انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا


Re: انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در سه شنبه 7 فروردين 1397 - 16:29

mehdi_so نوشته است:خوب مشکل دیگه ای رو در تئوری شما نشان میدم. بر طبق گفته شما که چرخش باعث بار الکتریکی میشه میتوان فرض کرد که شتاب هم باعث ایجاد بار الکتریکی خواهد شد. چرخش خود نوعی حرکت شتابدار است و شما مثلا در چرخش انتقالی در واقع این شتاب را تجربه میکنید من تفاوتی بین چرخش و شتاب در اینجا نمیبینم، پس شتاب را هم میتوانید به عنوان عامل ایجاد بار در نظر بگیرید با این فرض هر جسم شتابداری را میتوان بادار در نظر گرفت و تبعات این فرض پیچیدگی بسیاری دارد که باید آنرا بررسی کنید.

ببینید، توضیح دادن کامل این نظریه نیازمند بازنویسی بخش های عمده ای از کتاب یا مقالات مربوطه ست. که کاره سختیه. smile023 اول اجازه بدید من یه خرده راجع به سازو کاره باردار شدن بر اثر چرخش بگم:

طبق این نظریه، درون هر جسم خنثی ای، تعدادی مراکز با باره مثبت و منفی، با اندازه های یکسان وجود داره که ربطی به الکترونو پروتون های اون ماده ندارن. من اسم این مراکزو گذاشتم "روحِ الکتریکی". تعداد این مراکز برای هر جسمی مساوی و برای همین هر جسم از نظر الکتریکی خنثی است. (مثلاً فرض کنید یه جسمی +10C بار مثبت و -10C بار منفی داره) اگه جسمی با سرعت ثابت یا با شتاب حرکت کنه، این مراکز بسته به سرعت لحظه ای جسم، به مقادیر مساوی داخلش رشد می کنن. (مثلاً برای همون جسم تبدیل میشن به +100C بار مثبت و -100C بار منفی) بنابراین، باز هم جسم خنثی باقی می مونه. البته توی حالت شتابدار، علاوه بر رشده تدریجی این مراکز باردار، ممکنه بارها تفکیک هم بشن و جسم شتابدار تبدیل به یه دو قطبی بشه. اما وقتی جسم در حال دوران باشه، باز ما در وحله ی اول افزایش باری نداریم و بارها فقط تفکیک میشن و مرکز جرم (مرکز دوران) مثلاً مثبت و گوشته ی اون منفی میشه. ولی چون دوران یا چرخش یه حالت خاصی از حرکت هست، بارهای خارجی با سرعت بیشتری نسبت به بارهای داخلی حرکت می کنن و طبق معادله ای که مقدار بار رو به سرعت خطی وابسته می کنه، بر بارهای خارجی که از مرکز دوران دورند کمی افزوده میشه و دیگه جسم دوّار خنثی نیست. برای همین حداقل در تقریب اول دقت کنید که دورانِ تمامِ یه شیء، حول یه نقطه ی خارجی (مثل دوران زمین گرد خورشید یا طبق مثال شما دوران الکترون داخل یه میدان مغناطیسی) اصلاً باعث افزایش بار الکتریکی اون نمی شه و فقط دوران جسم حول مرکزش باعث افزایش بارش میشه. در ثانی دقت کنید که مقدار این افزایش خیلی کمه، مگر اینکه جرم جسم خیلی زیاد باشه یا سرعت خطی استوای جسم نزدیک سرعت نور باشه. بنابراین قضیه زیر منتفیه:
mehdi_so نوشته است: اگر بار الکتریکی وارد میدان مغناطیسی یکنواختی شود که جهت حرکت آن با میدان همراستا نباشد بار الکتریکی شروع به چرخش در صفحه ای عمود بر راستای میدان خواهد کرد چرخش باعث افزایش بار شده و افزایش بار باعث افزایش ممان مغناطیسی شده و چرخش را سریعتر میکند این فیدبک مثبت دو اثر بر یکدیگر میتواند ناقض بقای انرژی شود.

