فضا-زمان چگونه انرژي توليد مي کند؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
vafapour

محل اقامت: زیر آسمان خدا

عضویت : شنبه ۱۳۸۶/۴/۹ - ۰۱:۵۱


پست: 311

سپاس: 18

فضا-زمان چگونه انرژي توليد مي کند؟

پست توسط vafapour »

فضا-زمان چگونه انرژي توليد مي کند؟يک کوانتوم انرژي از تعداد زيادي سي. پي. اچ. تشکيل مي شود. سي. پي. اچ. ها روي يکديگر کار انجام مي دهند(با تغيير اسپين يکديگر) و با ترکيب آنها کوانتومهاي انرژي توليد مي شود. البته اين رويداد هنگامي رخ مي دهد که چگالي گرانش در فضا به حد کافي باشد

با توجه به اندازه ي فوتون گاما مي توان چگالي سي. پي. اچ. را در ساختمان فوتون به دست آورد. قطر يک الکترون تقريباً بربر 18- 10 متر است. يک فوتون گاما در توليد زوج، يک الکترون و يک پوزيترون توليد مي کند. فرض کنيم حجم يک فوتون گاما تقريباً دو برابر حجم الکترون باشد. حال فرض کنيم چگالي سي. پي. اچ. در ساختمان فوتون به صورت زير باشد

De(cph)=n per m3

اما مي دانيم که فضا از گراويتون انباشته است. هنگامي که چگالي آنها به مقدار بالا برسد، کوانتومهاي انرژي پديد مي آيند. بنابراين انتگرال روي فضا از چگالي صفر تا چگالي فوتون، توليد انرژي الکترومغناطيسي توسط فضا-زمان ( گرانش) است

Integration of gravitons

is a projection to production electromagnetic energy

جنين فرايندي در فضايي رخ مي دهد که چکالي گراويتونها به اندازه ي لازم براي توليد انرژي باشد. چنين رويدادي در اطراف سياه چاله ها انري عادي است

در چنين فضايي با چگالي گراويتون بالا، داراي فرايند جالبي نيز مي تواند ياشد و آن توليد ماده ? پاد ماده است که تحت عنوان تابش هاوکينگ مطرح شده است.
توکل آن است که از هیچ کس غیر از خدا نترسی.

امام رضا(ع)

user30018

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۰/۸/۱۶ - ۱۹:۴۳


پست: 176

سپاس: 28

Re: فضا-زمان چگونه انرژي توليد مي کند؟

پست توسط user30018 »

cph چرت وپرته
گوش ندید
اگر اینجوریه اونی که سی پی اچ رو گفته ، از نسبیت چیزی سر در نیاورده

ارسال پست