بعد پنجم


Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی koorosh1 در چهارشنبه 16 بهمن 1392 - 23:36

electro gravity نوشته است:smile024
محاسباتی که شما رو به این نتیجه رسونده رو هم میشه بنویسیدفعلا محاسباتم کامل نیستند دارم سعی میکنم یه سایت مخصوصی واسش باز کنم که شما بتونی کارامو ببینی.
THE FIRST STEP FOR SUCCESS IS;
BELIEVING YOURSELF
نماد کاربر
 
سپـاس : 35

ارسـال : 122


شهر: تهران
نام نویسی: 91/11/23

مرد

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی superman123 در پنجشنبه 5 تير 1393 - 11:18

فيزيكدانان در بررسيهاي نظري درباره سياهچاله‌ها به راز حيرت انگيزي دست يافته و متوجه شده‌اند كه در يك فضاي پنج بعدي در دل اين اجرام اسرار آميز امكان بقاي حيات به مراتب بيشتر از بخشهايي از سياهچاله است كه در آن قوانين جهان چهار بعدي حكمفرما است.
ادعاي شگفت‌انگيزتر اين فيزيكدانان آن است كه كيهان كنوني همراه با سياره زمين با همه ساكنان آن هم اكنون در درون يكي از همين فضاهاي پنج بعدي و در دل يك سياهچاله عظيم قرار دارد.
سياهچاله‌ها بقاياي ستارگان بسيار عظيمي هستند كه در پايان عمر خود و زماني كه فعل و انفعالات هسته‌اي كه تنور هستي ستاره را روشن نگاه مي‌دارد رو به خاموشي مي‌گذارد تحت تاثير نيروي عظيم جاذبه ناشي از جرم بسيار زياد ستاره شروع به انقباض مي‌كنند و اين انقباض تا آنجا ادامه پيدا مي‌كند كه كل ماده و انرژي تشكيل‌دهنده ستاره در يك نقطه موسوم به نقطه تكينگي متمركز شده و از ستاره عظيم اثري جز يك ميدان نامريي جاذبه با قدرت فوق‌العاده زياد باقي نمي‌ماند.
هر جسمي كه در تير رس اين ميدان جاذبه قرار گيرد به درون سياهچاله بلعيده و نابود مي‌شود.
در فضاي چهار بعدي در داخل سياهچاله نيروهاي جزرومدي كه در فواصل كوتاه دچار تغييرات گسترده مي‌شوند به جسمي كه به دام سياهچاله افتاده فشار مي‌آورند و اجزا آن را از يكديگر مي‌گسلند و آن را پاره پاره مي كنند.
اما به اعتقاد برخي از فيزيكدانان در فضاي ‪ ۵‬بعدي درون سياهچاله شدت نيروهاي جزرو مدي ناچيز است و هرآنچه كه در اين فضا در درون سياهچاله جاي گيرد به بقاي خود ادامه مي‌دهد.
براساس يك مدل رياضي كه در نشريه علمي "جنرال رلتيويتي‌اند گراويتيشن" ‪ ) General Relativity and Gravitation‬نسبيت عام و گرانش) به چاپ رسيده كيهاني كه سياره زمين بخشي از آن به شمار مي‌آيد در درون يك چنين فضاي ‪۵‬ بعدي در دل يك سياهچاله جاي دارد.
اين نكته براي كيهانشناسان امري عجيب و غيرعادي نيست. علت اين امر آن است كه از ديد فيزيك جديد كيهان داراي ابعادي بيش از چهار بعد آشنا (سه بعد مكان و يك بعد زمان) است. بعد پنجم صرفا يك امر فانتزي نيست. فيزيكدانان از دهه ‪ ۱۹۲۰‬تاكنون در تلاش بوده‌اند تا بعد پنجمي را به ابعاد چهارگانه فيزيك نسبيت اينشتين اضافه كنند.
در دهه ‪ ۱۹۲۰‬براي نخستين بار دو فيزيكدان به نامهاي تئودور كالوزا و اسكار كلاين پيشنهاد كردند كه مي‌توان نظريه نسبيت اينشتين را كه درباره ماهيت زمان و مكان بحث مي‌كند با افزودن يك بعد پنجم با نظريه الكترومغناطيس متحد ساخت.
روايت ‪ ۵‬بعدي از نظريه نسبيت از مواجهه با آزمونهاي تجربي سربلند بيرون مي‌ايد و همه شواهدي كه روايت چهاربعدي را مورد تاييد قرار مي دهند در مورد آن نيز صادق است.
