صفحه 1 از 1

آیا میدان هیگز نوسانی است؟

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۲۱:۵۱
توسط mahmood1966
سلام. ایا میدان هیگز (میدان حاصل از بوزون هیگز )؛نوسانی است؟ یعنی ایا مثل هر موجی؛ بصورت سینوسی اثر می گذارَد؟و فرکانس نوسانِ این میدان؛ چه مقدار است؟
کسی هست که جواب این رو بدونه؟

آیا میدان هیگز نوسانی است؟

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۵:۳۲
توسط ابوالفضل معارفی
بله،میدان هیگز همواره به صورت یک آشفتگی در بافت فضا و زمان{در صورتی که کرانه اون گسسته باشه و اندرکنش میدان های الکتروویو،الکترومغناطیسی و گرانشی حفظ بشه} عمل میکنه که اثر اون رو میشه در جرم زایی با کوارک ها و لپتون ها دید!
طبق دیاگرام های جمع مسیر فاینمن،اگر بوزون هیگز در تعامل با دیگر ذرات با اسپین نیم صحیح(مثلا تائو یا میون) باشه،پس دامنه ای از حرکات نوسانی{ و نه صرفا با تکانه موج} در امتداد حرکت شروع میشه که آشوبی رو ایجاد میکنه و اصطلاحا،آشوب هیگز نام داره که طی اون بوزون های هر نیرو از بوزون هیگز جرم دریافت میکنند و بافت فضا و زمان دچار آشفتگی میشه.
اینکه اثر سینوسی بسامد حاصل از این آشفتگی چقدر هست،بستگی به نوع اندرکنش داره که برای تمامی مدل اندرکنش های الکتروویو(اندرکنش های متحد هسته ای قوی و ضعیف|الکترومغناطیسی)،ماتریس زیر صدق میکنه:

S=ℏ∇.∇(χ).λ(H)↦Ψs|e|g

در ماتریس بالا،دامنه حرکتی لاندا بسته به نوع اندرکنش(ماتریس های s-e-g) از سوی میدان H بسته های اطراف رو حامل جرم هیگز میکنه.