صفحه 1 از 3

نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 19 مرداد 1394 - 11:56
از سوی ali asadzade
با سلام
نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

Re: گرانش

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 19 مرداد 1394 - 12:35
از سوی johnconner
چه سوال قشنگی! یه سرچ کوچیک میزدی داداش. ولی حالا که نوشتی... گرانش طبق نسبیت عام اثر خمیدگی فضازمانه. وقتی جسم جرم دار درون فضازمان قرار میگیره فضازمان رو خم میکنه... نتیجه این خمیدگی گرانشه...

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 19 مرداد 1394 - 18:18
از سوی candle
همانطور که اشاره نموده اند، گرانش نیرو نیست و حتی در واقع کشش هم نیست! بلکه اثر جرم بر ژئودزیک شدن فضا-زمان است که در واقع نوعی هل دادن (Push کردن) است. مثلا اگر جسمی را از آسمان رها کنید، خمیدگی فضا - زمان پیرامون زمین، سبب هل دادن جسم به سمت مرکز جرم زمبن می شود. این خمیدگی، حاصل اثر مجموع بوزونهای هیگز درون جسم بر میدان هیگز است که توسط حاملین هلش* گرانش (گراویتون)، پیام ژئودزیک کننده آن در فضا - زمان (با سرعت نور) منتقل می شود و البته با نسبت عکس مجذور فاصله از مبدا مرکز ثقل جسم، کاهیده می شود.

* هلش؛ واژه ای پارسی و نشانگر کارکرد وارون کشش است.

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 5 خرداد 1398 - 12:34
از سوی رضا دانشجو
دوست عزیز گرانش یک بعد است همانطوریکه انرژی از نظر زمان مطلق است و گذر زمان برای ان بی معنی است جرم نیز از نظر بعد گرانش مطلق است درواقع میتوان گرانش را یک مدت مکان در نظر گرفت{جای مدت زمان}در راهنمایی بهتر این فضا زمان که گرانش را خمیدگی ان میدانند چهار بعد دارد که یکی گرانش است.

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 5 خرداد 1398 - 15:56
از سوی New Astronomer
جالبه که این تاپیک مربوط به 4 سال پیشه!!! که الان دوباره اومده بالا smile027

بهرحال اگه پرسشگر این تاپیک، شخص حتی یکم پیگیری هم بوده باشه احتمالاً تا آلان معادلات میدان نسبیت عام را هم بررسی کرده.

ولی واقعاً من هم هنوز همین سوال رو دارم.

چرا که مکانیک نیوتنی و معادلات نسبیت عام یا نظریه غلظت و توصیفات دیگر صرفاً روش هایی ریاضی برای پیش بینی و فرموله کردن مشاهدات گرانشی هستند و یا مدل‌های ذهنی برای توصیف این مشاهدات.

اما بعد از همه اینها، هنوز هم ذهن در اعماق خودش راضی نیست و باز هم می پرسه: "واقعاً منشاء گرانش چیست؟" smile042

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 5 خرداد 1398 - 17:30
از سوی New Astronomer
به عبارت بهتر، چرا همیشه احتمال وقوع حالت سوم از دوم، و احتمال حالت دوم از اول بیشتر است؟

پیش بینی (فرمول و مدل ذهنی و ...) نمیخوام. از این نوع تعبیرها خسته شدم. smile056

یه توجیه واقعی (ذاتی) میخوام. از نوعی مثل نیروهای الکترومغناطیس.

