درخشان ترين ستاره عالم


درخشان ترين ستاره عالم

نوشتهاز سوی omarekhayam در چهارشنبه 18 مهر 1386 - 20:28

اخترشناسان ستاره اي را کشف کرده اند که ظاهراً بزرگترين و درخشان ترين ستاره شناخته شده است. اين ستاره که LBV 1806-20 نام دارد، تقريباً 40 ميليون بار درخشان تر از خورشيد ما است و شعاع آن 150 برابر خورشيد و جرمي ما بين 130 تا 150 برابر خورشيد دارد.اين ستاره که در فاصله 30.000 تا 49.000 سال نوري از ما قرار دارد، فقط در طول موج فروسرخ ديده مي شود. با اينکه اين ستاره تا کنون درخشانترين ستاره شناخته شده عالم مي باشد، اما براي ساکنان منظومه شمسي غيرقابل رويت است، زيرا بيشتر نور مرئي آن از ميدان ديد ما خارج است و اکثرا آن توسط غبار و گازهاي ميان ستاره اي جذب و بازتاب (به خارج از ميدان ديد ما) مي شود. به طوري که قدر ظاهري آن 35 مي باشد. يافته هاي اخير در مورد اين ستاره احتمال وجود يک همدم را براي آن بسيار قوي کرده است، به طوري که جرم هر کدام از اين دو ستاره بسيار کمتر از 130 برابر جرم خورشيد خواهد بود.
اين ستاره در مرکز سحابي راديويي G10.0-0.3 و يکي از اجزا سازنده خوشه 20-1806. اين خوشه شامل چنيدن ستاره غيرمعمولي ديگر نيز مي باشد. حداقل 2 ستاره سرشار از کربن (به نامهاي WC9d و WCL) و دو ستاره ابرغول آبي و يک ستاره نوتروني با ميدان مغناطيسي بسيار قوي (SGR 1806-20).
اخترشناسان براي اين کشف از تلسکوپ 200 اينچ پالومار و تلسکوپ 4 متري سروتولولو در شيلي استفاده کردند. به عقيده آنها توليد چنين ستاره بزرگي به اين سادگي نيست. احتمالاً بر اثر انفجار ابرنواختري، توده بسيار عظيمي از گاز در محيط ميان ستاره اي فشرده شده و آن را به وجود آورده است-مشاوره نجومي تبيان
omarekhayam
نماد کاربر
 
سپـاس : 14

ارسـال : 898


نام نویسی: 85/12/23

ذکر نشده

نوشتهاز سوی مهرداد پرويز در چهارشنبه 18 مهر 1386 - 20:34

مثل هميشه مقاله خواندني و جذابي بود.
سپاس.
بسیاری از اعتقادات ما همانند حکایت آفرینش کائنات است:"هیچکس حضور نداشت...هیچ کس شاهد هیچ چیز نبود...
با این حال عجیب است که همه می دانند چه وقایعی روی داد!!!"
(خوزه ساراماگو)
نماد کاربر
 
سپـاس : 5

ارسـال : 208


سن: 40 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 86/5/16

ذکر نشده


بازگشت به کیهانشناسی و اختر فیزیک

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 3 مهمان