قضیه ی زیر هم منتفیه:
mehdi_so نوشته است:دو جسم خنثی که به دور یکدیگر بچرخند باردار خواهند شد

در ثانی دقت کنید که این نظریه به خاطر تلاش برای اتحاد سه نیروی گرانشی و الکتریکی و مغناطیسی، قطعاً پیچیدگی های بزرگی رو به همراه داره که بررسی دقیقشون در اینجا نمی گنجه. مثلاً ممکنه به یه بار الکتریکی متحرک داخل میدان گرانشی، یه نیروی مغناطیسی وارد بشه یا جرم گرانشی متحرک، اطراف خودش {E} یا {B} بسازه که قضیه رو خیلی پیچیده می کنه.
ای که مجنون گشته ای در عشقِ ما............کِی بُوَد.. لیلی.. تو را.. نامی.. سزا؟!
سویِ.. من... پروانه.. شو... پروا مکن............در..... میانِ.... آتشم.... رقصان.... بیا
نماد کاربر
 
سپـاس : 422

ارسـال : 1101


نام: محمّد جوانشیری
سن: 33 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا

نوشتهاز سوی mehdi_so در سه شنبه 7 فروردين 1397 - 17:35

چرا باید به قول شما این ارواح الکتریکی رفتار متفاوتی در برابر چرخش حول یک محور رو از خود بروز بدن و مثلا بار مثبت به سطح پوسته بیاد و بار منفی در گوشته بمونه و بعد مثلا از اثر نسبیتی انقباض طول استفاده کنید که مثلا افزایش چگالی بار رو توجیه کنید البته اگر منظورتون رو درست فهمیده باشم که البته بار الکتریکی افزایش نخواهد یافت چون اگر چه چگالی بار الکتریکی افزایش لورنتسی میابد ولی حجم هم دچار انقباض لورنتسی شده و کاهش میابد پس مجموع بار ثابت است به هر حال دلیل این عدم تقارن روح های الکتریکی مثبت و منفی و رفتار متفاوت آنها در برابر دوران چیست. بعد چرا دوران انتقالی را از دوران حول محور عبوری از مرکز جسم متفاوت میدانید در حالی که مثلا در یک کره حجیم در حال چرخش به دور یکی از اقطارش تمام نقاط خارج از محور چرخش فقط نوعی دوران انتقالی را تجربه میکنند نه دوران حول محور عبوری از آن نقطه را و فقط نقاط واقع روی محور چرخش چنین دوران محوری را تجربه میکند پس با این حساب جسم در حال دوران حول محور عبوری از مرکزش هم نباید افزایش بار را تجربه کند زیرا تنها نقاط تجربه کننده دوران محوری نقاط واقع روی محور چرخش اند و باقی نقاط تنها دوران انتقالی را تجربه میکنند و حجم یک خط که همان محور چرخش میباشد صفر است پس بار الکتریکی آن هم صفر خواهد بود.
 
سپـاس : 4

ارسـال : 5


نام نویسی: 92/7/5

ذکر نشده

Re: انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در سه شنبه 7 فروردين 1397 - 19:11

آقا مهدی، کُشتی ما رو! تصویر
mehdi_so نوشته است:چرا باید به قول شما این ارواح الکتریکی رفتار متفاوتی در برابر چرخش حول یک محور رو از خود بروز بدن و مثلا بار مثبت به سطح پوسته بیاد و بار منفی در گوشته بمونه و بعد مثلا از اثر نسبیتی انقباض طول استفاده کنید که مثلا افزایش چگالی بار رو توجیه کنید البته اگر منظورتون رو درست فهمیده باشم که البته بار الکتریکی افزایش نخواهد یافت چون اگر چه چگالی بار الکتریکی افزایش لورنتسی میابد ولی حجم هم دچار انقباض لورنتسی شده و کاهش میابد پس مجموع بار ثابت است به هر حال دلیل این عدم تقارن روح های الکتریکی مثبت و منفی و رفتار متفاوت آنها در برابر دوران چیست.

