تئوری انعکاس صدا در زمان مکان


تئوری انعکاس صدا در زمان مکان

نوشتهاز سوی SoushianS در جمعه 9 فروردين 1392 - 16:11

تئوری انعکاس صدا در زمان مکان
انــعــکــاس صــدا

در زمـــان مــکـــان


انعکاس صدا در دو بعد زمان مکان در حال سیر آفاق و انفس


انعکاس صدا در مکان > کوه و برگشت و انعکاس صدا از مبدا تا کوه و مبدا


انعکاس صدا از مکان صادر >و در زمان جاری می شود


انعکاص صدای که به سمت جلو >


آینده میرود را

هر حسگر صوتی چه با دستگاه شنوایی چه هرچه میشنود !!!


انعکاس صدا که به سمت عقب >


گذشته میرود را حسگر انرژی لمس میکند که


به موازات ارتعاش صدا به شکل انرژی و


دارای افکت و حاله از تاثیرگذاری ست که


به موازات دو جهت > آینده و گذشته جاری می شودتئوری انعکاس صدا در زمان مکان

تئوریست >

همیشه جان نثار حق

علی فکرور
 
سپـاس : 1

ارسـال : 2


نام نویسی: 92/1/9

ذکر نشده

بازگشت به نظریات ایرانی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 1 مهمان