روايت چهاربعدي از نسبيت در موارد متعددي مورد آزمايش قرار گرفته است. از جمله اين موارد استفاده از "عدسي‌هاي كيهاني" است. عدسي‌هاي كيهاني عبارت از ستارگان بسيار بزرگ يا كهكشانهايي هستند كه ميدان جاذبه عظيم آنها نوري را كه از يك ستاره دور دست به زمين مي‌رسد، درست مانند نوري كه از درون يك عدسي محدب عبور مي‌كند، در يك نقطه كانوني (يعني زمين) متمركز مي‌سازند و به اين ترتيب پرتوهاي ضعيف ستارگان دور دست را تقويت مي‌كنند.
در سال ‪ ۱۹۹۵‬ديميتري كاليگاس و همكارانش در دانشگاه استنفورد نشان دادند كه روايت ‪ ۵‬بعدي از نسبيت اينشتين نيز عينا مي‌تواند از عهده اين آزمون عدسهاي كيهاني موفق بيرون آيد.
از نظر شماري از فيزيكدانان روايت ‪ ۵‬بعدي نسبيت به مراتب طبيعي تر از روايت ‪ ۴‬بعدي آن است و بسياري از مسائل را بهتر پاسخ مي‌دهد. به عنوان نمونه مسله آغاز كيهان را در نظر بگيريد.
فيزكدانان از مدتها قبل كوشيده‌اند تا بديلي براي نظريه مه بانگ پيشنهاد كنند. نظريه مه بانگ متكي به يك نقطه تكينگي است كه فرض مي‌شود در آن قوانين كنوني فيزيك كاربرد ندارد. بر اساس اين نظريه همه جرم و انرژي كيهان كنوني در درون يك نقطه متمركز بوده و با انفجار اين مجموعه و انبساط آن كيهان پديدار شده است.
يكي از راههاي توضيح اين حالت استفاده از نظريه نسبيت و ارائه مدلي بوده كه در آن كيهان حالتهايي انقباضي و انبساطي را به صورت نوساني و ادواري تجربه مي‌كند: همه جرم و انرژي كيهان در يك نقطه متمركز مي‌شود و سپس در اثر انفجاري اين جرم و انرژي رو به انبساط مي‌گذارد.
بعد از گذشت ميلياردها سال مجددا اين جرم و انرژي در يك نقطه جمع مي شوند و چرخه انفجار و انبساط دوباره تكرار مي‌شود. در اين روايت براي آنكه در قوانين فيزيك تغييري بوجود نيايد فرض مي‌شود كه كيهان قبل از آنكه به نقطه تكينگي برسد دچار انفجار مي‌شود.
اما همين سناريو در روايت ‪ ۵‬بعدي از نسبيت بهتر توضيح داده مي‌شود. در مدل چهاربعدي ماده موجود در كيهان مفروض گرفته مي‌شود بدون آنكه روشن باشد اين ماده از كجا آمده است.
در مدل ‪ ۵‬بعدي ، نوسان كيهان از نقطه انقباض به سمت انبساط با خلق و ايجاد ذرات بنيادي همراه است. فيزيكدانان نشان داده‌اند كه اين امر با آنچه كه در فيزيك تغيير حالت يا تغيير فاز ناميده مي‌شود ارتباط دارد.
درست همانطور كه زماني كه آب معمولي حرارت داده شود در دماي معيني حالت آن تغيير مي‌كند و به بخار تبديل مي‌شود در كيهان نيز در درون ديگ برگي كه ماده و انرژي در آن در حال جوشيدن هستند در نقطه معيني انرژي به ماده تغيير حالت مي‌دهد.
به اعتقاد شماري از فيزيكدانان هرچند جنبه‌هاي فيزيكي كيهان ‪ ۵‬بعدي حائز اهميت است اما جنبه‌هاي رياضي آن بخصوص جنبه موسوم به "تغيير ناپذيرها" ‪ invariants‬از اهميت بالاتري برخوردار است.
تغيير ناپذيرها بخش مهمي از نظريه نسبيت را تشكيل مي‌دهند. بر اساس اين نظريه هرچند برخي از امور مانند طول يا زمان به ظاهر ممكن است تغيير كنند اما در دستگاههاي مختصات موسوم به دستگاههاي "اينرسيال يا ماند"، اين كميت‌ها بدون تغيير باقي مي‌مانند.
به عنوان مثال به كميتي نظير جرم بدن خود توجه‌كنيد. بدن شما مي‌تواند اشكال مختلف بخود بگيرد. مثلا حالت نشسته يا ايستاده يا پيچ و تاب و خورده اما در تمام اين حالات مختلف جرم بدن شما ثابت باقي مي‌ماند و تغيير نمي‌كند.
 
