صفحه 1 از 1

ترجمه

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 6 آذر 1392 - 16:07
از سوی ya30
ترجه این جمله چی میشه دقیقا؟؟؟
whether vision, and thus light, was created by the eye itself or the visible object.

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 6 آذر 1392 - 16:26
از سوی javad123javad
بهتر بود که جمله را به صورت کامل قرار می دادید. این جمله کامل نیست و معنای آن می تونه تغییر کنه.

خواه بینایی و در پی آن[در نتیجه آن] نور، توسط خود چشم و یا شی مرئی[قابل مشاهده] ساخته شده باشد.....

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 6 آذر 1392 - 22:16
از سوی klausmeister
ya30 نوشته است:ترجه این جمله چی میشه دقیقا؟؟؟
whether vision, and thus light, was created by the eye itself or the visible object.چه دید، و به این ترتیب نور، با خود چشم و یا چیز قابل مشاهده ایجاد شده است.

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 7 آذر 1392 - 00:42
از سوی غلامعلی نوری
ya30 نوشته است:ترجه این جمله چی میشه دقیقا؟؟؟
whether vision, and thus light, was created by the eye itself or the visible object.


اين داره مي پرسه بدين گونه

آيافرآيند ديدن و بنا بر اين نور تابي ؛ كار خود چشم است يا چيزي كه ديده مي شود؟

يني اگر پيكره اي ( جسمي) ديدني نباشه چشم هم نمي بينه

خب اكنون به ديد درآمدن كار چشمه يا كار آن پيكره ؟( پرسش سفسته اي ؟)

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 19 دي 1392 - 16:51
از سوی steve jobs
منظور از cross section در این جمله چیست؟
The key problem with accelerator-based fusion (and with cold targets in general) is that fusion cross sections are many orders of magnitude lower than Coulomb interaction cross sections

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 19 دي 1392 - 20:01
از سوی klausmeister
steve jobs نوشته است:منظور از cross section در این جمله چیست؟
The key problem with accelerator-based fusion (and with cold targets in general) is that fusion cross sections are many orders of magnitude lower than Coulomb interaction cross sectionsامکان وقوع واکنش = cross section

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 23 دي 1392 - 20:16
از سوی steve jobs
mean lifetime به چه معنا است؟

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 23 دي 1392 - 20:39
از سوی javad123javad
steve jobs نوشته است:mean lifetime به چه معنا است؟

طول عمر میانگین

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 19:19
از سوی steve jobs
سلام. ترجمه این عبارت را لطف کنید بنویسید smile072 smile044
Electron capture is an alternate decay mode for radioactive isotopes with sufficient energy to decay by positron emission

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 21:39
از سوی javad123javad
ترجمه متنی به صورت زیر(رعایت ساختار متن اصلی):
ربایش الکترون حالت دیگری از واپاشی برای ایزوتوپ های رادیواکتیو دارای انرژی کافی برای واپاشی به صورت تاپش پوزیترون است.

ترجمه مفهومی به صورت زیر(توجه بیشتر به مفهوم متن):
ربایش الکترون حالت دیگری از واپاشی برای ایزوتوپ های رادیو اکتیویی است که دارای انرژی کافی برای واپاشی به صورت تابش پوزیترون باشند.

Re: ترجمه

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 1 تير 1393 - 13:58
از سوی afi
سلام
ترجمه اینها چی میشه؟؟
They determined the spectral type of the companion as K5-M1 dwarf, which is consistent with the late-K dwarf inferred from the K-band magnitudes

O’Connell Effect

W UMa-type contact binaries composed of two late-type main sequence stars commonly exhibit asymmetries in their light curves