تئوری انعکاس صدا در زمان مکان

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
SoushianS

عضویت : جمعه ۱۳۹۲/۱/۹ - ۱۶:۵۱


پست: 2

سپاس: 1

تئوری انعکاس صدا در زمان مکان

پست توسط SoushianS »

تئوری انعکاس صدا در زمان مکان
انــعــکــاس صــدا

در زمـــان مــکـــان


انعکاس صدا در دو بعد زمان مکان در حال سیر آفاق و انفس


انعکاس صدا در مکان > کوه و برگشت و انعکاس صدا از مبدا تا کوه و مبدا


انعکاس صدا از مکان صادر >و در زمان جاری می شود


انعکاص صدای که به سمت جلو >


آینده میرود را

هر حسگر صوتی چه با دستگاه شنوایی چه هرچه میشنود !!!


انعکاس صدا که به سمت عقب >


گذشته میرود را حسگر انرژی لمس میکند که


به موازات ارتعاش صدا به شکل انرژی و


دارای افکت و حاله از تاثیرگذاری ست که


به موازات دو جهت > آینده و گذشته جاری می شودتئوری انعکاس صدا در زمان مکان

تئوریست >

همیشه جان نثار حق

علی فکرور

ارسال پست