سپـاس : 47

ارسـال : 278


نام: amirali
نام نویسی: 93/3/25

مرد

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی Saman Q در جمعه 6 تير 1393 - 20:01

koorosh1 نوشته است:درود بر شما دوستان دانش دوست. بنده یک مقاله ای دارم میدهم در زمینه ی بعد پنجم دنیا. خواهشا کسانیکه در فیزیک مهارتی دارند یا اینکه سروکارشان با فیزیک و علوم طبیعی است مرا راهنمایی کنند. ما در سه بعد مکان و یک بعد زمان زندگی میکنیم.این چهار بعد ماست.
بعد پنجم ما سرعت است. طبق نظر خودم اما نه سرعت m/s. سرعت m/s حاصل تقسیم بعد مکان به زمان است. چیزی است که اگر وجود نداشته باشد هم مکان وجود دارد هم تحرک زمان منتها با این اختلاف که در x=vt اگر سرعت صفر باشد حرکت ما در نیز در مکان صفر میشود و تحرک زمان برای ما بی ارزش و بی معنی میشود. یعنی این سرعت حاصل حرکت در مکان هاست. ولی این سرعت که بعد پنجم و زیر مجموعه اون چهاربعد است حاصل حرکت در زمان است. بدین معنا که اجسام چه حرکت کنند یا نه مکان و زمان ثابت است. اما اگر زمان حرکت نکند عمر اجسام و انسانها نیز توقف میکند. اما زمان چطور میتواند حرکت کند؟ طبق منطق ریاضی خودم فهمیدم که زمان یک بعد سرعت در خودش ذخیره کرده است. این بعد سرعت زمان را به گردش در میاورد. مکان این سرعت همان زمان است و زمان از طریق این بعد مخفی در مکانها حرکت میکند. و طول عمر اجسام را جلو میبرد. سرعت زمان 0=∞/1ثانیه است. به این دلیل که اگر کل کائنات را شما در نظر بگیرید که یکهو باهم به جهان بیایند طبیعتا عمر انها از صفر شروع میشود. من نمیدونم که قطر جهان هستی چقدر است. ولی عمر همشون در تمام هستی همزمون از صفره. پس این بعد سرعت داخل زمان با اخرین سرعت ممکن در کهکشان سفر میکند.حالا برای سفربه زمان باید سرعت مکانیمان بیشتراز بعد سرعت زمانیمان شود.خب پس درمیابیم که سرعت نور سرعت بسیار کمی برای سفر به زمان است. (البته توجه داشته باشید که هر چقدر سرعت بالاتر رود زمان نیز کندتر میشود.) حالا سفر به زمان از سخت هم سختر شد. اطلاعات بیشتری در این زمینه دارم ولی باید روی ریاضیشم کار کنم که مطمئن شم درسته یا نه.چیزهای بیشتری که فهمیدم شما را هم خبردارمیکنم با اجازه همه.


دوست عزیز ابعاد حداقل تعداد مختصاتی است که برای مشخص کردن یک نقطه درون فضا یا یک جسم (object) به کار میرود , نزدیک ترین الگویی که ما به یک شکل هندسی 4 بعدی در ریاضیات داریم "Tesseract" هست اما طبق مفهوم فضای هیلبرت (Hilbert space) ما میتوانیم یک فضا با هر تعداد دلخواه بعد داشته باشیم یا به عبارت دیگه ما میتوانیم فضا را به "n" بعد بسط دهیم .

پس اگر شما هم میخواهید نظریه ی خودتون رو بر اساس ریاضیات بررسی کنید باید به این نکات توجه داشته باشید , من به علت اطلاعات کمی که در مورد نسبیت دارم , نمیتونم نظری در مورد نظریتون بدم اما هر وقت به صورت ریاضی اثبات کردید من در خدمت هستم. smile020
تصویر
نماد کاربر
 
سپـاس : 30

ارسـال : 56


نام نویسی: 93/3/11

مرد

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی امید سیدیان در جمعه 6 تير 1393 - 22:18

سلام و درود
من یک سوال از شرکت کننده های این بحث داشتم.
اصلاً بعد چی هست؟
ممکنه یک نفر در اینجا بعد رو دقیقاً تعریف بکند؟
یک روز پادشاهی بهتر از چهل سال بندگی است
 
