صفحه 1 از 1

پروتون کوچک تر از تصور قبلی ما است

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 18 شهريور 1389 - 13:25
از سوی garfield
مقاله جدیدی در نشریه علمی نیچر منتشر شده که در آن سایز پروتون دوباره بررسی و محاسبه شده است. نتیجه این بررسی طولانی مدت نشان می دهد که پروتون نسبت به چیزی که تا به حال فکر میشده 0.00000000000003 میلیمتر کوچک تر است! ممکن است شما پیش خودتان بگویید چه اهمیتی دارد؟ ‏

اهمیت اش را فیزیک دان ها بهتر از هر کس دیگری درک می کنند. اما احتمالا این خبر مهمی برای آنها محسوب می شود چرا که از سایز پروتون در علم الکترودینامیک کوانتومی استفاده می شود و تعداد زیادی از فرمول های این علم بر اساس سایز پروتون است. و کشف جدید به این معنی است که بسیاری از آنها از پایه درست نیستند. از طرف دیگر این کشف ممکن است روی حوزه های دیگر هم تاثیر بگذارد. برای مثال روش محاسبه مواد شیمیایی کهکشان ها و ... ‏

آقای جف فلاور که یک محقق بریتانیایی است می گوید این یک مطلب مهم است و ممکن است سبب یک بازنگری کلی در الکترودینامیک کوانتومی بشود و به صورت بلقوه ممکن است منجر به ارایه یک تئوری جدید بشود. ‏

تا پیش از این سایز پروتون 0‪.‬8768 فمتومتر تصور می شد و عدد جدید بر اساس ده سال بررسی و محاسبه یک تیم تحقیقاتی آلمانی به دست آمده است. ‏

منبع (انگلیسی):
http://www.nature.com/news/2010/100707/full/news.2010.337.html