نقطه ی آغاز


نقطه ی آغاز

نوشتهاز سوی Hamid0 در پنجشنبه 4 مهر 1392 - 14:10

منشا رنج در درون هر یک از ما قرار دارد . وقتی ما واقعیت خویشتن را درک کنیم , راه حل مسئله ی
رنج را تشخیص خواهیم داد . " خود را بشناس " این چیزی است که همه ی افراد فرزانه پند داده اند .
باید از شناخت ماهیت خود , شروع کنیم ; در غیر این صورت هرگز نمی توانیم مشکلات خود و یا دنیا
را حل کنیم .
ولی ما درباره ی خودمان واقعا چه می دانیم ؟ همه ی ما از اهمیت خود و از بی همتا بودنمان ,
اطمینان داریم , اما آگاهی ما از خودمان تنها یک آگاهی سطحی است . در سطوح ژرفتر , ما ابدا
خود را نمی شناسیم .
بودا با بررسی ماهیت وجود خودش , پدیده ی موجود بشری را مورد بررسی قرار داد . او با کنار
گذاشتن همه ی تصورات پیشین , واقعیت درونی را کشف کرد و دریافت که هر انسان ترکیبی از
پنج فرایند است , چهار فرایند ذهنی و یک فرایند جسمی .

ماده
جنبه جسمی بارزترین و آشکارترین بخش ماست و به سادگی توسط همه ی حواس ادراک
می گردد . و با این همه ما به واقع خیلی کم آن را کم می شناسیم . شخص به طور سطحی
می تواند بدن را کنترل کند . بدن نیز مطابق با اراده ی آگاهانه حرکت می کند و به فعالیت
می پردازد . اما در سطحی دیگر , همه ی اعضای داخلی , خارج از کنترل ما و بدون آگاهی ما ,
عمل می کنند . در سطحی ظریف تر , به طور تجربی هیچ اطلاعی از واکنش های
شیمی _ حیاتی بی وقفه ای که در هر یک از سلول های بدن در جریان است , نداریم . اما این
موضوع نیز واقعیت نهایی آن پدیده ی مادی نیست . در نهایت , جسم به ظاهر محکم و استوار ,
از ذرات فرا اتمی (Subatomic ) و خلا تشکیل یافته است . و باز حتی این ذرات فرا اتمی , فاقد
جسمیت واقعی هستند ; دوره ی عمر هریک از این ذرات بسیار کمتر از یک تریلیونیم ثانیه است .
موجود و ناموجود می شوند ; بسان جریانی از ارتعاشات . این است واقعیت نهایی جسم وکل ماده ,
که توسط بودا در 2500 سال قبل کشف شد .
دانشمندان جدید , در طی تحقیقات شان , این حقیقت غایی عالم مادی را تشخیص داده و
پذیرفته اند . اما با این وجود, این دانشمندان اشخاصی رها شده و بصیرت یافته نیستند.
آنها بخاطر کنجکاوی , ماهیت عالم را مورد بررسی قرار داده اند و با استفاده از قوه ی عقل خود و
تکیه کردن بر ابزار , نظریات خود را ثابت کرده اند . اما بودا صرفا از روی کنجکاوی برانگیخته نشد ,
بلکه می خواست راهی برای خلاصی از رنج بیابد . او در بررسی هایش تنها ابزار ذهن خود
استفاده نکرد . حقیقتی که او کشف کرد نتیجه ی خرد ورزی نبود بلکه نتیجه ی تجربه ی مستقیم
خودش بود و به همین علت باعث آزاد شدن و رهایی اش شد .
بودا دریافت که کل عالم مادی متشکل از ذراتی است که به زبان پالی " کالاپا " , یا " واحدهای بخش
ناپذیر " نامیده می شوند . این واحدها , با تنوعی بی پایان خصوصیات اصلی ماده را ارائه می دهند :
جرم (متاثز از عنصر خاک) , پیوستگی ( متاثراز عنصر آب ) , حرارت ( متاثر از عنصر آتش ) و جنبش
( متاثر از عنصر هوا یا باد ) . آنها به هم می پیوندند تا ساختارهایی به وجود آورند که به نظر دارای
نوعی ثبات اند . اما به واقع تمامی این ساختارها از ذرات ریز کالاپا تشکیل یافته اند که در وضعیت
پی در پی به وجود آمدن و نابود شدن هستند . این است حقیقت غایی ماده : جریانی ثابت از امواج
یا ذرات ; این است جسمی که ما آن را " خود " می نامیم .
 
سپـاس : 3

ارسـال : 4


نام: حمید مباشر
سن: 31 سال
نام نویسی: 92/7/4

مرد

بازگشت به تالار ترجمه مقالات علمی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 3 مهمان