صفحه 1 از 1

Re: جهان خاکستری

نوشتهنوشته شده در: شنبه 30 شهريور 1392 - 01:17
از سوی storm
جالبه...
حتي سياه چاله ها هم اينطورن؟
يعني اين مسئله راجع به كل كيهان برقراره؟
چگونه اثبات شده؟
اگر ممكنه توضيح دهيد
با تشكر