عکسای قشنگ از فضا

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
Interacting Galaxies Aglow with Millions of Young Stars.jpg
Interacting Galaxies Aglow with Millions of Young Stars.jpg (199.26 کیلو بایت) مشاهده 3054 مرتبه
Interacting Galaxy Arp 148.jpg
Interacting Galaxy Arp 148.jpg (178.57 کیلو بایت) مشاهده 3054 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
Markarian 817.jpg
Markarian 817.jpg (194.62 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
Merging Galaxy Cluster Abell 520.jpg
Merging Galaxy Cluster Abell 520.jpg (255.89 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
Hydrogen Plume in M82.jpg
Hydrogen Plume in M82.jpg (82.41 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
NGC 1309.jpg
NGC 1309.jpg (79.32 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 1365.jpg
NGC 1365.jpg (19.4 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
Interacting Galaxy Pair Arp 87.jpg
Interacting Galaxy Pair Arp 87.jpg (88.25 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
NGC 3079.jpg
NGC 3079.jpg (13.6 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 3370.jpg
NGC 3370.jpg (47.03 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NASA s Great Observatories Examine the Galactic Center Region.jpg
NASA s Great Observatories Examine the Galactic Center Region.jpg (206.73 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
NGC 3079.jpg
NGC 3079.jpg (13.6 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 6050.jpg
NGC 6050.jpg (170.88 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 1512.jpg
NGC 1512.jpg (8.83 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
NGC 4710.jpg
NGC 4710.jpg (233.65 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 5257.jpg
NGC 5257.jpg (306.37 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 3370.jpg
NGC 3370.jpg (47.03 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
NGC 6960 ا.jpeg
NGC 6960 ا.jpeg (256.22 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 6960.jpeg
NGC 6960.jpeg (157.52 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
NGC 7257.jpg
NGC 7257.jpg (18.99 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
Nucleus of Galaxy Centaurus A.jpg
Nucleus of Galaxy Centaurus A.jpg (91.97 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
Polar Ring  Galaxy NGC 4650A.jpg
Polar Ring Galaxy NGC 4650A.jpg (119.96 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
Primeval Galaxy.jpg
Primeval Galaxy.jpg (87.35 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
Sagittarius Dwarf Galaxy.jpg
Sagittarius Dwarf Galaxy.jpg (119.2 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
Star Cluster NGC 265.jpg
Star Cluster NGC 265.jpg (153.38 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه
Star Cluster NGC 290.jpg
Star Cluster NGC 290.jpg (153.98 کیلو بایت) مشاهده 3051 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
نمای دورتر از این ابرنواختر
پیوست ها
Three Rings of Gas Surround Supernova 1987A.jpg
Three Rings of Gas Surround Supernova 1987A.jpg (17.1 کیلو بایت) مشاهده 3049 مرتبه
Star-Forming Region LH 95 in the Large Magellanic Cloud.jpg
Star-Forming Region LH 95 in the Large Magellanic Cloud.jpg (110.35 کیلو بایت) مشاهده 3049 مرتبه
UGC 06471 and UGC 06472.jpg
UGC 06471 and UGC 06472.jpg (12.76 کیلو بایت) مشاهده 3049 مرتبه

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

دوستان دقت دقت دقت

عکسای تکراری دارید پشت سرهم میذارید دقت کنین

smile072

نمایه کاربر
اماتور

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ - ۱۲:۴۳


پست: 2910

سپاس: 2282

جنسیت:

تماس:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط اماتور »

smile072
پیوست ها
Whirlpool Galaxy s (M51) Companion Nucleus and Dust Lanes.jpg
Whirlpool Galaxy s (M51) Companion Nucleus and Dust Lanes.jpg (45.71 کیلو بایت) مشاهده 3047 مرتبه
Youthful-looking Galaxy May Be an Adult.jpg
Youthful-looking Galaxy May Be an Adult.jpg (92.49 کیلو بایت) مشاهده 3047 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Cloudy Night of the Northern Lights.jpg
Cloudy Night of the Northern Lights.jpg (182.77 کیلو بایت) مشاهده 3032 مرتبه
Curiosity Rover Lifts Off for Mars.jpg
Curiosity Rover Lifts Off for Mars.jpg (69.58 کیلو بایت) مشاهده 3032 مرتبه
Aurora Over Raufarhöfn.jpg
Aurora Over Raufarhöfn.jpg (150.22 کیلو بایت) مشاهده 3032 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
M1(The Crab Nebula from Hubble).jpg
M1(The Crab Nebula from Hubble).jpg (217.74 کیلو بایت) مشاهده 3029 مرتبه
A Wide Field Image of the Galactic Centre.jpg
A Wide Field Image of the Galactic Centre.jpg (225.29 کیلو بایت) مشاهده 3029 مرتبه
A Tale of Two Hemispheres.jpg
A Tale of Two Hemispheres.jpg (259.32 کیلو بایت) مشاهده 3029 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
NGC 3314(When Galaxies Overlap).jpg
NGC 3314(When Galaxies Overlap).jpg (106.72 کیلو بایت) مشاهده 3028 مرتبه
Another Tail for Comet Garradd.jpg
Another Tail for Comet Garradd.jpg (125.57 کیلو بایت) مشاهده 3028 مرتبه
A String Of Pearls.jpg
A String Of Pearls.jpg (101.83 کیلو بایت) مشاهده 3028 مرتبه

ارسال پست