صفحه 1 از 1

speed of light* Golden number * Gravitational

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 11 فروردين 1395 - 01:54
از سوی غلامعلی نوری
تصویر

Re: speed of light* Golden number * Gravitational

نوشتهنوشته شده در: سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 - 23:53
از سوی غلامعلی نوری
تصویر