کسی داره؟

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 5 خرداد 1398 - 18:11
از سوی رضا دانشجو
سلام دوست خوبم اینگونه در نظر میتوان گرفت که یک ذره در کنج دیوار قرار دارد سه جهت از ان خارج میشود جهت رو به بالا{ y ها}را به عنوان زمان در انرژی در نظر میگیریم جهت افقی{ xها}را بعنوان حرکت و جهت داخلی{zها} را بعنوان جرم در گرانش در نظر میگیریم دقت که جرم در گرانش یعنی جرم ضربدر گرانش.حال اگر به ذره ای که برروی این بردار zها است انرژی بدهیم به حرکت در میاید و اگر دامنه انرژی زیادتر باشد به نمودار زمان در انرژی میرسد در واقع این نمودار تبدیل جرم به انرژی است اگر جرم با وارد شدن انرژی حرکت نکند گرما ازاد میکند که در واقع واکنش فضا زمان به انرژی در همان مکان است {بدون جابجایی} پس گرما انرژی نیست و فقط واکنش بعد گرانش است. اگر گرما از حرکت عبور کند زمان معنی دار شده و حرکت سبب رفتن جرم به بعد دیگر میشود که در این صورت نور است اما اگر جرم با وارد کردن انرژی حرکت کند با انرژی گرفتن به یک جای جدید نسبت به مبدا{فرض که همه حرکت ها به دور این مکان است} و دارای سطح انرژی خاص و جایگاه جدید منتقل میشویم.با توجه به این نمودار میتوان برداشت کرد که گرما گرانش خالصی است که در بردارنده حرکت {نور} است و نور حرکت خالصی است که در بردارنده زمان{انرژی} است نور واکنش بعد حرکتی جرم در برابرانرژی است و گرانش حالت جامد حرکت و همینطور زمان و انرزی حالتی {مقابل جامد}از حرکت و گرانش است و حرکت مابین این دواست.حرکت در زمان سبب گرانش میشود{مفهومند}گرانش در زمان سبب حرکت میشود.زمان در گرانش تغییر حالت است{زمان در حرکت نوراست{نور حالتی از حرکت است که به سمت انرژی میرود}گرما حالتی از گرانش است که به سمت حرکت میرود{حرکت در گرانش گرما است و گرانش در حرکت زمان {انرزی }است. همینطور میتوان گفت که زمان مطلق{زمانیکه هنوز نیامده}در بعد گرانش انرزی و گرانش مطلق در بعد زمان جرم است.
توضیح که اگر تغییر حالت نباشد زمان وجود ندارد گرچه دانش ما اندک است وگرنه امکان دارد زمان خالص{انرزی} تبدیل به گرانش مطلق یا جرم شود که در این صورت زمان خود وجود دارد گرچه محسوب نشود.

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 5 خرداد 1398 - 18:24
از سوی paradoxy
New Astronomer نوشته است:جالبه که این تاپیک مربوط به 4 سال پیشه!!! که الان دوباره اومده بالا smile027

بهرحال اگه پرسشگر این تاپیک، شخص حتی یکم پیگیری هم بوده باشه احتمالاً تا آلان معادلات میدان نسبیت عام را هم بررسی کرده.

ولی واقعاً من هم هنوز همین سوال رو دارم.

چرا که مکانیک نیوتنی و معادلات نسبیت عام یا نظریه غلظت و توصیفات دیگر صرفاً روش هایی ریاضی برای پیش بینی و فرموله کردن مشاهدات گرانشی هستند و یا مدل‌های ذهنی برای توصیف این مشاهدات.

اما بعد از همه اینها، هنوز هم ذهن در اعماق خودش راضی نیست و باز هم می پرسه: "واقعاً منشاء گرانش چیست؟" smile042

سلام. من یک کمکی بدم به شما:
"واقعاً منشاء ... چیست؟"
جای خالی رو با هر کلمه ای که مفهوم اساسی در فیزیک داره تعویض کنید و سعی کنید که پاسخ بدید به سوال. فیزیک چیزی نیست بجز پیش بینی و فرموله کردن مشاهدات!

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 5 خرداد 1398 - 21:05
از سوی New Astronomer
میدونم.
حق با شماست.
خب یه زمانی من توی کوچه و خیابون هم که راه می رفتم، داشتم تجسم میکردم که چطور قدم هام دارن فضا زمان را تغییر میدهد.
اما من واقع گیج شدم و خسته. smile033
از بسکه هر روز یکی میاد و میگه نظریات قبلی گرانش اشتباه بودند و نظریه جدید ارایه میدهند.
ولی در مورد الکترومغناطیس اینطور نیست. انگار همه چیز ثابت و ذاتی ست.
!؟!

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: يكشنبه 5 خرداد 1398 - 22:36
از سوی assarzadeh
New Astronomer نوشته است:از بسکه هر روز یکی میاد و میگه نظریات قبلی گرانش اشتباه بودند و نظریه جدید ارایه میدهند.
ولی در مورد الکترومغناطیس اینطور نیست. انگار همه چیز ثابت و ذاتی ست.

خیر دوست عزیز. اینطور نیست. الکترومغناطیس هم از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه ممکنه نظریات مربوط به الکترومغناطیس ثابت بوده باشن، ولی این به معنای اون نیست که تا ابد هم نظریات مربوط به الکترومغناطیس بدون تغییر باقی میمونن. کار فیزیک همونطور که جناب paradoxy گفتن فقط فرمول‌بندی و پیش‌بینی مشاهداته و نمیتونه راجع به منشأ نهایی پدیده‌ها با اطمینان نظر بده و اصلاً چنین کاری ممکن نیست. به عبارت دیگه علم فیزیک ممکنه منشأ پدیده A1 رو A2 و منشأ A2 رو A3 بدونه و ... اما این سلسله قطعاً یه جایی در مثلاً An به پایان میرسه و دیگه از این فراتر (در برهه‌ای خاص از زمان) نمیره. به این قبیل پدیده‌ها یا مفاهیم که فیزیک نمیتونه در مورد منشئشون اظهار نظر کنه، میگن پدیده‌ها یا مفاهیم بنیادی که از جمله‌ی این مفاهیم میشه فضا و زمان رو نام برد.