سپـاس : 611

ارسـال : 495


نام نویسی: 91/4/15

ذکر نشده

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی Archimedes در جمعه 6 تير 1393 - 23:47

مختصات
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
نماد کاربر
 
سپـاس : 1361

ارسـال : 1233


نام نویسی: 92/5/14

ذکر نشده

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی امید سیدیان در جمعه 6 تير 1393 - 23:57

Archimedes نوشته است:مختصات

بعد و مختصات به هم مربوط هستند ولی مختصات بعد نیست.
شما باید تعریف دقیق ارائه کنید.
بچه ها این بحث، بحث خیلی زیبایی هست و در صورتی که همکاری کنید نتیجه ای عالی خواهد داشت.
یک روز پادشاهی بهتر از چهل سال بندگی است
 
سپـاس : 611

ارسـال : 495


نام نویسی: 91/4/15

ذکر نشده

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی Archimedes در شنبه 7 تير 1393 - 00:14

ظرفیت حرکتی موجودات در جهت های مختلف درون چارچوب مرجع.
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
نماد کاربر
 
سپـاس : 1361

ارسـال : 1233


نام نویسی: 92/5/14

ذکر نشده

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی dusty در شنبه 7 تير 1393 - 00:28

سلام
بُعد جز مفاهیم بنیادیه، یعنی تعریف مشخصی نداره، مثل نقطه در ریاضیات.
ابعاد از نظریه گرفته میشن، به صورت ساده ما در فیزیک برای تعریف بُعد به چیزی جز، یک اسم و یک واحد اندازه‌‌گیری به چیز دیگه ای احتیاج نداریم.
ابعاد میتونن بنیادی باشن یا وابسته.
وابسته مثل انرژی. مستقل یا بنیادی مثل جرم.
خود ابعاد مستقل میتونن توسط قوانین نظریه به هم ارتباط پیدا کنن، مثل فضا و زمان در نسبیت.
درضمن در نظریه میشه چند بعد هم جنس و هم عرض تعریف کرد.(مثل مکان که سه بعد مجزا در نظر گرفته میشه).
با این تعاریف آیا دما با [واحد کلوین] بنیادی است یا خیر؟!
 
سپـاس : 431

ارسـال : 287


نام نویسی: 91/11/2

ذکر نشده

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی Amir75 در شنبه 7 تير 1393 - 02:35

سلام
به نظر من:
بعد باید یه پارامتر مستقل باشد مثل بعد مکانی xکه از زمان و محور ها ی yوz مستقل هست.
هرچند سرعت یک پارامتر مهمی هست و هرجا که مکان و زمان وجود داشته باشه حضور داره ولی مستقل نیست پس بعد نیست.
smile072
امیدواری به خداوند، ارزشمندترین چیزها و نردبان عزت است. "امام جواد(ع)"


سرگشته بودن در وادی امید، بهتر از بدبینی است. "ویل دورانت"
نماد کاربر
 
سپـاس : 205

ارسـال : 298


نام نویسی: 91/4/6

زن

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی امید سیدیان در شنبه 7 تير 1393 - 07:58

سلام دوستان
خوب هست که نظر دادین. خب ...
فرمودند:
Archimedes نوشته است:ظرفیت حرکتی موجودات در جهت های مختلف درون چارچوب مرجع.

ببینید، این چیزی که فرمودید غلط نیست ولی به هیچ عنوان یک تعریف دقیق* ریاضی به شمار نمی آد.
این چیزی که شما نوشتید یک حس و یک شهود اولیه راجع به بعد هست.
یک مفهوم اولیه است که انسان در ذهن خودش داره، اما دقیق نیست.
مثلاً مشخص نشده که ظرفیت چیست و جهت یعنی چه و ...


dusty نوشته است:سلام
بُعد جز مفاهیم بنیادیه، یعنی تعریف مشخصی نداره

خیر، بعد جزء مفاهیم بنیادی (Primitive notions) نیست.
dusty نوشته است:مثل نقطه در ریاضیات.

این بستگی داره که در کدوم قسمت از ریاضیات داریم بحث می کنیم.
مثلاً در هندسه ی مسطحه نقطه جزء تعریف نشده ها است،
ولی مثلاً در هندسه ی دکارت (تحلیلی) نقطه رو به صورت جبری تعریف می کنیم.
و یا در آنالیز، نقاط یک خط رو در تناظر یک به یک با اعداد حقیقی در نظر می گیریم (اصل تمامیت).

