صفحه 1 از 1

جدول اجرام مسيه

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۶/۲۴ - ۱۸:۵۲
توسط p.kparham
با سلام.
فهرست اجرام مسيه:


NGC ......... m ..........دقيقه..............ساعت............درجه.............قدر..............سحابي يا نوع جسم
________________________________________________________________________________
1........1952............33/3...............5...................+22..............11/3............سحابي خرچنگ
2........7089............32/4...............21..................-00..............6/3..............خوشه كروي
3........5272............41/3...............13.................+28..............6/2..............خوشه كروي
4........6121............22/4...............16.................-26...............6/1..............خوشه كروي
5........5904............17/5...............15.................+02..............6................خوشه كروي
6........6405............38/9...............17.................-32...............6................خوشه باز
7........6475............52/6...............17.................-34...............5................خوشه باز
8........6523............02/4...............18.................-24...............__..............سحابي مرداب
9........6333............18/1...............17.................-18...............7/6.............خوشه كروي
10......6254............56/0...............16.................-04...............6/4.............خوشه كروي
11......6705............50/0...............18.................-06...............7................خوشه باز
12......6218............46/1...............16.................-01...............6/7.............خوشه كروي
13......6205............41/0...............16.................+36..............5/8.............خوشه كروي
14......6402............36/5...............17.................-03...............7/8.............خوشه كروي
15......7078............29/1...............21.................+12..............6/3.............خوشه كروي
16......6611............17/8...............18.................-13...............7................خوشه باز
17......6618............19/7...............18.................-16...............7................سحابي اومگا
18......6613............18/8...............18.................-17...............7................خوشه باز
19......6273............01/3...............17.................-26...............6/9.............خوشه كروي
20......6514............01/2...............18.................-23...............__..............سحابي سه تكه
21......6531............03/4...............18.................-22...............7................خوشه باز
22......6656............35/2...............18.................-23...............5/2.............خوشه كروي
23......6494............55/7...............17.................-19...............6................خوشه باز
24......6603............17/3...............18.................-18...............6................خوشه باز
25......4725............30/5...............18.................-19...............6................خوشه باز
26......6694............44/1...............18.................-09...............9................خوشه باز
27......6853............58/8...............19.................+22..............8/2.............سحابي (دمبل . سحابي ستاره اي)
28......6626............23/2...............18.................-24...............7/1.............خوشه كروي
29......6913............23/3...............20.................+38..............8................خوشه باز
30......7099............39/2...............21.................-23...............7/6.............خوشه كروي
31......224..............41/6...............0..................+41...............__..............كهكشان امراة المسلسله
32......221..............41/6...............0..................+40...............8/5............كهكشان بيضوي
33......598..............32/8...............1..................+30...............5/9.............كهكشان مارپيچي
34......1039............40/7...............2..................+42...............6................خوشه باز
35......2168............07/6...............6..................+24...............6................خوشه باز
36......1960............35/0...............5..................+34...............6................خوشه باز
37......2090............51/5...............5..................+32...............6................خوشه باز
38......1912............27/3...............5..................+35...............6................خوشه باز
39......7092............31/5...............21................+48...............6................خوشه باز
40......____............____..............__.................___...............__..............ستاره دوتايي
41......2287............46/2..............6...................-20................6...............خوشه باز
42......1976............34/4..............5...................-05................__.............سحابي جبار
43......1982............34/6..............5...................-05...............___............سحابي جبار
44......2632............38/8..............8...................+20..............4................خوشه باز
45......____............46/3..............3...................+24..............2................پروين. خوشه باز
46......2436............02/0..............7...................-14...............7................خوشه باز
47......2422............35/6..............7...................-14...............5................خوشه باز
48......2548............12/5..............8...................-05...............6................خوشه باز
49......4472............28/8..............12.................+08..............8/9..............كهكشان بيضوي
50......2323............02/0..............7...................-08..............7..................خوشه باز
51......5194............29/0..............13.................+47..............8/4..............كهكشان گرداب. كهكشان مارپيچي
52......7654............23/3..............23.................+61..............7.................خوشه باز
53......5024............12/0..............13.................+18..............7/7..............خوشه كروي
