زمان در مکانیک کوانتومی


زمان در مکانیک کوانتومی

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در شنبه 4 خرداد 1398 - 18:44

حال شاید بتوان اینطور تصور کرد که در دنیای ریاضی وقتی احتمال حالت جامد حرکت باشد {در واقع احتمال مکان را در زمان میسنجد بدون اینکه جسم حرکتی انجام دهد.احتمال بودن یا نبودن جسم در مکان های متعدد در یک زمان{حال} را ممکن میسازد پس حالت جامد{از نظر زمان}حرکت است.}اینطور میتوان گفت که در دنیای میکروسکوپی مربع احتمال{که در واقع بنام اصل عدم قطعیت هایزنبرگ میشناسیم یا همان مکانیک کوانتوم قوانینی برای بعدی است که برنده ی جرم یا انرژی به بعد گرانش است{تبدیل زمان به مکان } عکس گرما و یا تبدیل حرکت به جامد است.شکل حرکتی جرم و یا شکل جرمی حرکت است
و اگر برتو ببندد همه ره ها وگذرها ره پنهان بنماید که کس ان راه نداند
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 92


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: زمان در مکانیک کوانتومی

نوشتهاز سوی aalireza در يكشنبه 5 خرداد 1398 - 04:13

جالبه، ولی کارت یخده قدیمیه. ملّت حداقل از دهه‌یِ هشتاد، زبانِ طبیعی رو به‌عنوانِ یه پروسه‌یِ مارکوف در نظر می‌گرفتن و از اون‌طریق تحتِ یه‌چیزی مثلِ HMM یه برنامه می‌نوشتن که جملاتِ زبانِ طبیعی رو تولید می‌کرد و می‌داد بیرون.
نکته‌یِ اصلی راجع کارِ اونا اینه که تولیدِ دو-سه‌تا کلمه‌یِ بعدی وابسته‌ست دو-سه‌تا کلمه فعلی. به‌عبارتِ دیگه از احتمالاتِ شرطی استفاده می‌کنن، بر خلافِ تو که کلماتت بیشتر مستقل به‌نظر می‌رسن.
نماد کاربر
 
سپـاس : 517

ارسـال : 815


نام نویسی: 88/5/8

مرد

Re: زمان در مکانیک کوانتومی

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در يكشنبه 5 خرداد 1398 - 10:38

