انتگرال مسیر فاینمن


انتگرال مسیر فاینمن

نوشتهاز سوی m.samadi در شنبه 21 آذر 1394 - 11:28

برای اثبات اینکه عبارت فاینمن در معادله وابسته به زمان شرودینگر صدق میکنداز بسط بر حسب توانهای دلتا تی(تغییرات زمان )استفاده میکنیم نتیجه برحسب مرتبه اول دلتا تی در ساکورایی گفته شده"این نتیجه بر حسب درجه 2دلتا تی چطوره؟؟
 
سپـاس : 0

ارسـال : 1


نام: nasumeh samadi
نام نویسی: 94/9/21

ذکر نشده

بازگشت به مکانیک کوانتومی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 1 مهمان