54......6715............53/8..............18.................-30...............7/7..............خوشه كروي
55......6809............38/7..............19.................-31...............6/1..............خوشه كروي
56......6779............15/8..............19.................+30..............8/3..............خوشه كروي
57......6720............52/9..............18.................+33..............9/0..............سحابي حلقه. سحابي سياره اي
58......4579............36/7..............12.................+11..............9/9..............كهكشان مارپيچي
59......4621............41/0..............12.................+11..............10/3............كهكشان بيضوي
60......4649............42/6..............12.................+11..............9/3..............كهكشان بيضوي
61......4303............20/8..............12.................+4................9/7..............كهكشان مارپيچي
62......6266............59/9..............16.................-30...............7/2..............خوشه كروي
63......5055............14/8..............13.................+42..............8/8..............كهكشان مارپيچي
64......4826............55/7..............12.................+21..............8/7..............كهكشان مارپيچي
65......3623............17/8..............11.................+13..............9/6..............كهكشان مارپيچي
66......3627............19/1..............11.................+13..............9/2..............كهكشان مارپيچي
67......2682............50/0..............8...................+11..............7................خوشه باز
68......4590............38/3..............12.................-26...............8................خوشه كروي
69......6637............30/1..............18.................-32...............7/7.............خوشه كروي
70......6681............42/0..............18.................-32...............8/2.............خوشه كروي
71......6838............52/8..............19.................+18..............6/9.............خوشه كروي
72......6981............52/3..............20.................-12...............9/2.............خوشه كروي
73......6994............57/8..............20.................-12..............___.............خوشه كروي
74......628..............35/6..............1..................+15.............9/5...............كهكشان مارپيچي
75......6864............04/9..............20................-21..............8/3...............خوشه كروي
76......650.............40/9..............1..................+51..............11/4.............سحابي ستاره اي
77......1068...........41/6...............2.................-00...............9/1...............كهكشان مارپيچي
78......2068...........45/8...............5.................+00..............___...............سحابي نشري كوچك
79......1904...........23/3...............5.................-24...............7/3...............خوشه كروي
80......6093...........15/8...............16...............-22...............7/2...............خوشه كروي
81......3031...........54/2...............9.................+69..............6/9...............كهكشان مارپيچي
82......3034...........54/4...............9.................+69..............8/7...............كهكشان بي نظم
83......5236...........35/9...............13...............-29...............7/5...............كهكشان مارپيچي
84......4374...........24/1...............12...............+13..............9/8...............كهكشان بيضوي
85......4382...........24/3...............12...............+18..............9/5...............كهكشان بيضوي
86......4406...........25/1...............12...............+13..............9/8...............كهكشان بيضوي
87......4486...........29/7...............12...............+12..............9/3...............كهكشان بيضوي
88......4501...........30/9...............12...............+14..............9/7...............كهكشان مارپيچي
89......4552...........34/6...............12...............+12..............10/3.............كهكشان بيضوي
90......4569...........35/8...............12...............+13..............9/7...............كهكشان مارپيچي
91......____...........___................__...............___...............___..............نامشخص
92......6341...........16/5...............17...............+43..............6/3...............خوشه كروي
93......2447...........43/6...............7.................-23...............6.................خوشه باز
94......4736...........50/1...............12...............+41..............8/1...............كهكشان مارپيچي
95......3351...........42/8...............10...............+11..............9/9...............كهكشان مارپيچي ميله اي
96......3368...........45/6...............10...............+11..............9/4...............كهكشان مارپيچي
97......3587...........13/7...............11...............+55..............11/1.............سحابي جغد
98......4192...........12/7...............12...............+15..............10/4..............كهكشان مارپيچي
99......4254...........17/8...............12...............-14...............9/9................كهكشان مارپيچي
100....4321...........21/9...............12...............+15..............9/6................كهكشان مارپيچي
101....5457...........02/5...............14...............+54..............8/1................كهكشان مارپيچي
102....____...........____..............__...............___...............___...............نا مشخص
103....581.............31/9...............1...............+60...............7...................خوشه باز
104....4594...........39/0...............12.............-11................8....................كهكشان مارپيچي
105....3379...........46/8...............10.............+12...............9/5.................كهكشان بيضوي
106....4258...........18/0...............12.............+47...............9....................كهكشان مارپيچي
107....6171...........31/8...............16.............-13................9....................خوشه كروي
108....3556...........10/5...............11.............+55...............10/5................كهكشان مارپيچي
109....3992...........56/6...............11.............+53...............10/6................كهكشان مارپيچي ميله اي

