عکسای قشنگ از فضا

مدیران انجمن: parse, javad123javad

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Geometer's Playground Over Wyoming.jpg
Geometer's Playground Over Wyoming.jpg (166.19 کیلو بایت) مشاهده 3584 مرتبه
Cocoon Nebula Wide Field.jpg
Cocoon Nebula Wide Field.jpg (368.54 کیلو بایت) مشاهده 3584 مرتبه
NGC 7822 in Cepheus.jpg
NGC 7822 in Cepheus.jpg (387.31 کیلو بایت) مشاهده 3584 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Cooling Neutron Star.jpg
Cooling Neutron Star.jpg (690.68 کیلو بایت) مشاهده 3582 مرتبه
Ghost of the Cepheus Flare.jpg
Ghost of the Cepheus Flare.jpg (205.37 کیلو بایت) مشاهده 3582 مرتبه
Peculiar Galaxies of Arp 273.jpg
Peculiar Galaxies of Arp 273.jpg (269.52 کیلو بایت) مشاهده 3582 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Solar Eclipse over Antarctica.jpg
Solar Eclipse over Antarctica.jpg (101.63 کیلو بایت) مشاهده 3580 مرتبه
Space Shuttle and Space Station Photographed Together.jpg
Space Shuttle and Space Station Photographed Together.jpg (109.34 کیلو بایت) مشاهده 3580 مرتبه
Contemplating the Sun.jpg
Contemplating the Sun.jpg (29.36 کیلو بایت) مشاهده 3580 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Winter Hexagon Over Stagecoach Colorado.jpg
Winter Hexagon Over Stagecoach Colorado.jpg (111.9 کیلو بایت) مشاهده 3580 مرتبه
October Skylights.jpg
October Skylights.jpg (36.15 کیلو بایت) مشاهده 3580 مرتبه
Asteroids Near Earth.jpg
Asteroids Near Earth.jpg (376.75 کیلو بایت) مشاهده 3580 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
enceladusstripes_cassini.jpg
enceladusstripes_cassini.jpg (153.15 کیلو بایت) مشاهده 3573 مرتبه
Moonlight, Mars, and Milky Way.jpg
Moonlight, Mars, and Milky Way.jpg (42.6 کیلو بایت) مشاهده 3573 مرتبه
LeonidSunriseMeteor_Rowell900 B.jpg
LeonidSunriseMeteor_Rowell900 B.jpg (90.7 کیلو بایت) مشاهده 3573 مرتبه

Vita

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۳


پست: 717

سپاس: 691

Re: عکسای قشنگ

پست توسط Vita »

ستاره ي دنباله دار:
تصویر
تصویر
تصویر

Vita

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۳


پست: 717

سپاس: 691

Re: عکسای قشنگ

پست توسط Vita »

نپتون
تصویر
Neptune
تصویر
Neptune clouds
تصویر
Neptune and Triton, its largest moon
تصویر
Neptune Storms
تصویر
Triton, Neptune's largest moon
تصویر
Neptune on Triton's Horizon

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Jupiter over Ephesus.jpg
Jupiter over Ephesus.jpg (100.13 کیلو بایت) مشاهده 3556 مرتبه
Atlantis' Last Approach.jpg
Atlantis' Last Approach.jpg (143.07 کیلو بایت) مشاهده 3556 مرتبه
A Raging Storm System on Saturn.jpg
A Raging Storm System on Saturn.jpg (58.64 کیلو بایت) مشاهده 3556 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
3003391.jpg
3003391.jpg (288.59 کیلو بایت) مشاهده 3550 مرتبه
3003600.jpg
3003600.jpg (219.84 کیلو بایت) مشاهده 3550 مرتبه
3003584.jpg
3003584.jpg (218.26 کیلو بایت) مشاهده 3550 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
3003585.jpg
3003585.jpg (312.45 کیلو بایت) مشاهده 3548 مرتبه
3003201.jpg
3003201.jpg (212.23 کیلو بایت) مشاهده 3548 مرتبه
3003647.jpg
3003647.jpg (191.79 کیلو بایت) مشاهده 3548 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
3003157.jpg
3003157.jpg (220.89 کیلو بایت) مشاهده 3542 مرتبه
Spiral Galaxy NGC 2841 Close Up.jpg
Spiral Galaxy NGC 2841 Close Up.jpg (226.64 کیلو بایت) مشاهده 3542 مرتبه
3003346.jpg
3003346.jpg (191.2 کیلو بایت) مشاهده 3542 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Red Aurora Over Australia.jpg
Red Aurora Over Australia.jpg (208.38 کیلو بایت) مشاهده 3542 مرتبه
انسلادوس
انسلادوس
enceladusstripes_cassini.jpg (153.15 کیلو بایت) مشاهده 3542 مرتبه
اروپا
اروپا
Gibbous Europa.jpg (175.55 کیلو بایت) مشاهده 3542 مرتبه

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
3001021.jpg
3001021.jpg (114.76 کیلو بایت) مشاهده 3523 مرتبه
3001088.jpg
3001088.jpg (129.12 کیلو بایت) مشاهده 3523 مرتبه
3001255.jpg
3001255.jpg (96.12 کیلو بایت) مشاهده 3523 مرتبه

نمایه کاربر
m89

عضویت : شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ - ۱۸:۳۱


پست: 78

سپاس: 53

جنسیت:

Re: عکسای قشنگ

پست توسط m89 »

دکتر فیروض نادری رییس بخش اکتشافات منظومه ی شمسی ناسا
پیوست ها
426065_10150618506770056_1830009248_n.jpg
426065_10150618506770056_1830009248_n.jpg (137.33 کیلو بایت) مشاهده 3514 مرتبه
زیباترین تجربه ها مرموزترین آنهاست.
رویاهای نوستالوژیک.آمپول هوا.واقعیت اجتماعی.شکم خالی.راهیان نور.خط دینی.ربطی به فیزیک ندارند.

astro g!rl

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۱/۳/۱۸ - ۱۴:۴۰


پست: 195

سپاس: 112

Re: عکسای قشنگ

پست توسط astro g!rl »

smile072
پیوست ها
Waterfall, Moonbow, and Aurora from Iceland.jpg
Waterfall, Moonbow, and Aurora from Iceland.jpg (106.35 کیلو بایت) مشاهده 3497 مرتبه
The Hunter's Stars.jpg
The Hunter's Stars.jpg (152.97 کیلو بایت) مشاهده 3497 مرتبه
3001559.jpg
3001559.jpg (174.03 کیلو بایت) مشاهده 3497 مرتبه

ارسال پست