نخستین عکس هابل از سیاره ای فراخورشیدی

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
شباهنگ

محل اقامت: رشت

عضویت : جمعه ۱۳۸۷/۸/۱۰ - ۱۵:۵۴


پست: 146

سپاس: 3

نخستین عکس هابل از سیاره ای فراخورشیدی

پست توسط شباهنگ »

به نام آن که گفت بخوان
ستاره ی فم الحوت (fomalhaut) ستاره ای از قدر اول است که این شبها به شرط مساعد بودن هوا به آسانی می توان آن را دید اما در باطن این سیاره به ظاهر آرام چه می گذرد ؟؟
بعد از گذشت 8 سال و بررسی عکس های گرفته شده از فم الحوت بالاخره تلاش "پاول کلاس" نتیجه داد و او توانست اولین عکس لحظه ای (snap shot) در نور مرئی از یک سیاره فرا خورشیدی بگیرد. این رویداد همزمان با عکسبرداری تلسکوپ رصد خانه جیمینی و کک از منظومه ای فراخورشیدی اعلان شد.
فاصله فم الحوت تا زمین 25 سال نوری می باشد و برای دانشمندان میدانستند در کنار این ستاره, سیاره ای هم وجود دارد چراکه در حلقه ای از گاز و غبار دورن ستاره آشفتگی هایی را مشاهده می کردند. و اولبن حدس در این باره وجود سیاره ای با جرمی نزدیک به جرم مشتری است که مدار آن تا فم الحوت حدود چهار برابر فاصله نپتون تا خورشید باشد. البته ستاره مادر را به نام فم الحوت B می شناسند و سیاره مذکور همچنین می تواند سیستم حلقوی به مانند مشتری داشته باشد. شایان ذکر است سیاره مشتری تا قبل از شکل گیری اقمار گالیله ای خود به این صورت بود.بحث وجود حیات در این سیاره فرا خورشیدی از سال 2005 مطرح شد یعنی زمانی که کالاس با عکس های دریافتی از تلسکوپ هابل ثابت کرد کمربندی گازی در اطراف فم الحوت آن را احاطه کرده است. شکل برآمده و خروج از مرکز این کمربند اشاره بر وجود سیاره ای واقع در مدار بیضوی که در اطراف ستاره مادرمی گردید داشت. در واقع ستاره به کمربند غباری خود شکل می داد درست مانند اقمار زیبای زحل در قسمت برآمده حلقه های خود!
پاول کالاس در این باره گفت: گرانش فم الحوت B یک دلیل مناسب بر احاطه شدن ستاره به وسیله کمربندی غبار آلود است و ما این اتفاق را در سال 2005 پیش بینی کرده بودیم.دانشمندان همچنین اضافه کردند: بسیار سخت است که بخواهیم درباره مدار اجرام (مشتری گون)در ستاره ای مثل فم الحوت بحث کنیم. و این به معنای آن نیست که آنچه ما انتظارش را داشتیم در این کشف رویداد.

پراکندگی سیارات تقریبا بی نظم است در واقع بطور کلی ردیف هایی از فضا در بین مدار سیارات وجود دارد که حاصل از پرتاب کامل خرده ریز های سیارات به فضا است این ناحیه با افزایش جرم سیاره نیز افزایش می یابد و ما مناطقی بی نظمی را در اطراف فم الحوت B کشف کرده ایم و در نهایت تخمین می زنیم که جرم آن سیاره نزدیک به جرم مشتری باشد. کالاس همچنان دو عکس در سال 2004 و 2006 گرفته است که حرکت سیاره را در دوره ای 21 ماه نشان می دهد البته همانطور که دانشمندان انتظارش را داشتند مدار این سیاره در هر 872 سال 119 واحد نجومی پیموده است.
منبع : آسمان شب ایران
لطفا از من تعریف ، تمجید ، انتقاد و پیشنهاد کنید . متشکرم
smile040

ارسال پست