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 6 خرداد 1398 - 05:23
از سوی عبدالرضا علي پور
اون انرژی تاریکی که باعث میشه یک سهابی که گرد و غبار و گازهیدروژن تشکیل شده و با متراکم کردن سهابی با یک انفجار اتمی دیسک اولیه را پدید بیاره همین انرژی هم مانند اقیانوسی که این دیسک درش شناور هست دایما هست داره به تمام اجزا از داخل لایه های دیسک و خارج از دیسک اعمال میشه و همین هم باعث گرانش هست و این مجموعه ایجاد شده را متعادل میکنه و تا میلیاردها سال به این اجزا از داخل و خارج منظومه داره اعمال میشه و انرژی چرخشی هم از انفجار اولیه میاد و تاچند میلیارد سال این اجزای تشکیل شده را حول خورشید میچرخاند اثر انرژی تاریک اولیه هست که بیشتر عالم رو مثل یک اقیانوسی در بر گرفته و این مواد قابل روییت که میزان و درصد خیلی کمی از عالم هست در این اقیانوس ماده و انرژی تاریک شناور هستند و دایما دارند تحت تاثیر این اقیانوس به تراک و انفجار میرسند و بعد به صورت منظومه پایدار میشوند

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 6 خرداد 1398 - 05:38
از سوی عبدالرضا علي پور
توجه داشته باشید که انسان انرژی ها را دوره به دوره شناخته و با اشنا شدن و شناختن هر انرژی در یک دوره خاص یک جهشی در شناخت مکانیزم عالم و پیشرفت داشته و احتمالا انرژی های نا شناخته زیادی هم در پیش روست هست که فعلا تا اینجا تونسته بفهمه که مواد فابل روویت عالم توسط اقیانوسی از انرژی و ماده تاریک داره ایجادمیشه و به تعادل میرسه ولی این روند شناخت بسیار کند هست و در دوره های زمانی بلند مدتی از عمر انسان دوره به دوره کشف میشه و مسلما انرژی و ماده تاریک اخریش هم نیست و ناشناخته ها هنوز خیلی زیاده برای انسان

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 6 خرداد 1398 - 11:03
از سوی رضا دانشجو
سلام دوست عزیز با اینکه درک نمیکنم ماده تاریک چه ارتباطی با گرانش و یا نمودار من داره اما تصور میکنم که در فضا زمان هرگاه زمان در مکان بمیرد ماده تاریک تولید میشود.

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 6 خرداد 1398 - 16:56
از سوی New Astronomer
وقتی همه اجسامی که گرانش آنها را تحت بررسی داریم از اتمهایی ساخته شده‌اند که بیشتر حرکات و رفتار آنها (حتی چسبندگی آنها در کنار یکدیگر!) بر طبق قوانین الکترومغناطیس توجیه می‌شود، شاید بتوان گفت:

هر نظریه‌ای برای توجیه گرانش دو جرم در مقابل قوانین الکترومغناطیس غیر ذاتی و محکوم به اصلاح و تغییر است.

به نظر من به همین دلیل است که نظریه‌های گرانشی به طور دایم در حال چالش و اختلاف نظر است و راه حل این موضوع فقط از مسیر الکترومغناطیس و ذرات بنیادی می‌گذرد.

وگرنه همن طور نظریه روی نظریه ست که میاد...

البته انیشتین به این ضروت مهم دست یافته بود. ولی افسوس که متاسفاته 30 سال تلاش برای دستیابی به نظریه میدان واحد بی نتیجه ماند.

گویا در چند دهه اخیر نظریه گراویتون ( ذره بنیادی حامل نیروی گرانش) کارهایی است که در همین مسیر انجام شده.

نمی دونم تا چه حد موفق بوده است؟

Re: نیروی گرانش از کجا پدید می آید منشا آن چیست؟

نوشتهنوشته شده در: دوشنبه 6 خرداد 1398 - 17:48
از سوی رضا دانشجو
بنظر من الکتریسیته و مغناطیس دو چیز جدا از همند الکترون از جنس انرژی است و برای تغییر زمان مدام به مکانی بنام مغناطیس وارد میشود و به توسط زمان مکان خود را تغییر میدهد چون زمان در هر لحظه با مکان قفل میشود و تغییر یکی سبب تغییر دیگری هم میشود بنابر این مغناطیس در لحظه های متفاوت بوجود امده و فضا زمان بدلیل مکان ویژه اش نسبت به ان واکنشی نشان میدهد که استمرار این واکنش ها جریان مغناطیسی را بوجود میاورد البته این در مورد الکترون صادق است و جریان الکترومغناطیس چیز دیگری است که بعد میتوان راجبش بحث کرد.ممنون از لطفتان