سفر به زمان

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
N - theory

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۵/۴/۱ - ۱۹:۵۳


پست: 134

سپاس: 1


تماس:

سفر به زمان

پست توسط N - theory »

رفتن بيش از سرعت نور سازه اي محض و رياضياتي است كه مفهوم فيزيكي ندارد. توجيه رفتار كوانتومي ذرات با توجه به اين سرعت ها هيچ گونه معنايي ندارد. حتي تابع موج شرودينگر هم در اين سرعت ها نمي تواند به پيش بيني آينده بپردازد. تنها راه سفر به زمان رسيدن به سرعت نور است و بس. اثبات منطقي اين قضيه اين است كه انرژي كل سامانه و اجزاي آن منفي باشد. اين تنها عاملي است كه زمان را به عقب بازمي گرداند. جالب است بدانيد در سفر به زمان هر گز عدم قطعيت نبايد صادق باشد. چراكه در غير اين صورت شرايطي مثل شرايط سياهچاله به وجود مي آيد كه سرانجام ذره نابودي است. به طور كلي اگر انسان با سرعت نور حركت كند به شرطي كه حداقل ها در انرژي رعايت شود مي تواند به گذشته سفر كند. اما اين سفر نمي تواند با اين محاسبات دقيق بيش از چند ثانيه طول بكشد. زيرا انسان كم كم رو به نابودي مي گذارد.

ارسال پست