صفحه 8 از 8

Re: تیم علمی - تخصصی مترجمین هوپا (دعوت به همکاری)

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 28 بهمن 1388 - 16:43
از سوی mohdgh
خوشحال خواهم شد با شما عزیزان همکاری کنم،
ارادتمند شما: محمد

Re: تیم علمی - تخصصی مترجمین هوپا (دعوت به همکاری)

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 22 شهريور 1389 - 23:08
از سوی hooman_azad79
من هم فکر کنم علاقمند به همکاری باشم، فقط دقیقا نی دانم چه کاری می خواهیم انجام بدهیم؟ آدرس میل من هم این است:

hooman_azad79@yahoo.co.uk