عکسای قشنگ از فضا


Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:41

smile072
پیوست ها
Geometer's Playground Over Wyoming.jpg
Geometer's Playground Over Wyoming.jpg (166.19 KIB) بازدید 3290 بار
Cocoon Nebula Wide Field.jpg
Cocoon Nebula Wide Field.jpg (368.54 KIB) بازدید 3290 بار
NGC 7822 in Cepheus.jpg
NGC 7822 in Cepheus.jpg (387.31 KIB) بازدید 3290 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:42

smile072
پیوست ها
Cooling Neutron Star.jpg
Cooling Neutron Star.jpg (690.68 KIB) بازدید 3288 بار
Ghost of the Cepheus Flare.jpg
Ghost of the Cepheus Flare.jpg (205.37 KIB) بازدید 3288 بار
Peculiar Galaxies of Arp 273.jpg
Peculiar Galaxies of Arp 273.jpg (269.52 KIB) بازدید 3288 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:46

smile072
پیوست ها
Solar Eclipse over Antarctica.jpg
Solar Eclipse over Antarctica.jpg (101.63 KIB) بازدید 3286 بار
Space Shuttle and Space Station Photographed Together.jpg
Space Shuttle and Space Station Photographed Together.jpg (109.34 KIB) بازدید 3286 بار
Contemplating the Sun.jpg
Contemplating the Sun.jpg (29.36 KIB) بازدید 3286 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:47

smile072
پیوست ها
Winter Hexagon Over Stagecoach Colorado.jpg
Winter Hexagon Over Stagecoach Colorado.jpg (111.9 KIB) بازدید 3286 بار
October Skylights.jpg
October Skylights.jpg (36.15 KIB) بازدید 3286 بار
Asteroids Near Earth.jpg
Asteroids Near Earth.jpg (376.75 KIB) بازدید 3286 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 13:53

smile072
پیوست ها
enceladusstripes_cassini.jpg
enceladusstripes_cassini.jpg (153.15 KIB) بازدید 3279 بار
Moonlight, Mars, and Milky Way.jpg
Moonlight, Mars, and Milky Way.jpg (42.6 KIB) بازدید 3279 بار
LeonidSunriseMeteor_Rowell900 B.jpg
LeonidSunriseMeteor_Rowell900 B.jpg (90.7 KIB) بازدید 3279 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی Vita در يكشنبه 11 تير 1391 - 14:03

ستاره ي دنباله دار:


تصویر

تصویر

تصویر
 
سپـاس : 829 times

ارسـال : 717


نام نویسی: 90/11/17

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی Vita در يكشنبه 11 تير 1391 - 14:33

نپتون


تصویر

Neptune


تصویر

Neptune clouds


تصویر

Neptune and Triton, its largest moon


تصویر

Neptune Storms


تصویر

Triton, Neptune's largest moon


تصویر

Neptune on Triton's Horizon
 
سپـاس : 829 times

ارسـال : 717


نام نویسی: 90/11/17

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 18:58

smile072
پیوست ها
Jupiter over Ephesus.jpg
Jupiter over Ephesus.jpg (100.13 KIB) بازدید 3262 بار
Atlantis' Last Approach.jpg
Atlantis' Last Approach.jpg (143.07 KIB) بازدید 3262 بار
A Raging Storm System on Saturn.jpg
A Raging Storm System on Saturn.jpg (58.64 KIB) بازدید 3262 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:14

smile072
پیوست ها
3003391.jpg
3003391.jpg (288.59 KIB) بازدید 3256 بار
3003600.jpg
3003600.jpg (219.84 KIB) بازدید 3256 بار
3003584.jpg
3003584.jpg (218.26 KIB) بازدید 3256 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:18

smile072
پیوست ها
3003585.jpg
3003585.jpg (312.45 KIB) بازدید 3254 بار
3003201.jpg
3003201.jpg (212.23 KIB) بازدید 3254 بار
3003647.jpg
3003647.jpg (191.79 KIB) بازدید 3254 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:38

smile072
پیوست ها
3003157.jpg
3003157.jpg (220.89 KIB) بازدید 3248 بار
Spiral Galaxy NGC 2841 Close Up.jpg
Spiral Galaxy NGC 2841 Close Up.jpg (226.64 KIB) بازدید 3248 بار
3003346.jpg
3003346.jpg (191.2 KIB) بازدید 3248 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در يكشنبه 11 تير 1391 - 19:39

smile072
پیوست ها
Red Aurora Over Australia.jpg
Red Aurora Over Australia.jpg (208.38 KIB) بازدید 3248 بار
enceladusstripes_cassini.jpg
انسلادوس
enceladusstripes_cassini.jpg (153.15 KIB) بازدید 3248 بار
Gibbous Europa.jpg
اروپا
Gibbous Europa.jpg (175.55 KIB) بازدید 3248 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در دوشنبه 12 تير 1391 - 15:13

smile072
پیوست ها
3001021.jpg
3001021.jpg (114.76 KIB) بازدید 3229 بار
3001088.jpg
3001088.jpg (129.12 KIB) بازدید 3229 بار
3001255.jpg
3001255.jpg (96.12 KIB) بازدید 3229 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی m89 در دوشنبه 12 تير 1391 - 17:16

دکتر فیروض نادری رییس بخش اکتشافات منظومه ی شمسی ناسا
پیوست ها
426065_10150618506770056_1830009248_n.jpg
426065_10150618506770056_1830009248_n.jpg (137.33 KIB) بازدید 3220 بار
زیباترین تجربه ها مرموزترین آنهاست.
رویاهای نوستالوژیک.آمپول هوا.واقعیت اجتماعی.شکم خالی.راهیان نور.خط دینی.ربطی به فیزیک ندارند.
نماد کاربر
 
سپـاس : 54 times

ارسـال : 78


نام نویسی: 90/10/10

مرد

Re: عکسای قشنگ

نوشتهاز سوی astro g!rl در دوشنبه 12 تير 1391 - 19:48

smile072
پیوست ها
Waterfall, Moonbow, and Aurora from Iceland.jpg
Waterfall, Moonbow, and Aurora from Iceland.jpg (106.35 KIB) بازدید 3203 بار
The Hunter's Stars.jpg
The Hunter's Stars.jpg (152.97 KIB) بازدید 3203 بار
3001559.jpg
3001559.jpg (174.03 KIB) بازدید 3203 بار
 
سپـاس : 112 times

ارسـال : 195


نام نویسی: 91/3/18

ذکر نشده

قبلیبعدی

بازگشت به آلبوم عکس و تصاویر نجومی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 56 مهمان