به هر حال بعضی چیز ها بنیادی هستند و هیچ تعریفی برای اونها نداریم مثل مجموعه.
سایر مفاهیم و اشیاء ریاضی روی مجموعه تعریف می شند.
در واقع در صورتی که تعاریف رو به صورت متوالی پی گیری کنیم، در آخر به مجموعه می رسیم.


ann sherly نوشته است:بعد باید یه پارامتر مستقل باشد مثل بعد مکانی xکه از زمان و محور ها ی yوz مستقل هست.

باز هم عرض می کنم این چیز ی که می گید، مفهوم و شهود بشر از بعد هست ولی تعریف بعد نیست.


راهنمایی:
بعد، برای فضا های برداری تعریف دقیق داره.
در واقع برای این که بتونید بعد رو تعریف کنید، باید تعریف فضای برداری و پایه رو داشته باشید.
همچنین برای تعریف پایه، باید با مفاهیم و تعاریف استقلال خطی و مولد بودن آشنا باشید.

توصیه:
ببینید، تعریف بعد نشان دهنده ی باهوشی و نبوغ نیست.
تعریف، یک تعریف است و چند شکل هم ارز داره.
در صورتی که به اندازه ی کافی در زمینه ی جبر خطی مطالعه داشته باشید،
شاید خودتون بتوانید تعاریفی هم ارز برای برخی مفاهیم ارائه بدید.
مهم اینه که بتونید متوجه باشید که چه چیزی یک تعریف دقیق به شمار می آد و چه چیزی نمی آد.
مهم اینه که درک ریاضی خودتون رو با تفکر بالا ببربد،
و الا تعریف بعد رو هر کتاب مقدماتی ِجبر خطی هم داره.
-----------------------------------------------------------------------------------------
* یک تعریف دقیق ریاضی، شامل دسته ای از گزاره های خبری راجع به اشیاء و مفاهیم ریاضی هست،
که با تعریف متوالی مفاهیم سازنده ی آن به مفاهیم تعریف نشده ی ریاضی مانند مجموعه برسیم.
یک روز پادشاهی بهتر از چهل سال بندگی است
 
سپـاس : 611

ارسـال : 495


نام نویسی: 91/4/15

ذکر نشده

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی superman123 در شنبه 7 تير 1393 - 08:12

سلام بعد یک کمیت برداری است یا یک پارامتر در زان ساده تر (برای شما که کم می دانی این تعریفات بهتر است) اما مختصات مجموع ابعاد را تشکیل می دهند
در هندسه ی مسطح مثلا در مربع به طول و عرض یا در منشور ها ارتفاع بعد می گویند
 
سپـاس : 47

ارسـال : 278


نام: amirali
نام نویسی: 93/3/25

مرد

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی dusty در شنبه 7 تير 1393 - 12:02

آقای سیدیان نوشته است:خیر، بعد جزء مفاهیم بنیادی (Primitive notions) نیست.

اگر نیست باید بتونی به سوال های مثل؛ فضا چیست؟ زمان چیست؟ جرم چیست؟و ... جواب بدی؟
بهتر بود توضیح بیشتری میدادی بهتر منظورتو می‌فهمیدم.
بُعد رو تعریف کنید لطفا.! smile072
آقای سیدیان نوشته است:
dusty نوشته است:مثل نقطه در ریاضیات.

این بستگی داره که در کدوم قسمت از ریاضیات داریم بحث می کنیم.
مثلاً در هندسه ی مسطحه نقطه جزء تعریف نشده ها است،
ولی مثلاً در هندسه ی دکارت (تحلیلی) نقطه رو به صورت جبری تعریف می کنیم.
و یا در آنالیز، نقاط یک خط رو در تناظر یک به یک با اعداد حقیقی در نظر می گیریم (اصل تمامیت).

منظور همان نقطه در هندسه است(غیر از این اصلا معنی نداره). گرچه در تمام موارد گفته شده باز هم نقطه یک اصل بنیادی فرض شده.
هر کدوم از موارد بالا نقطه رو از دید خودش تعریف کرده اما اون رو با مفهومی بنیادی تر توضیح نداده.
 