زمان در واقع چیزی نیست که ساعت بتواند آنرا نشان دهد چون ساعت گردش دایره ای ثانیه شمار است که با گردش دقیقه شمار و ساعت شمار همراه میشود و همانطوریکه میدانیم گردش دایره ای همواره در حال تکرار شدن است. در نتیجه هر روز که میگذرد ما شاهد همان گردش اولیه ایم و اما فصلها و شبانه روز که مدام از پی هم میآیند هم بصورت گردشی تکرار میشوند پس درست است بگوئیم گردش ایام. ولی دلیل اینکه به این صورت منظم و دقیق باهم تطابق دارند باید به حرکت برگردد زیرا این زمان که خلق دست ماست از روی حرکت زمین و سایر سیارات و منظومه ویا حتی کهکشان تنظیم شده است و به بخش های کوچکتر نظیر ساعت و یا حتی ثانیه تقسیم شده است پس وقت و مطابقتش به دلیل حرکت است و برای همین بکار ما میاید.در نتیجه سایر حرکت ها نسبت به حرکت اصلی سنجیده میشود همینطور سایر تغییرات بعبارت دیگر ما همه در هر حال درحال حرکتیم.حال دوباره به ساعت برمی گردیم از آنجا که میدانیم گردش دایره ای عقربه ها همانندی رفت و آمد آونگ زیر آن همچنان تکرار میشوند پس مفهوم زمان چیز دیگری است حال اگر همان آونگ رادر نظر بگیریم که برای یک لحظه کند تر میشود به مفهوم زمان دست پیدا میکنیم در نتیجه مفهوم زمان مدتی
نیست که ما آنرا براساس حرکت سیارات تنظیم کنیم و به قسمت های کوچکتر تقسیم نماییم بلکه زمان تند یا کند میگردد و مفهومی دیگر دارد. ابتدا دشوار است که بخواهیم مفهوم زمان و وابستگی آنرا به حرکت و گرانش بگوئیم فقط همین کافی است که چون همه ما در حال حرکتیم زمان برای ما معنی دارد«گرانش بروی ما تاثیر دارد»و زمان ما از روی همین حرکت تعیین شده است و در ادامه میتوان گفت زمان حرکت و گرانش سه روی یک سکه اند!!!حال با نگاه به انقباض لورنس و سایر پدیده ها مانند ژئودزیک ها شاید بتوان گفت:که حرکت نیز نسبی است و نسبت به زمان «یا گرانش» اندازه گیری میشود و میشود گفت:خود حرکت نیز «مانند زمان یا گرانش»مفهوم است در واقع مسافتی که به قسمت های کوچکتر تقسیم کرده ایم«مثل زمان» نسبت به زمان و گرانش که در آن زندگی میکنیم. طبق فرمول مشهور انیشتین 2*e=mc که ثابت میکند اگر با سرعت نور حرکت کنیم به انرژی تبدیل میشویم میتوان اینگونه تصور کرد که حرکت راهی برای تبدیل جرم به انرژی است و در توضیح اینکه چرا با دادن انرژی جرم حرکت میکند میشود اینطور برداشت کرد که هرکدام از ما با داشتن جایی در این حرکت بزرگ«چرخش سیارات،منظومه شمسی،کهکشان.......»دارای مقدار معینی انرژی و جرم هستیم که با انرژی گرفتن به یک جای جدید نسبت به مبدا«فرض که همه حرکت ها بدور آن مکان است» و دارای سطح انرژی خاص و جایگاه جدید منتقل میشویم.
دقت شود اگر جرم با وارد شدن انرژی حرکت نکند گرما آزاد میکند که در واقع واکنش فضا زمان به انرژی در همان مکان است پس گرما انرژی نیست فقط واکنش بعد گرانش است و اگر جسم حرکت کند با تغییر مکان به مکان هم عرض انرژی اش میرسد و تا زمانیکه زمان معنی دار نشود حرکت مقابل گرماست ولی اگر زمان معنی دار شود حرکت سبب رفتن جرم به بعد دیگر میشود که در این صورت نور میشود. در واقع انقلابی ترین نکته این است که من میخواهم هرشی را در یک نمودار سه تایی قرار دهم {مانند کنج دیوار} که یک سر آن انرژی یا زمان سر دیگر ان حرکت و سر 3 جرم یا گرانش است و بیشتر مسایل شیمی و فیزیک را در این نمودار حل کنم.
واپسین ویرایش بدست رضا دانشجو در يكشنبه 5 خرداد 1398 - 11:57, ویرایش شده در 2.
و اگر برتو ببندد همه ره ها وگذرها ره پنهان بنماید که کس ان راه نداند
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 92


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد

Re: زمان در مکانیک کوانتومی

نوشتهاز سوی رضا دانشجو در يكشنبه 5 خرداد 1398 - 11:30

با توجه به این ایده انقلابی میتوان اینطور برداشت کرد که گرما گرانش خالصی است که در بردارنده حرکت {نور} است و نور حرکت خالصی است که در بردارنده زمان{انرژی} است نور واکنش بعد حرکتی جرم در برابرانرژی است و گرانش حالت جامد حرکت و همینطور زمان و انرزی حالتی {مقابل جامد}از حرکت و گرانش است و حرکت مابین این دواست.حرکت در زمان سبب گرانش میشود{مفهومند}گرانش در زمان سبب حرکت میشود.زمان در گرانش تغییر حالت است{زمان در حرکت نوراست{نور حالتی از حرکت است که به سمت انرژی میرود}گرما حالتی از گرانش است که به سمت حرکت میرود{حرکت در گرانش گرما است و گرانش در حرکت زمان {انرزی }است. همینطور میتوان گفت که زمان مطلق{زمانیکه هنوز نیامده}در بعد گرانش انرزی و گرانش مطلق در بعد زمان جرم است.
توضیح که اگر تغییر حالت نباشد زمان وجود ندارد گرچه دانش ما اندک است وگرنه امکان دارد زمان خالص{انرزی} تبدیل به گرانش مطلق یا جرم شود که در این صورت زمان خود وجود دارد گرچه محسوب نشود.
اینها یک سوم نتایجی است که میتوان از این نمودار استنباط کرد بقیه رادر سوال و جواب پاسخ خواهم داد.
و اگر برتو ببندد همه ره ها وگذرها ره پنهان بنماید که کس ان راه نداند
نماد کاربر
 
سپـاس : 11

ارسـال : 92


نام: رضا ابراهیمی
سن: 27 سال
نام نویسی: 96/3/30

مرد


بازگشت به مکانیک کوانتومی نسبیتی - دینامیک کوانتومی - گرانش - ریسمان

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 5 مهمان