ماهیت ذهن انسان


ماهیت ذهن انسان

نوشتهاز سوی Hamid0 در پنجشنبه 4 مهر 1392 - 14:14

برخی از مردم می پندارند جهان فیزیکی با طبقات ذهنی واقعیت متفاوت است. در واقع (جهان فیزیکی) یکی دیگر از لایه های جهان ذهنی است. فضا و زمان تنها در جهان فیزیکی وجود ندارند، همچنین در طبقات دیگر واقعیت وجود دارند. با این تفاوت که در آن طبقات به طور متفاوتی تجربه می شوند.
تمامی کیهان یک هولوگرام است. جهان حقیقتاً یک وانمودسازی است، مانند یک برنامۀ کامپیوتری. همه سطوح واقعیت بخشی از همین برنامه اند. همه چیزهای فیزیکی تنها مفهموی در ذهن کل می باشند. چنان که (کلیت) (این برنامه) را تصور می کند، ما آن را تجربه می کنیم. واقعیت یک بنای ذهنی است. قوانین فیزیکی تنها به این دلیل وجود دارند که چگونگی عملکرد جهان فیزیکی را "اداره" نمایند. ذهن کیهانی ای که قوانین جهان فیزیکی را اداره می کند، تنها در صورت جواز به (قوانین) اجازه جایگزینی می دهد.
ما در ماتریکس زندگی می کنیم. این جهانی به وجود آمده توسط کامپیوتر نیست، بلکه جهانی است به وجود آمده توسط ذهن. این جهان توسط ذهن کیهانی به وجود آمده است که تا حدودی ذهن خدا (کلیت) و تا حدودی آگاهی جمعی مردم زنده است.
آیا پنج حس ما واقعاً بمانند گیرنده های انرژی که انرژی را به شکل پیام های الکتریکی عصبی در امتداد اعصاب به طرف مغز حمل شوند تا توسط ذهن به صورت اطلاعات پردازش شوند عمل می کند؟ آیا ما واقعاً زمانی که پیام های الکتریکی عصبی قطع شوند قادر به دیدن جهان اطرافمان نیستیم؟ آیا سیستم تقویت حیات ما واقعاً بسان خونی که اکسیژن را از هوایی که به درون سلول های بدنمان تنفس می کنیم حمل می کند تا آن ها (سلول ها) را تغذیه و ترمیم نماید؟ آیا ما قادر به پردازش انرژی بدون استفاده از خونمان نیستیم؟
در حالی که به پاهایتان نگاه می کنید، پای خود را محکم روی زمین بکوبید. ملاحظه خواهید کرد که درک بینایی شما از برخورد پایتان به کف زمین با احساس لمس کردن آن مطابقت دارد. این عادی است به جز یک چیز: سرعت نور بسیار سریعتر از زمان رسانش تکانه های عصبی و تأخیرات سیناپسی در سراسر اعصاب بلند و ستون فقرات از سوی پاهایتان است. در نتیجه، شما باید واقعه را پیش از آن که احساسش کنید ببینید و تأخیر باید محسوس باشد.
دانشمندان می توانند چگونگی عملکرد سیستم فیزیکی را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند با آن کار کنند. ما باید از قوانین یک سیستم زمانی که درون آن هستیم، جهت عمل کردن در آن پیروی کنیم. اما سیستم فیزیکی تنها یک وانمود سازی است که منطق و نظم را جهت این که واقعیت چگونه در سطح فیزیکی عمل می کند فراهم می آورد. وانمود سازی تنها نقاب (پوششی) است بر روی عملکرد واقعیت حقیقی. در حقیقت ما بوسیله پیام های عصبی الکتریکی که از چشم هایمان به مغزمان از طریق مجرای اعصاب فرستاده می شود، نمی بینیم. ما انرژی را مستقیماًبا ذهن خود حس می کنیم. ما در واقع با سیلان اکسیژن در سلول هایمان با استفاده از خون زندگی نمی کنیم. ما انرژی را به طور مستقیم از میدان انرژی کیهانی جذب می کنیم. ما همه چیز را بصورت انرژی مستقیمآ با آگاهی درک کی کنیم.
 
سپـاس : 3

ارسـال : 4


نام: حمید مباشر
سن: 31 سال
نام نویسی: 92/7/4

مرد

بازگشت به تالار ترجمه مقالات علمی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 1 مهمان