صفحه 6 از 6

Re: پادکست فیزیک

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 30 مرداد 1392 - 11:00
از سوی Anishtain2
مریخ قابل سکونت بوده است 

http://www.physicspodcast.com/site/%d9% ... %b3%d8%aa/

Re: پادکست فیزیک

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 30 مرداد 1392 - 15:27
از سوی Anishtain2
سفر به مریخ جدی می شود

http://www.physicspodcast.com/site/%d8% ... %88%d8%af/

Re: پادکست فیزیک

نوشتهنوشته شده در: پنجشنبه 31 مرداد 1392 - 13:03
از سوی Anishtain2
نیوتن با کیمیاگری به دنبال سنگ فلسفه بود

http://www.physicspodcast.com/site/%d9% ... %a8%d9%88/

smile072

Re: پادکست فیزیک

نوشتهنوشته شده در: جمعه 1 شهريور 1392 - 13:27
از سوی Anishtain2
نیوتن با کیمیاگری به دنبال سنگ فلسفه بود - قسمت دوم

رمز گشایی از اسرار نیوتن
http://www.physicspodcast.com/site/%d9% ... 87-%d8%a8/

Re: پادکست فیزیک

نوشتهنوشته شده در: جمعه 1 شهريور 1392 - 18:26
از سوی Anishtain2
بارکدها ، چگونه ابداع شدند


http://www.physicspodcast.com/site/%d8% ... %86%d8%af/

Re: پادکست فیزیک

نوشتهنوشته شده در: جمعه 8 شهريور 1392 - 13:00
از سوی Anishtain2