صفحه 1 از 1

نظریه تکینگی چیست؟

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۴/۴/۱۸ - ۰۱:۱۸
توسط mrworldwide
نظریه تکینگی چیست؟باجزییات دقیق

Re: نظریه تکینگی چیست؟

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۴/۴/۱۸ - ۰۳:۲۱
توسط elham...
بر اساس نسبیت عام مرکز سیاه چاله یک نقطه ی تکینگی هس .. جایی که خمیدگی فضا زمان بی نهایته و به خاطر حجم اون که صفر هست و جرم زیادش، چگالی هم بی نهایت میشه

Re: نظریه تکینگی چیست؟

ارسال شده: پنج‌شنبه ۱۳۹۴/۴/۱۸ - ۱۳:۱۴
توسط Ali.T
elham... نوشته شده: به خاطر حجم اون که صفر هست


در اینجا مقاله ای است در مورد نحوه محاسبه حجم یک سیاهچاله.
در آخر صفحه اول این مقاله عبارت جالبی وجود دارد :

This is a surprising result, because the volume is large.
For instance, the black hole Sagitarius [tex]A^*[/tex] has radius
[tex]\sim 10^6[/tex]km and age  [tex]\sim 10^9[/tex]years. Inside it, there is space for
 [tex]\sim 10^{34}km^3[/tex], enough to fit a million Solar Systems!

Re: نظریه تکینگی چیست؟هنگام بیگ بنگ تعریفش چطوریه

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۳۹۴/۴/۲۱ - ۰۱:۰۵
توسط mrworldwide
elham... نوشته شده:بر اساس نسبیت عام مرکز سیاه چاله یک نقطه ی تکینگی هس .. جایی که خمیدگی فضا زمان بی نهایته و به خاطر حجم اون که صفر هست و جرم زیادش، چگالی هم بی نهایت میشهببخشید منظودم تکینگی در زمان بیگ بنگه