عکسای قشنگ از فضا


Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:41

smile072
پیوست ها
Geometer's Playground Over Wyoming.jpg
Geometer's Playground Over Wyoming.jpg (166.19 KIB) بازدید 2950 بار
Cocoon Nebula Wide Field.jpg
Cocoon Nebula Wide Field.jpg (368.54 KIB) بازدید 2950 بار
NGC 7822 in Cepheus.jpg
NGC 7822 in Cepheus.jpg (387.31 KIB) بازدید 2950 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:42

smile072
پیوست ها
Cooling Neutron Star.jpg
Cooling Neutron Star.jpg (690.68 KIB) بازدید 2948 بار
Ghost of the Cepheus Flare.jpg
Ghost of the Cepheus Flare.jpg (205.37 KIB) بازدید 2948 بار
Peculiar Galaxies of Arp 273.jpg
Peculiar Galaxies of Arp 273.jpg (269.52 KIB) بازدید 2948 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:46

smile072
پیوست ها
Solar Eclipse over Antarctica.jpg
Solar Eclipse over Antarctica.jpg (101.63 KIB) بازدید 2946 بار
Space Shuttle and Space Station Photographed Together.jpg
Space Shuttle and Space Station Photographed Together.jpg (109.34 KIB) بازدید 2946 بار
Contemplating the Sun.jpg
Contemplating the Sun.jpg (29.36 KIB) بازدید 2946 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:47

smile072
پیوست ها
Winter Hexagon Over Stagecoach Colorado.jpg
Winter Hexagon Over Stagecoach Colorado.jpg (111.9 KIB) بازدید 2946 بار
October Skylights.jpg
October Skylights.jpg (36.15 KIB) بازدید 2946 بار
Asteroids Near Earth.jpg
Asteroids Near Earth.jpg (376.75 KIB) بازدید 2946 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:53

smile072
پیوست ها
enceladusstripes_cassini.jpg
enceladusstripes_cassini.jpg (153.15 KIB) بازدید 2939 بار
Moonlight, Mars, and Milky Way.jpg
Moonlight, Mars, and Milky Way.jpg (42.6 KIB) بازدید 2939 بار
LeonidSunriseMeteor_Rowell900 B.jpg
LeonidSunriseMeteor_Rowell900 B.jpg (90.7 KIB) بازدید 2939 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی Vita در يكشنبه 11 تير 1391 - 14:03

ستاره ي دنباله دار:


تصویر

تصویر

تصویر
 
سپـاس : 829 times

ارسـال : 717


نام نویسی: 90/11/17

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی Vita در يكشنبه 11 تير 1391 - 14:33

نپتون


تصویر

Neptune


تصویر

Neptune clouds


تصویر

Neptune and Triton, its largest moon


تصویر

Neptune Storms


تصویر

Triton, Neptune's largest moon


تصویر

Neptune on Triton's Horizon
 
سپـاس : 829 times

ارسـال : 717


نام نویسی: 90/11/17

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 18:58

smile072
پیوست ها
Jupiter over Ephesus.jpg
Jupiter over Ephesus.jpg (100.13 KIB) بازدید 2922 بار
Atlantis' Last Approach.jpg
Atlantis' Last Approach.jpg (143.07 KIB) بازدید 2922 بار
A Raging Storm System on Saturn.jpg
A Raging Storm System on Saturn.jpg (58.64 KIB) بازدید 2922 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:14

smile072
پیوست ها
3003391.jpg
3003391.jpg (288.59 KIB) بازدید 2916 بار
3003600.jpg
3003600.jpg (219.84 KIB) بازدید 2916 بار
3003584.jpg
3003584.jpg (218.26 KIB) بازدید 2916 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:18

smile072
پیوست ها
3003585.jpg
3003585.jpg (312.45 KIB) بازدید 2914 بار
3003201.jpg
3003201.jpg (212.23 KIB) بازدید 2914 بار
3003647.jpg
3003647.jpg (191.79 KIB) بازدید 2914 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:38

smile072
پیوست ها
3003157.jpg
3003157.jpg (220.89 KIB) بازدید 2908 بار
Spiral Galaxy NGC 2841 Close Up.jpg
Spiral Galaxy NGC 2841 Close Up.jpg (226.64 KIB) بازدید 2908 بار
3003346.jpg
3003346.jpg (191.2 KIB) بازدید 2908 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:39

smile072
پیوست ها
Red Aurora Over Australia.jpg
Red Aurora Over Australia.jpg (208.38 KIB) بازدید 2908 بار
enceladusstripes_cassini.jpg
انسلادوس
enceladusstripes_cassini.jpg (153.15 KIB) بازدید 2908 بار
Gibbous Europa.jpg
اروپا
Gibbous Europa.jpg (175.55 KIB) بازدید 2908 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در دوشنبه 12 تير 1391 - 15:13

smile072
پیوست ها
3001021.jpg
3001021.jpg (114.76 KIB) بازدید 2889 بار
3001088.jpg
3001088.jpg (129.12 KIB) بازدید 2889 بار
3001255.jpg
3001255.jpg (96.12 KIB) بازدید 2889 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی m89 در دوشنبه 12 تير 1391 - 17:16

دکتر فیروض نادری رییس بخش اکتشافات منظومه ی شمسی ناسا
پیوست ها
426065_10150618506770056_1830009248_n.jpg
426065_10150618506770056_1830009248_n.jpg (137.33 KIB) بازدید 2880 بار
زیباترین تجربه ها مرموزترین آنهاست.
رویاهای نوستالوژیک.آمپول هوا.واقعیت اجتماعی.شکم خالی.راهیان نور.خط دینی.ربطی به فیزیک ندارند.
نماد کاربر
 
سپـاس : 54 times

ارسـال : 78


نام نویسی: 90/10/10

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در دوشنبه 12 تير 1391 - 19:48

smile072
پیوست ها
Waterfall, Moonbow, and Aurora from Iceland.jpg
Waterfall, Moonbow, and Aurora from Iceland.jpg (106.35 KIB) بازدید 2863 بار
The Hunter's Stars.jpg
The Hunter's Stars.jpg (152.97 KIB) بازدید 2863 بار
3001559.jpg
3001559.jpg (174.03 KIB) بازدید 2863 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

قبلیبعدی

بازگشت به آلبوم عکس و تصاویر نجومی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 3 مهمان