سازو کاره دقیق این رفتار رو نمی دونم! ولی توی کتاب، برای فهم بهتره خواننده، رفتاره این روح الکتریک رو به شکل یه "محلول شیمیایی" تشبیه کردم. فرض کنید نوع خاصی از محلول شیمیایی یکنواختی که حاوی دو جزءِ حلّال و محلول هست رو در کنار اتاق قرار می دیم، فرض بر این هست که به مرور زمان ممکنه محلول از حلال جدا بشه [یا بر عکس] و بر اثر گرانش زمین، در کف ظرف جمع بشه. برای همین، روح الکتریک هم در برابر شتاب گریز از مرکز ممکنه چنین رفتاری از خودش نشون بده و به سرعت تفکیک بشه ولی با دخالت یه نیروی خارجیه دیگه دوباره می تونه در حلال خودش حل بشه و به حالت خنثی یِ اولیه در بیاد. حلال رو شما می تونید بارهای مثبت و ماده ی حل شونده رو بارهای منفی فرض کنید. شاید این مراکز مثبت و منفی در برابر شتاب گریز از مرکز یا توزیع بارهای خارجی واکنش های متفاوتی نشون بدن یا ممکنه با مثلاً جمع شدن تعدادی بار مثبت در مرکزِ دوران، این رفتار به صورت تجمعی تکرار و شدّتش بیشتر بشه تا یه تفکیک کامل صورت بگیره smile020

افزایش بار در لایه های خارجی به انقباض لورنتس ربطی نداره بلکه بهتره بگیم به افزایش جرم نسبیتی مربوطه. البته این افزایش بار دقیقاً از افزایش جرم نسبیتی پیروی نمی کنه و تابعش کمی متفاوته. من این تابع رو به صورت حدسی وارد معادلات کردم تا بتونم بار الکترون رو به چرخشش نسبت بدم ولی روش های پیچیده تری برای محاسبه ی دقیق اون تابع، وجود داره که یکیش استفاده از ناوردایی بار الکتریکی نسبت به چارچوب های لخته. به این ترتیب که ناظری که با سرعت ثابت به سمت جسم دواری حرکت می کنه، سرعت دوران جسم رو کمتر می بینه و قاعدتاً باید بار الکتریکی کمتری رو برای اون محاسبه کنه ولی همین ناظر، جرم جسم دوّار رو بیشتر می بینه و قائله که بار الکتریکی باید افزایش پیدا کنه. به عبارتی این کاهش سرعت دورانی و افزایش جرم نسبیتی، باید طوری همدیگه رو خنثی کنن که مقدار بار الکتریکی کل ثابت باشه. محاسبات مربوطه هم پیچیدست و هم مشکلاتی رو در بر داره: ما یه موضوع دیگه ای رو هم نمی دونیم، اونم اینه که اون بارهایی که در مرکز دوران تجمع پیدا می کنن دقیقاً تا چه شعاعی از جسم رو اِشغال می کنن؟!

mehdi_so نوشته است:بعد چرا دوران انتقالی را از دوران حول محور عبوری از مرکز جسم متفاوت میدانید در حالی که مثلا در یک کره حجیم در حال چرخش به دور یکی از اقطارش تمام نقاط خارج از محور چرخش فقط نوعی دوران انتقالی را تجربه میکنند نه دوران حول محور عبوری از آن نقطه را و فقط نقاط واقع روی محور چرخش چنین دوران محوری را تجربه میکند

بله درسته. حرکت انتقالی هم باعث ایجاد بار الکتریکی میشه و مثلاً زمین به علت دورانش حول خورشید می تونه بار دار بشه فقط به شرطی که با یه "سیم" زمین رو به خورشید وصل کنیم. این سیم می تونه هر جسم رسانا یا نارسانایی باشه ولی بهتره یه جسم چگال باشه. یعنی خلأ نمی تونه توی حرکت انتقالی نقش سیم رو ایفا کنه. و برای همین هست که حرکت انتقالی بدون محیط مادیه واسط، نمی تونه روح الکتریک رو انتقال بده و در باردار شدن نقشی داشته باشه.