سپـاس : 431

ارسـال : 287


نام نویسی: 91/11/2

ذکر نشده

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی superman123 در شنبه 7 تير 1393 - 12:14

شما مفاهیم بنیادی را در چه رشته ی فیزیک می گویی فرق می کند
 
سپـاس : 47

ارسـال : 278


نام: amirali
نام نویسی: 93/3/25

مرد

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی superman123 در شنبه 7 تير 1393 - 12:35

koorosh1 نوشته است:درود بر شما دوستان دانش دوست. بنده یک مقاله ای دارم میدهم در زمینه ی بعد پنجم دنیا. خواهشا کسانیکه در فیزیک مهارتی دارند یا اینکه سروکارشان با فیزیک و علوم طبیعی است مرا راهنمایی کنند. ما در سه بعد مکان و یک بعد زمان زندگی میکنیم.این چهار بعد ماست.
بعد پنجم ما سرعت است. طبق نظر خودم اما نه سرعت m/s. سرعت m/s حاصل تقسیم بعد مکان به زمان است. چیزی است که اگر وجود نداشته باشد هم مکان وجود دارد هم تحرک زمان منتها با این اختلاف که در x=vt اگر سرعت صفر باشد حرکت ما در نیز در مکان صفر میشود و تحرک زمان برای ما بی ارزش و بی معنی میشود. یعنی این سرعت حاصل حرکت در مکان هاست. ولی این سرعت که بعد پنجم و زیر مجموعه اون چهاربعد است حاصل حرکت در زمان است. بدین معنا که اجسام چه حرکت کنند یا نه مکان و زمان ثابت است. اما اگر زمان حرکت نکند عمر اجسام و انسانها نیز توقف میکند. اما زمان چطور میتواند حرکت کند؟ طبق منطق ریاضی خودم فهمیدم که زمان یک بعد سرعت در خودش ذخیره کرده است. این بعد سرعت زمان را به گردش در میاورد. مکان این سرعت همان زمان است و زمان از طریق این بعد مخفی در مکانها حرکت میکند. و طول عمر اجسام را جلو میبرد. سرعت زمان 0=∞/1ثانیه است. به این دلیل که اگر کل کائنات را شما در نظر بگیرید که یکهو باهم به جهان بیایند طبیعتا عمر انها از صفر شروع میشود. من نمیدونم که قطر جهان هستی چقدر است. ولی عمر همشون در تمام هستی همزمون از صفره. پس این بعد سرعت داخل زمان با اخرین سرعت ممکن در کهکشان سفر میکند.حالا برای سفربه زمان باید سرعت مکانیمان بیشتراز بعد سرعت زمانیمان شود.خب پس درمیابیم که سرعت نور سرعت بسیار کمی برای سفر به زمان است. (البته توجه داشته باشید که هر چقدر سرعت بالاتر رود زمان نیز کندتر میشود.) حالا سفر به زمان از سخت هم سختر شد. اطلاعات بیشتری در این زمینه دارم ولی باید روی ریاضیشم کار کنم که مطمئن شم درسته یا نه.چیزهای بیشتری که فهمیدم شما را هم خبردارمیکنم با اجازه همه.

درسته شما امدی از ترکیب 3 بعد مکان با بعد زمان ساختی اما چرا بعد پنجم است
 
سپـاس : 47

ارسـال : 278


نام: amirali
نام نویسی: 93/3/25

مرد

Re: بعد پنجم

نوشتهاز سوی Saman Q در شنبه 7 تير 1393 - 16:54

آقای سیدیان نوشته است:سلام و درود
من یک سوال از شرکت کننده های این بحث داشتم.
اصلاً بعد چی هست؟
ممکنه یک نفر در اینجا بعد رو دقیقاً تعریف بکند؟


دوست عزیز در ریاضیات بعد یک جسم , یک ویژگی ذاتی مستقل از فضاست که در آن , جسم جاسازی میشود.

برای مثال یک نقطه روی یک دایره ی واحد درون صفحه میتواند با دو مختصات دکارتی مشخص شود اما با یک مختصات قطبی هم میتوان اون رو مشخص کرد , به این صورت :

برای یک دایره با مرکز (0, 0) و زاویه ی x داریم :

r(x)= radius پس در یک دایره با مختصات قطبی (c,n) و شعاع a داریم :

r2 - 2cr cos(x-n) + c2 = a2

پس دایره یک بعدی است , هر چند در 2 بعد صفحه قرار میگیرد ! مفهوم ذاتی بعد در ریاضیات بسیار متفاوت از کاربرد معمول آن است !
اگر توضیح بیشتری خواستید , من در خدمت هستم. smile020
تصویر
نماد کاربر
 
سپـاس : 30

ارسـال : 56


نام نویسی: 93/3/11

مرد

قبلیبعدی

بازگشت به نظریات ایرانی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 2 مهمان