منبع: تحقيقات خودم و تايپ از ساعت 9 صبح
موفق باشيد smile001

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۶/۲۴ - ۱۹:۰۰
توسط p.kparham
اگه كسي مطلب يا نظري داره بگه smile015 smile039


راستي اين جدوله اصلا بدردتون ميخوره؟؟؟ smile015

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۸۸/۶/۲۵ - ۱۰:۰۰
توسط mamy72
كامل تر اين جدول تو همه كتاب هاي و حتي غير رصد وجود داره و اين جدول زياد هم قابل اعتماد نيست و بد طراحي شده

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۸۸/۶/۲۵ - ۱۰:۰۸
توسط p.kparham
من يه عالمه به اين در و اون در زدم تا اين مطالب رو جمع كنم . smile052
الان ميگي توي همه ي كتاب ها وجود داره. smile012

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۸۸/۶/۲۵ - ۱۰:۲۴
توسط mamy72
p.kparham نوشته شده:من يه عالمه به اين در و اون در زدم تا اين مطالب رو جمع كنم . smile052
الان ميگي توي همه ي كتاب ها وجود داره. smile012
كافي بود يه سرچ ساده ت اينترنت بكني تا لينك هايي مثل اين رو بهت نشون بده
http://www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=991

جدول اجرام مسيه تو كتاب هاي اساس ستاره شناسي ، شناخت مقدماتي ستارگان ، اطلس آسمان شب و .... وجود داره

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۸۸/۶/۲۵ - ۱۱:۰۹
توسط dadash galile
اصلا خوب نبود. smile097
راست ميگه ديگه اين هم جدوله تو درست كردي smile049

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: چهارشنبه ۱۳۸۸/۶/۲۵ - ۲۳:۱۴
توسط p.kparham
chera injori migid?
smile054

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۸۸/۶/۲۶ - ۰۱:۵۵
توسط sosiana
ا واااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
چرا مي زنيد تو ذوقش زحمت کشيده
دستت درد نکنه smile124
مطالعه نجومي ندارم اما بگو اينا چيه و به چه درد مي خوره مشتاقم بدونم smile034 smile024

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۸۸/۶/۲۶ - ۱۰:۰۷
توسط mamy72
p.kparham نوشته شده:

تو الان چرا اين رو نوشتي من خودم اگه مي خواستم ادرس وبم رو عوض ميكردم

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۸۸/۶/۲۶ - ۱۰:۱۱
توسط mamy72
sosiana نوشته شده:ا واااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
چرا مي زنيد تو ذوقش زحمت کشيده
دستت درد نکنه smile124
مطالعه نجومي ندارم اما بگو اينا چيه و به چه درد مي خوره مشتاقم بدونم smile034 smile024

اين اجرام 110 جرم ( البته دوتاشون تكرارين) هستند كه به افتخار كسي كه ابن ها رو ليست كرد به اجرام مسيه معروف اند مسيه يه رصدگر حرفه اي دنباله دار بود كه در حين رصد هاش اين ها رو ليست كرد تا مبتدي ها با ديدن اين اجرام فكر نكنند كه اين ها دنباله دار اند اين جدول بالا هم مكان اجرام رو بر حسب ميل و بعد ( كه متاسفانه خيلي هاش اشتباهه) نوشته اگه مي خواي در مورد هر جرم بيشتر بدوني بيا تو تاييك اجرام مسيه

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۸۸/۶/۲۶ - ۱۶:۱۷
توسط p.kparham
mamy72 نوشته شده:
sosiana نوشته شده:ا واااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
چرا مي زنيد تو ذوقش زحمت کشيده
دستت درد نکنه smile124
مطالعه نجومي ندارم اما بگو اينا چيه و به چه درد مي خوره مشتاقم بدونم smile034 smile024

اين اجرام 110 جرم ( البته دوتاشون تكرارين) هستند كه به افتخار كسي كه ابن ها رو ليست كرد به اجرام مسيه معروف اند مسيه يه رصدگر حرفه اي دنباله دار بود كه در حين رصد هاش اين ها رو ليست كرد تا مبتدي ها با ديدن اين اجرام فكر نكنند كه اين ها دنباله دار اند اين جدول بالا هم مكان اجرام رو بر حسب ميل و بعد ( كه متاسفانه خيلي هاش اشتباهه) نوشته اگه مي خواي در مورد هر جرم بيشتر بدوني بيا تو تاييك اجرام مسيه
اجرام مسيه رو من و مامي و راشين باز كرديم.
اگه به اونجا بياييد مي تونيد اطلاعات دقيقتري مشاهده كنيد smile015

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۸۸/۶/۲۶ - ۱۸:۱۹
توسط p.kparham
sosiana نوشته شده:ا واااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
چرا مي زنيد تو ذوقش زحمت کشيده
دستت درد نکنه smile124
مطالعه نجومي ندارم اما بگو اينا چيه و به چه درد مي خوره مشتاقم بدونم smile034 smile024
همونطور كه دوست عزيزم (mamy72)عرض كرد اينا...
ممنون از طرف داريتون smile015
ممنون smile124 smile124 smile124

Re: جدول اجرام مسيه

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ - ۱۱:۲۳
توسط sanaz-ism
دستت درد نکنه