صفحه 2 از 2

Re: نفوذ پذیری امواج الکترومغناطیس

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 08:13
از سوی افق رویداد
paradoxy نوشته است:
افق رویداد نوشته است:یه جا نوشته بود:
" تابش دارای طبیعت کوانتومی‌ است، یعنی تابش الکترومغناطیسی از مجموعه‌ای از کوانتومهای انرژی به نام فوتون تشکیل شده است"

این یعنی اینکه همه امواج در طیف های مختلف (گاما، ایکس، نور، امواج رادیویی، فروسرخ، فرابنفش و ...) اون فوتون رو دارن؟! من فکر میکردم فقط نوره که فوتون داره smile031
لطفا راهنمایی کنید

نور=تابش امواج الکترومغناطیسی
که شامل همه طیفا میشه. برای همه طیفا هم فوتون داریم، و البته گفتن فوتون داشتن نور درست نیست، خود نور فوتونه به واقع. نور مرئی اگه جایی دیدید، میشه نوری که ما می‌بینیم. نور لزوما به معنای نور مرئی نیستالبته که نور مرئی فقط بخشی از طیف گسترده امواج الکترومغناطیسه. اینکه نوشتید "خود نور فوتونه" پس خود سایر امواج طیف هم فوتون هستن ولی انرژی ای که فوتون های هریک از امواج دارن بستگی به فرکانس امواج مختلف داره (مثلا انرژی فوتون گاما بیشتر از انرژی فوتون نور مرئیه چون فرکانس موج گاما بیشتره). درست متوجه شدم؟!

Re: نفوذ پذیری امواج الکترومغناطیس

نوشتهنوشته شده در: چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 11:35
از سوی paradoxy
افق رویداد نوشته است:
paradoxy نوشته است:
افق رویداد نوشته است:یه جا نوشته بود:
" تابش دارای طبیعت کوانتومی‌ است، یعنی تابش الکترومغناطیسی از مجموعه‌ای از کوانتومهای انرژی به نام فوتون تشکیل شده است"

این یعنی اینکه همه امواج در طیف های مختلف (گاما، ایکس، نور، امواج رادیویی، فروسرخ، فرابنفش و ...) اون فوتون رو دارن؟! من فکر میکردم فقط نوره که فوتون داره smile031
لطفا راهنمایی کنید

نور=تابش امواج الکترومغناطیسی
که شامل همه طیفا میشه. برای همه طیفا هم فوتون داریم، و البته گفتن فوتون داشتن نور درست نیست، خود نور فوتونه به واقع. نور مرئی اگه جایی دیدید، میشه نوری که ما می‌بینیم. نور لزوما به معنای نور مرئی نیستالبته که نور مرئی فقط بخشی از طیف گسترده امواج الکترومغناطیسه. اینکه نوشتید "خود نور فوتونه" پس خود سایر امواج طیف هم فوتون هستن ولی انرژی ای که فوتون های هریک از امواج دارن بستگی به فرکانس امواج مختلف داره (مثلا انرژی فوتون گاما بیشتر از انرژی فوتون نور مرئیه چون فرکانس موج گاما بیشتره). درست متوجه شدم؟!

آره همینطوره همه امواج همینن. در کل میشه به نور به شکل موج یا ذره نگاه کرد. در حالت ذره ای، نور مثل یک فوتون تجلی پیدا میکنه.