحد سازد كه اين سه نيرو شامل نيروي الكترو مغناطيس ، نيروي ضعيف هسته اي و نيروي قوي هسته اي) در تئوري ريسمان با تبديل 20 پارامتر اختياري به يك پارامتر اين اميد را در فيزيكدانان ايجاد كرده است كه بتواند علت وجود سه نسل ذرات را هم در كوارك ها و هم در لپتون ها شرح دهد
از همه مهمتر حاميان ريسمان از اين جهت كه تئوري آنان توانسته است گراويتونها را نيز شامل شود بيسار خرسند مي باشند (گراويتون ذره عامل گرانش است )
با اين وجود اين تئوري از مشكلاتي رنج مي برد كه نخستين آن اينست كه براي ارتعاش ريسمانها 10 بعد لازم است در صورتي كه جهان چنانچه بطور معمول شاهد ان هستيم تنها در 4 بعد ساخته شده است (يك بعد زمان و سه بعد فضا )موضوع ديگر در مورد تئوري ريسمان اينست كه اين تئوري داري 5 صورتبندي متفاوت است شايد همين تعدد صورتبندي هاست كه ضرورت شكل گيري تئوري ام را فراهم كرده است تفاوت اين 5 تئوري در اين است كه تا چه حد و چگونه نوع ريسمانهايشان به آنها اجازه مي دهد تا ابر تقارن Supersymmetryتكميل شود .
وجود تقارن در نظريه ي ابر ريسمان به عقيده ي طرفداران اين نظريه عامل اصلي در موفقيت اين نظريه است چرا كه طبيعت چنانچه مشاهده مي شود متقارن نيست اما در بنيادي ترين سطح خود داراي تقارن است . كه به خاطر برجسته بودنش مورد استفاده قرار مي گيرد.
تئوري ريسمان همانطوري كه گفته شد از 5 صورتبندي مختلف تشكيل شده است كه شامل:نوع اول(type I string ) نوع دوم( type II strings) كه نوع دوم خود به دو دسته يكي نوع 2آ (type IIA )و ديگري نوع 2بي(type IIB ) تقسيم مي شود . ودر آخرتئوري ريسمان هترو تيك (heterotic string ) كه اين نوع ريسمان نيز به دو نوع متفاوت يكي ريسمان ( (heterotic E8×E8 و ديگري ريسمان (heterotic SO(32) ) تقسيم بندي مي شود.
ريسمان E8×E8 به ريسمان پرينستون شهرت داردو در حال حاضر آنگونه كه ادعا مي شود اين نوع تئوري ريسمان در زمينه ي نامزدي نظريه ي همه چيز از سايرين مطرح تر است .اگر چه تئوري ريسمان خود را كانديداي نظريه ي همه چيز مي داند اما تنها يكي از 5 صورتبندي ارائه شده از اين نظريه مي تواند شايسته دريافت اين عنوان باشد.

عليرغم تمامي پيشرفت هايي كه در شناخت تئوري ابر ريسمان صورت گرفته است هنوز معلوم نيست كه چه تعداد كشفيات مهم ديگر ي باقي مانده است تا با دست يافتن به آنها پاسخ نهايي اين سئوال كه چرا جهان رفتاري اينگونه دارد را بيابيم به جز اين سئوال سئوالات بزرگي كه پيش روي نظريه ي ابرريسمان قرار دارد اين است كه :

1- بهترين صورتبندي از شكل هاي متفاوت ارائه شده از اين تئوري كدام است؟
2- چگونه و چرا ابر تقارن شكسته شده است
3- چرا ثابت كيهاني كه توصيف كننده ي تراكم انرژي در خلا ء است اينقدر كوچك است
4- راه حل واقعي از بي شمار راه حل هاي 4 بعدي ابر ريسمان كدام است و چگونه
بدست مي آيد
5- و مهمتر از همه اينكه چگونه مي توانيم پيشگوئي هاي انرا بيا زمائيم


منبع : پارس اسکای
نویسنده : قاسم رضايي راد

منبع====>>> سايت cph-theoryمهمان

پست توسط مهمان »

من مهمان سايت بودم ودرباره ريسمانها پرسيده بودم ومطلبي كه فرستاده ايد را خواندم .يك سوال ديگر هم دارم درباره تغيير جاذبه با تغيير جرم نظرتان چيست؟باتشكرمهمان

آيا تغيير جرم باعث تغيير جاذبه مي شود؟

پست توسط مهمان »

با تشكر شما با خاطر مطلبي كه ارسال كرده بوديد لطفا سوال قسمت عنوان را هم جواب دهيد؟نويد قاءمي

پست توسط نويد قاءمي »

سلام مهمان عزيز
كاري نكرديم كه... وظيفمون بود به شما جواب بديم....
خوب در مورد اون سوالي كه گفتيد نظر من اينه :::::==>>

طبق رابطه ي آقاي نيوتون كه در آن منظور از M جرم زمين و منظور از m جرم جسم است و منظور از r فاصله ي بين جسم و زمين است و منظور از F نيروي گرانشي بين دو جسم است: F=G*m*M/(r^2)
1)خوب مسلما در اين رابطه اگر m تغيير كند موجب تغيير F ميشود
2) ثاتيا اگر F را يك نيروي گرانشي ثابت فرض كنيم تغيير m موجب تغيير G نيز ميشود

خوب....
نظر من اين بود اگر نظري ديگه داريد خواهش ميكنم بگيد.... و لطفا اگر ميشه به من بگيد رشتتون چيه؟

ارسال پست