عکسای قشنگ از فضا


Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:20

smile072
پیوست ها
Interacting Galaxies Aglow with Millions of Young Stars.jpg
Interacting Galaxies Aglow with Millions of Young Stars.jpg (199.26 KIB) بازدید 2921 بار
Interacting Galaxy Arp 148.jpg
Interacting Galaxy Arp 148.jpg (178.57 KIB) بازدید 2921 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:24

smile072
پیوست ها
Markarian 817.jpg
Markarian 817.jpg (194.62 KIB) بازدید 2918 بار
Merging Galaxy Cluster Abell 520.jpg
Merging Galaxy Cluster Abell 520.jpg (255.89 KIB) بازدید 2918 بار
Hydrogen Plume in M82.jpg
Hydrogen Plume in M82.jpg (82.41 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:25

smile072
پیوست ها
NGC 1309.jpg
NGC 1309.jpg (79.32 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 1365.jpg
NGC 1365.jpg (19.4 KIB) بازدید 2918 بار
Interacting Galaxy Pair Arp 87.jpg
Interacting Galaxy Pair Arp 87.jpg (88.25 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:28

smile072
پیوست ها
NGC 3079.jpg
NGC 3079.jpg (13.6 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 3370.jpg
NGC 3370.jpg (47.03 KIB) بازدید 2918 بار
NASA s Great Observatories Examine the Galactic Center Region.jpg
NASA s Great Observatories Examine the Galactic Center Region.jpg (206.73 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:29

smile072
پیوست ها
NGC 3079.jpg
NGC 3079.jpg (13.6 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 6050.jpg
NGC 6050.jpg (170.88 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 1512.jpg
NGC 1512.jpg (8.83 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:32

smile072
پیوست ها
NGC 4710.jpg
NGC 4710.jpg (233.65 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 5257.jpg
NGC 5257.jpg (306.37 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 3370.jpg
NGC 3370.jpg (47.03 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:34

smile072
پیوست ها
NGC 6960 ا.jpeg
NGC 6960 ا.jpeg (256.22 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 6960.jpeg
NGC 6960.jpeg (157.52 KIB) بازدید 2918 بار
NGC 7257.jpg
NGC 7257.jpg (18.99 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:35

smile072
پیوست ها
Nucleus of Galaxy Centaurus A.jpg
Nucleus of Galaxy Centaurus A.jpg (91.97 KIB) بازدید 2918 بار
Polar Ring  Galaxy NGC 4650A.jpg
Polar Ring Galaxy NGC 4650A.jpg (119.96 KIB) بازدید 2918 بار
Primeval Galaxy.jpg
Primeval Galaxy.jpg (87.35 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:37

smile072
پیوست ها
Sagittarius Dwarf Galaxy.jpg
Sagittarius Dwarf Galaxy.jpg (119.2 KIB) بازدید 2918 بار
Star Cluster NGC 265.jpg
Star Cluster NGC 265.jpg (153.38 KIB) بازدید 2918 بار
Star Cluster NGC 290.jpg
Star Cluster NGC 290.jpg (153.98 KIB) بازدید 2918 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:41

smile072
نمای دورتر از این ابرنواختر
پیوست ها
Three Rings of Gas Surround Supernova 1987A.jpg
Three Rings of Gas Surround Supernova 1987A.jpg (17.1 KIB) بازدید 2916 بار
Star-Forming Region LH 95 in the Large Magellanic Cloud.jpg
Star-Forming Region LH 95 in the Large Magellanic Cloud.jpg (110.35 KIB) بازدید 2916 بار
UGC 06471 and UGC 06472.jpg
UGC 06471 and UGC 06472.jpg (12.76 KIB) بازدید 2916 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:44

دوستان دقت دقت دقت

عکسای تکراری دارید پشت سرهم میذارید دقت کنین

smile072
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی اماتور در شنبه 10 تير 1391 - 22:46

smile072
پیوست ها
Whirlpool Galaxy s (M51) Companion Nucleus and Dust Lanes.jpg
Whirlpool Galaxy s (M51) Companion Nucleus and Dust Lanes.jpg (45.71 KIB) بازدید 2914 بار
Youthful-looking Galaxy May Be an Adult.jpg
Youthful-looking Galaxy May Be an Adult.jpg (92.49 KIB) بازدید 2914 بار
نماد کاربر
 
سپـاس : 2402 times

ارسـال : 2910


نام نویسی: 90/12/25

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:26

smile072
پیوست ها
Cloudy Night of the Northern Lights.jpg
Cloudy Night of the Northern Lights.jpg (182.77 KIB) بازدید 2899 بار
Curiosity Rover Lifts Off for Mars.jpg
Curiosity Rover Lifts Off for Mars.jpg (69.58 KIB) بازدید 2899 بار
Aurora Over Raufarhöfn.jpg
Aurora Over Raufarhöfn.jpg (150.22 KIB) بازدید 2899 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:30

smile072
پیوست ها
M1(The Crab Nebula from Hubble).jpg
M1(The Crab Nebula from Hubble).jpg (217.74 KIB) بازدید 2896 بار
A Wide Field Image of the Galactic Centre.jpg
A Wide Field Image of the Galactic Centre.jpg (225.29 KIB) بازدید 2896 بار
A Tale of Two Hemispheres.jpg
A Tale of Two Hemispheres.jpg (259.32 KIB) بازدید 2896 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:34

smile072
پیوست ها
NGC 3314(When Galaxies Overlap).jpg
NGC 3314(When Galaxies Overlap).jpg (106.72 KIB) بازدید 2895 بار
Another Tail for Comet Garradd.jpg
Another Tail for Comet Garradd.jpg (125.57 KIB) بازدید 2895 بار
A String Of Pearls.jpg
A String Of Pearls.jpg (101.83 KIB) بازدید 2895 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

قبلیبعدی

بازگشت به آلبوم عکس و تصاویر نجومی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 40 مهمان