ببخشید! چندتا سوال ازتون داشتم: شما دانشجوی فیزیکید؟ چند سالتونه، تحصیلاتتون چیه و کجا درس می خونید؟ smile042
ای که مجنون گشته ای در عشقِ ما............کِی بُوَد.. لیلی.. تو را.. نامی.. سزا؟!
سویِ.. من... پروانه.. شو... پروا مکن............در..... میانِ.... آتشم.... رقصان.... بیا
نماد کاربر
 
سپـاس : 422

ارسـال : 1101


نام: محمّد جوانشیری
سن: 33 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

Re: انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا

نوشتهاز سوی mehdi_so در سه شنبه 7 فروردين 1397 - 19:35

سلام به شما بنده ارشد برق-میدان هستم و فیزیکی هم هستم هم سن و سال شما هستم و در خدمتم
 
سپـاس : 4

ارسـال : 5


نام نویسی: 92/7/5

ذکر نشده

Re: انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا

نوشتهاز سوی thetime در چهارشنبه 22 فروردين 1397 - 00:59

ایول محمد جان عالی بود کارت، دمت گرم، من که خیلی خوشحال شدم که کتابت بلاخره چاپ شد، این نتیجه زحمات سال ها کار خستگی ناپذیره، اینکه هیچوقت ناامید نشدی برام خیلی شگفت انگیزه، امیدوارم موفقیتا و پیشرفتای بیشتری رو ببینی
شخصا زبانم که از وصف خوشحالیم ناتوانه ولی از اونجایی غمگینم که درسام بهم وقت آزاد نمیده بشینم کتابتو بخونم، خیلی مشتاقم بخونمش انشالله تابستون با خیال راحت میشینم میخونمش
در ضمن این انتشارات nova خیلی معروف و معتبره واقعا بهت تبریک میگم که تونستی کتابتو از این انتشارات چاپ کنی، انشالله غوغا می کنی و خبرت تو همه سایتا منتشر میشه
اینم گل از طرف من تقدیم به تو smile072
نماد کاربر
 
سپـاس : 96

ارسـال : 369


سن: 21 سال
نام نویسی: 93/12/24

مرد

Re: انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا

نوشتهاز سوی You-See در پنجشنبه 23 فروردين 1397 - 06:29

محمدجان تبریک می گم بابت کار بزرگی که کردی، زندگی برای هر کسی باید مفهومی داشته باشه، هر کسی باید قبل از مردن از خودش بپرسه خب من چه کردم؟ و تو برای این سوالت جوابی داری.
بهت غبطه خوردم و برات آرزوی موفقیت بیشتر دارم، راستش حتی اگر نظریه ات نقض بشه باز توفیری در اصل مطلب نداره، شما راهی رو نشون علم دادی که اگر درست باشه یا غلط باشه، این راه شناخته می شه، مثل قرار گرفتن سردوراهی تو تاریکی، به یه تیکه از راه نور انداختی، بعدها سر این راه تابلو می زنن که بن بست است، یا این که راه از این طرف است. در هر دو صورت، رونده راه شما بودی.
واقعا از پشتکارت خوشم اومد و من هم در تصمیم های دور خودم مصمم تر شدم.
آفرین پسر، ادامه بده
دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/

تصویر
نرم افزارهای مالی، بازرگانی، پخش و فروش مویرگی، .. "نیکان مهر مهان"
نرم افزار پخش مويرگي
نماد کاربر
 
سپـاس : 675

ارسـال : 909


نام: U30
سن: 36 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 93/5/19

مرد

Re: انتشار کتاب ((نظریه ی غلظت)) در نیویورک-آمریکا

نوشتهاز سوی M_J1364@yahoo.com در جمعه 24 فروردين 1397 - 10:49

ماجد جان، یوسف جان، ممنون؛ شرمندم کردید smile124
همینطور ممنونم که با خوش دلی و خوش بینی به کارم نگاه کردیدو برام دعا smile006
منم امیدوارم که تونسته باشم قدمی رو به جلو توی علم فیزیک برداشته باشم و برای هر دو شما هم آرزوی موفقیت دارم smile072
ای که مجنون گشته ای در عشقِ ما............کِی بُوَد.. لیلی.. تو را.. نامی.. سزا؟!
سویِ.. من... پروانه.. شو... پروا مکن............در..... میانِ.... آتشم.... رقصان.... بیا
نماد کاربر
 
سپـاس : 422

ارسـال : 1101


نام: محمّد جوانشیری
سن: 33 سال
شهر: تهران
نام نویسی: 90/9/24

ذکر نشده

قبلی

بازگشت به نظریات ایرانی

چه کسی هم اکنون اینجاست ؟

کاربرانی که در این تالار هستند: بدون کاربران عضو شده و 2 مهمان