نظریه ریسمان چیست؟ چه تفاوتی با نظریه رشته دارد؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

amir137

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۲۲ - ۱۴:۰۷


پست: 4

سپاس: 2

Re: نظریه ریسمان چیست؟ چه تفاوتی با نظریه رشته دارد؟

پست توسط amir137 »

اون آقايي كه گفتند فيزيك در قرن بيستم با كوانتوم و نسبيت عام پايان پذيرفت بد نيست نگاهي به سير تاريخي تحول نظريه كوانتوم كه در ابتدا فقط نظريه اي براي توضيح تابش اتم ها و پايداري آنها بود و به مرور زمان با نسبيت خاص تلفيق و پس از ن براي توصيف هسته اتم به كار رفته و سر انجام به صورت نظريه ميدانهاي كوانتومي كه كليه پديده هاي عالم مادي ما (بجز گرانش) را توضيح مي دهد در آمد، بيندازند و اينكه بوزون هيگز كه تكه گمشده پازل نظريه ميدان بود تازه همين سه سال پيش كشف شد (در قرن بيست و يكم) و هنوز تئوري هاي وحدت بخش ديگري مانند ابر تقارن و ريسمان و بديل هاي رياضي ديگر آنها كه توسط گروه هاي مختلفي از دانشمندان در سرتاسر جهان در دست مطالعه هستند قرار است در LHC و ساير شتابدهنده هاي جهان به بوته آزمايش گذاشته شوند و حتي اگر هيچ سر نخ جديدي نيز از اين آزمايشات به دست نيايد، همانگونه كه دانشمندان بزرگي مانند واينبرگ و پنروز و ... اعتقاد دارند، بايد صورتبندي جديدي از يك نظريه كلي وجود داشته باشد كه هر دو نظريه كوانتوم و نسبيت عام را در بر گرفته و تناقضات بين آنها را رفع مي كند و بشر هنوز به دنبال آن است.
به نظرمن همانطوركه بي اغراق تمامي قوانين فيزيك نوين بر پايه تئوري هاي پيشرفته رياضيات نوشته شده اند ( مانند جبر گروه ها در ذرات بنيادي) مسير پيشرفت فيزيك را پيشرفت رياضيات تعيين مي كند.

ارسال پست