صفحه 2 از 2

Re: از صفر تا صد فناوری ماهواره

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ - ۲۳:۴۵
توسط samsunx400
حداقل فاصله تا یک جسم سقوط نکند:
دوست عزیز این موضوع بستگی به چندین پارامتر دارد : جرم جسم - شتاب جاذبه در محلی معین - سرعت جسم در 3 راستا در فضا و شتاب جسم - غلظت هوا در محل ( مقاوت هوا ) و شکل و جنس جسم از نظر زبری و نرمی و .....
نیروی جاذبه زمین در فاصله 384400 کیلومتری از زمین ( که همان فاصله زمین تا ماه است ) نیز وجود دارد و اگر سرعت شما در ماه یا بهتر بگویم در مکانی در فضا با فاصله 384400 km قرار بگیرید و سرعت افقی شما کمتر از 3700 km/h باشد به سمت زمین کشیده خواهید شد و نیروی گریز از مرکز شما که به سرعت افقی تان بستگی دارد نخواهد توانست با نیروی جاذبه زمین مساوی شود .
و این فاصله در واقع همان فاصله مداری گفته میشود . و در مدار های نزدیک تر به زمین سرعت مداری ( افقی ) بیشتری لازم است تا نیروی گریز از مرکز ( مرکز زمین ) لازم و مساوی با نیروی جانب مرکز ( نیروی جاذبه زمین ) مساوی شوند.
و البته هر چقدر که از زمین دورتر بشویم به علت اینکه از غلظت هوا کاسته میشه در نتیجه مقاومت هوا که پارامتر مهمی نیز میباشد در فاصله تقریبا 100 یا 110 کیلومتری از سطح زمین ( در واقع ارتفاع 110 ) از سطح دریاهای آزاد جو زمین تقریبا تمام میشود و از آنجا به بعد اصطلاحا شخص یا جسم در فضا به سر میبرد .